De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Business analyse
Nr. A10505Criteria informatievoorziening
Criteria bij decentralisatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
12043Is in het automatiseringsbeleid een duidelijke keuze gemaakt tussen centraliseren en decentraliseren?
23153Wordt voor tot decentralisatie wordt overgegaan eerst een uitgebreide kosten/batenanalyse uitgevoerd?
33165Is het beleid er opgericht om het beheer van de informatiesystemen, in het kader van decentralisatie bij de gebruiker neer te leggen?
43166Is het beleid er opgericht om het informaticapersoneel, in het kader van decentralisatie over de organisatie te spreiden?
51857Is binnen het rapport rekening gehouden met het gemeenschappelijk gebruik van gegevens van verschillende systemen?
62275Is bekend hoe de autorisaties liggen van opdrachtgevers van systemen die gebruik maken van gegevens uit andere informatiesystemen?
72185Is bij decentralisatie duidelijk vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het informatiesysteem?
83326Kan de nieuwe organisatie de automatisering daadwerkelijk beter managen?
92010Is bij decentralisatie gekozen voor open bestuingssystemen?
102026Is bij decentralisatie gelet op de voorwaarden die centraal gesteld worden?
112011Is bij decentralisatie vastgesteld dat de beveiliging van de systemen complexer wordt?
122033Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met de mogelijke koppeling met andere systemen?
133151Vinden de tekstverwerkingsfuncties op aparte servers plaats?
143152Worden ingewikkelde geisoleerde systeemfuncties niet op het mainframe geinstalleerd?
152009Is bij decentralisatie vastgesteld dat men ook bereid is om de macht te decentraliseren?
161734Is bij decentralisatie rekening gehouden met het mogelijk verlies van interne deskundigheid?
172004Komt de decentralisatie ten goede aan een snelle behandeling van de informatie?
182080Leidt de decentralisatie niet tot desintegratie?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Adviezen, Achtergronden: Welke project keuzes maken bij offshore software development?
Achtergronden, Definities: Cloud Computing
White papers, Analyses, Oplossingen: Service-Oriented Application Management
Sidebar