De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Business analyse
Nr. A10901Valideer Business analyse
Risico-analyse gemaakte keuzes Business Analyse

Nr.IDVraagFout                             Goed
13257Zijn uit de lange-termijn-plannen concrete doelstellingen voor verbeteringen af te leiden?
23152Worden ingewikkelde geisoleerde systeemfuncties niet op het mainframe geinstalleerd?
3900Is het rapport voldoende uitgewerkt voor de controle en evaluatie van het systeem?
4418Maakt het computercentrum regelmatig een inventarisatie van alle diensten die het heeft aan te bieden?
52302Is het risico van het uitblijven van verwachte baten per project in het rapport beschreven?
62303Is het risico van ontwikkelkosten overschrijding per project in het rapport beschreven?
72304Is het risico van uitloop op ontwikkeltijd per project in het rapport beschreven?
82305Is het risico van uitblijven van verwachte prestaties per project in het rapport beschreven?
92306Is het risico van het niet inpasbaar zijn van het systeem in de organisatie per project in het rapport beschreven?
10795Is voldoende tijd genomen om het rapport te realiseren?
111622Bevat het rapport geen onzekere factoren meer?
122883Zijn de geplande projecten technisch gezien niet te ambitieus?
131167Is voorkomen dat het informatiesysteem als excuus voor gemaakte fouten gebruikt kan worden?
14793Is het rapport als geheel betrouwbaar?
152035Is het mogelijk om de te ontwikkelen functies op de geselecteerde hardware te realiseren?
161763Is voorkomen dat door de ontwikkeling van parallelle toepassingen doublures van werkzaamheden ontstaan?
171764Is voorkomen dat het systeem de traditionele bureaucratische structuren versterkt?
181982Is gekozen voor eenvoudige beslissingsstructuren in zowel de systeemopzet als in de organisatie?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Analyses, Achtergronden: De business bepaalt de ict-strategie
Analyses: Veranderingstrajecten brengen nieuwe risico's met zich mee.
Analyses: Gebruik wegingsfactoren bij risico-analyse.
Sidebar