De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Business analyse
Nr. A110Maak Business analyse en rapporteer

Nr.IDVraagFout                             Goed
12000Is bekend wie het rapport mag vrijgeven voor verspreiding?
2757Zijn alle betrokkenen in het bezit van de laatste versie van het rapport?
3809Is het rapport binnen de reeds bestaande documentatie van de betrokkenen onder te brengen?
4835Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn?
5971Is een opgave van de verspreiding van het rapport in het rapport zelf aangegeven?
62093Bevat het rapport een uitgewerkte kosten/baten- analyse?
7750Is het rapport tijdig onder de personen die het moeten beoordelen verspreid?
8811Is de status van het rapport op formele wijze vastgelegd?
9771Is het rapport zo opgezet dat later op eenvoudige wijze aanvullende wensen toegevoegd kunnen worden?
10688Is het rapport volgens de daarvoor geldende standaard opgebouwd?
11816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
122062Bevat het rapport een literatuurvermelding zodat de materie nader bestudeerd kan worden?
133162Voorziet de business-analyse in de opstelling van een automatiseringstimuleringsplan?
14622Bevat het rapport een overzichtelijke inhoudsopgave?
151479Is in het rapport een verklarende woordenlijst opgenomen?
161800Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden?
172678Zijn onbekende begrippen daar waar mogelijk door een schema toegelicht?
182679Is de verklarende tekst zo dicht mogelijk bij het schema geplaatst?
192299Ligt in het rapport vast hoe stabiel de in het rapport beschreven uitgangspunten zijn?
20972Is in het rapport aangegeven wat de kosten van de totstandkoming van de volgende fase zullen zijn?
211701Bevat het rapport een beschrijving van grenzen waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden?
22812Is de structuur van de gebruikte diagrammen in het rapport voor alle betrokkenen duidelijk?
232057Zijn de informatiesystemen die op langere termijn gerealiseerd dienen te worden geidentificeerd?
241700Bevat het rapport een samenvatting waarin de algemene conclusies benadrukt worden?
251798Bevat het rapport een overzicht van personen van wie een interview is afgenomen?
261883Sluiten de systeemeisen aan op de in het rapport opgenomen uitgangspunten van het plan van aanpak?
271884Is duidelijk kenbaar gemaakt of de in het rapport opgenomen kengetallen harde eisen zijn, of streefgetallen?
283163Is het informatiebeleid van het management duidelijk in het rapport beschreven?
291848Bevat het rapport een beschrijving van de aanpak die gekozen is om het rapport te realiseren?
302012Kan het hoofd van het computercentrum bij zijn investeringsaanvragen naar het informatieplan verwijzen?
312664Zijn alle bijlagen waarnaar in de documentatie verwezen wordt aanwezig?
322665Zijn alle bijlagen voorzien van een nummer, zodat ze herkenbaar worden?
332666Zijn alle bijlagen voorzien van een goede titel, zodat ze herkenbaar worden?
341889Is het rapport voldoende begrijpelijk voor de gebruikers?
351988Bevat het rapport een advies over wat met het systeem moet gebeuren als het systeem verouderd is?
362318Zijn de gebruikte technieken, voor de totstandkoming van het product correct toegepast?
37689Is het rapport als geheel leesbaar?
381549Is bij het formuleren van plannen door het management rekening gehouden met de technische adviezen van de betrokken specialisten?
39791Is het rapport als geheel begrijpelijk?
401901Bevat het rapport geen verwijzingen naar personen waar naar functies verwezen kan worden?
411902Is het gebruik van vakjargon zoveel mogelijk vermeden?
422024Is de inhoudelijkheid van de business-analys zodanig dat afstemming met business-analyses van zuster-organisaties mogelijk is?
43652Is het rapport onder de juiste mensen verspreid?
44653Is het rapport door de juiste mensen beoordeeld?
451399Is er een automatiserings meerjarenplan binnen de organisatie?
461981Bevat het beoordelingsrapport adviezen die zondermeer opgevolgd kunnen worden?
471982Is gekozen voor eenvoudige beslissingsstructuren in zowel de systeemopzet als in de organisatie?
482023Leidt de goedkeuring van de business-analyse automatisch tot het ter beschikking stellen van budgetten en vrijmaken van capaciteit?
492131Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van aannames uit gaat?
502132Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van onvolledigheden uit gaat?
51916Worden de voornaamste rapporten op diverse media in de kluis opgeborgen?
521998Zijn de documenten die het rapport onderbouwen gearchiveerd?
531999Is het rapport geclassificeerd?
542282Wordt het plan regelmatig geevalueerd en indien nodig aangepast?
552070Zijn er nog beperkende omstandigheden die niet in het rapport zijn beschreven?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar