De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Business analyse
Nr. A102Verzamel gegevens over organisatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
11609Bevat de organisatie geen onvolkomenheden meer die door organisatiedeskundigen opgelost moeten worden voor men met succes kan gaan automatiseren?
22246Zijn alle functies binnen de organisatie naar taken en bevoegdheden beschreven?
32887Is het management zich bewust van de noodzaak tot verbetering?
42901Omvat het onderzoek een analyse van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden?
5976Bevat het rapport een analyse van de huidige werkwijze en systemen die door het nieuwe systeem vervangen moeten worden?
63195Is er een analyse gemaakt van de binnen de organisatie gebruikte informatiesystemen?
71611Is de weergave van de bestaande situatie met de betrokkenen besproken, zodat er geen verschillen in opvattingen meer bestaan?
82324Zijn de knelpunten in de huidige informatievoorziening beschreven?
92874Is de organisatiestructuur in het rapport beschreven?
101608Zijn de functies in de organisatie goed beschreven naar taakstelling en bevoegdheden?
112891Is een analyse gemaakt van mogelijke bedrijfswijzigingen?
122885Zijn alle elementaire processen binnen de organisatie onderkend?
131592Ligt in het rapport vast in hoeverre de gegevens een vertrouwelijk karakter hebben?
14822Bevat het rapport een inventarisatie van de wijze waarop de gegevens, die verwerkt moeten worden, verzameld worden?
151882Bevat het rapport een overzicht van de handmatig gevoerde administraties?
162055Bevat het rapport een schema waarin de relatie tussen de activiteiten en de organisatorische functies in een tabel is vastgelegd?
172056Bevat het rapport een schema waarin de relatie tussen de activiteiten en de entiteiten in een tabel is vastgelegd?
181610Zijn de informatiestromen duidelijk vastgelegd en voor de gebruiker goed te begrijpen?
191802Bevat het rapport een overzicht van de gebruikte gegevensverzamelingen van het oorspronkelijke informatiesysteem?
201803Bevat het rapport een overzicht van de handmatige processen die door de organisatie worden uitgevoerd?
211649Zijn de bewaartermijnen van de verschillende gegevensverzamelingen vastgesteld?
22858Zijn er eisen gesteld aan de herbruikbaarheid van (delen van) het informatiesysteem?
232001Worden binnen de organisatorische eenheid alleen die activiteiten ontplooid die absoluut noodzakelijk zijn voor de eigen winst?
241767Blijkt dat de medewerkers hetzelfde beeld over hun taak hebben als de betekenis van hun taken voor de organisatie is?
251667Is bij interviews gebruik gemaakt van een vragenlijst?
261668Bevat de vragenlijst bij interviews controlevragen?
271612Zijn de knelpunten in de huidige informatievoorziening goed beschreven met vermelding van de oorzaak en de ernst van de gevolgen?
281941Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens het meest intensief gebruikt worden?
291942Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens gemakkelijk gewijzigd kunnen worden?
301648Sluit de informatievoorziening aan op de mate van decentralisatie van de organisatie?
311901Bevat het rapport geen verwijzingen naar personen waar naar functies verwezen kan worden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Adviezen, Best practices: Richtlijnen voor engagement bij sociale netwerken
Sidebar