De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A2010203Uitgangspunten, plan van aanpak vooronderzoek
Projectorganisatie vooronderzoek
Project-organisatie ontwikkelteam

Nr.IDVraagFout                             Goed
1784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
22067Is voldoende aandacht besteed aan de integratie tussen de ontwikkel-, test- en productieomgeving?
32796Is het project zo opgedeeld dat de communicatie tussen de teams minimaal is?
42895Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten?
53404Zijn er voldoende telefoons voor het team beschikbaar?
63569Is er een kopieerapparaat waarover het team kan beschikken?
72797Weet ieder team van te voren wat praktisch gezien het resultaat zal zijn van de inspanningen van de andere teams?
82921Is de samenstelling van het team zo gekozen dat alle leden goed met elkaar kunnen samenwerken?
92763Is er ruimte tot experimenteren zodat creativiteit tot innovatie kan leiden?
102821Is iedere medewerker lid van tenminste 1 doelmatig werkend team?
112789Wordt de overdracht van producten van de ene fase naar de andere fase niet alleen schriftelijk gedaan, maar ook mondeling toegelicht?
122927Is het aantal automatiseerders dankzij de toepassing van nieuwe technieken zo klein mogelijk?
132733Heeft het ontwikkelteam kennis van de doelstelling van de organisatie?
142734Heeft het ontwikkelteam kennis van de interneprocessen van de organisatie?
152735Heeft het ontwikkelteam inzicht in de structuur van de organisatie?
163570Zijn de alle teamleden gewend om met de tools om te gaan?
171872Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren?
182754Bevat het ontwikkelteam een beveiligingsexpert?
192755Bevat het ontwikkelteam een expert op het gebied van operatortaken?
201501Is voorzien in een centrale databank waarin alle informatie over het systeem voor de betrokkenen opvraagbaar is?
212025Zijn voor de start van deze projectfase alle materiedeskundigen op de hoogte gebracht van de te hanteren methoden en technieken?
222764Worden meningsverschillen openlijk doorgesproken zodat er een goed inzicht is in de op te lossen problemen?
232765Zijn alle teamleden bereid gebleken te willen bijdragen tot de beste oplossing voor het team?
242770Zijn teamleden die niet in het team passen uit het team verwijderd?
252761Worden de vaardigheden die de teamleden aandragen voldoende benut?
262762Worden de teamleden betrokken bij het vaststellen van die systeemeisen waarop hun prestaties van invloed zijn?
272768Heeft het team voldoende kwaliteit in zich om zich van haar taken te kwijten?
282776Is de rolopvatting van de teamleden in overeenstemming met de rolverwachting van het management?
292830Is gebruik gemaakt van de systeemkennis van het onderhoudsteam van het systeem dat vervangen wordt?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Methoden, Organisatie: Design versus development
Methoden, Organisatie, Oplossingen, Definities: Agile Systeemontwikkeling
Organisatie, Best practices: Minimale taakverdeling bij Automatiseringsprojecten is essentieel.
Sidebar