De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A2010206Uitgangspunten, plan van aanpak vooronderzoek
Projectorganisatie vooronderzoek
Project-organisatie werkgroep

Nr.IDVraagFout                             Goed
12025Zijn voor de start van deze projectfase alle materiedeskundigen op de hoogte gebracht van de te hanteren methoden en technieken?
22808Zijn afhankelijk van de omvang van het project een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen ingesteld?
31805Zijn er werkgroepen ingesteld die de producten van de diverse fasen van het project moeten beoordelen?
492Is voor het uitwerken en uitvoeren van de acceptatietesten een werkgroep samengesteld?
52779Zijn de teamleden voldoende vrijgesteld om de taken in het kader van het project te kunnen afronden?
62052Zijn de werkgroepen zo samengesteld dat er een sterke groepsloyaliteit zal ontstaan?
72796Is het project zo opgedeeld dat de communicatie tussen de teams minimaal is?
82921Is de samenstelling van het team zo gekozen dat alle leden goed met elkaar kunnen samenwerken?
92797Weet ieder team van te voren wat praktisch gezien het resultaat zal zijn van de inspanningen van de andere teams?
102821Is iedere medewerker lid van tenminste 1 doelmatig werkend team?
112445Is er een installatieteam aangesteld dat de installatie van hard- en software verzorgt?
122446Is er een conversieteam aangesteld dat de conversie van de gegevens verzorgt?
132447Is er een opleidingsteam aangesteld dat de opleiding van de betrokkenen verzorgt?
142786Hebben de materiedeskundigen minimaal 3 dagen per week beschikbaar voor het project?
152788Beschikt de materiedeskundige over analytisch inzicht, know-how van de materie en een vooruitziende blik m.b.t. toekomstige ontwikkelingen?
162112Is de database-administrator betrokken bij het opstellen van het datamodel?
17153Is duidelijk welke (groep) personen verantwoordelijk is voor de programma-testen?
18154Is duidelijk welke (groep) personen verantwoordelijk is voor de systeemtesten?
192462Is de applicatiebeheerder lid van het testteam?
202309Wordt regelmatig gecontroleerd of alle betrokkenen nog over dezelfde informatie aangaande het project beschikken?
212770Zijn teamleden die niet in het team passen uit het team verwijderd?
222761Worden de vaardigheden die de teamleden aandragen voldoende benut?
232762Worden de teamleden betrokken bij het vaststellen van die systeemeisen waarop hun prestaties van invloed zijn?
242768Heeft het team voldoende kwaliteit in zich om zich van haar taken te kwijten?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Adviezen, Organisatie, Definities: Een goed geplande kickoff meeting zet de toon voor een succesvol project
Sidebar