De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Business analyse
Nr. A10104Uitgangspunten, plan van aanpak Business Analyse
Afbakening projecten

Nr.IDVraagFout                             Goed
12094Is voor het vervaardigen van het rapport afgesproken welke resultaten er bereikt moeten worden?
2975Is in de inleiding van het rapport aangegeven welke achtergronden en uitgangspunten er voor dit rapport gelden?
31676Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven?
41879Is vastgelegd welke onderwerpen in het rapport opgenomen moeten worden?
51880Is vastgelegd hoe de presentatie van het rapport zal plaatsvinden?
61881Bevat het rapport een planning van uit te voeren interviews?
71711Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de kosten kunnen beinvloeden?
81905Bevat het rapport een nauwkeurige, beknopte inleiding waarin het doel van het systeem en het rapport nader toegelicht wordt?
92284Is in het rapport beschreven wat de aanleiding is om het project op te starten?
102807Maakt het plan van aanpak duidelijk welke producten er in deze fase opgeleverd moeten worden.
11816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
122123Is bij de beoordeling van de technische infrastructuur van het systeem tenminste een onafhankelijke expert betrokken?
131800Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden?
142299Ligt in het rapport vast hoe stabiel de in het rapport beschreven uitgangspunten zijn?
151701Bevat het rapport een beschrijving van grenzen waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden?
161562Zijn de mijlpalen in de opdracht zo uitgezet dat het management het project tijdig kan bijsturen?
172745Worden de goedgekeurde projectproducten centraal geregistreerd?
181981Bevat het beoordelingsrapport adviezen die zondermeer opgevolgd kunnen worden?
192297Is bepaald inhoeverre de bestaande organisatie instaat is om de opdracht zonder externe hulp te realiseren?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Adviezen, Organisatie, Definities: Een goed geplande kickoff meeting zet de toon voor een succesvol project
Adviezen, Organisatie, Definities: Programmamanagement
Methoden: Project Management Office (PMO) Assessment Checklist
Best practices: Voorkom problemen, structureer je opdrachten.
Sidebar