De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Business analyse
Nr. A10100Uitgangspunten, plan van aanpak Business Analyse
Invulling planning en controle

Nr.IDVraagFout                             Goed
13833Worden alle werkzaamheden gepland?
23834Worden alle projecten/releases ingepland?
33835Worden alle verschuivingen in planningen bijgewerkt?
43836Worden alle werkzaamheden begroot?
53837Worden alle projecten/releases begroot?
63838Wordt de planning voorafgaand aan de opdracht uitgevoerd?
73840Wordt de voortgang periodiek ten opzichte van de planning bewaakt?
83841Worden afwijkingen op de planning tijdens de uitvoering onderkend?
93842Leiden afwijkingen op de planning tijdens de uitvoering tot maatregelen anders dan het verschuiven van de einddatum?
103843Worden planningen en hun uitvoering structureel geevalueerd?
113844Zijn de planning- en controleprocessen zelfsturend
123845Zijn er normen voor de tijdsduur en kosten van de verschillende werkzaamheden?
133846Worden de normen voor de tijdsduur en kosten op basis van ervaringen up to date gehouden?
143848Worden andere organisaties die betrokken zijn bij de werkzaamheden in de planningen opgenomen?
153849Beschikken andere organisaties die betrokken zijn bij de werkzaamheden over de actuele planningen?
163850Wordt binnen de planning bekeken welke werkzaamheden het beste door welke organisatie uitgevoerd kunnen worden?
173851Worden de planningen over alle betrokken organisaties heen bewaakt?
183852Kunnen maatregelen om de planning te halen over de organisaties heen verschuiven?
193853Worden planningen over alle betrokken organisaties heen geevalueerd?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Methoden, Analyses, Definities: PRINCE2
Analyses: Applicatieonderhoud in de schijnwerpers
ITpedia: Zelf bijdragen aan IT-pedia
Sidebar