web 2.0

Web 2.0 – Wat zijn Mashups? Wat zijn Gadgets en Widgets?

Wat is een mashup? Mashups zijn websites die gebruik maken van content uit andere sites en deze verwerken tot een nieuwe toepassing. Bekendste voorbeelden van ‘remixing the web’ zijn de Google Maps, waarin aanvullende gegevens worden toegevoegd aan geografisch kaartmateriaal. Veel voorkomende soorten mashups Combineren – Deze mashup combineert verschillende typen gegevens. Populair zijn zoals… lees verder »

Web 2.0 – Wat is RSS?

Wat is RSS? De sterk groeiende hoeveelheid Blogs en andere websites maakt het steeds tijdrovender om alle sites te bezoeken en te controleren op nieuwe inhoud. Via RSS kan men gratis abonnementen nemen op websites die men vaak bezoekt. Komt er een artikel bij of verandert er wat aan de site, dan wordt er automatisch… lees verder »

Web 2.0 – Wat is een Blog?

Wat zijn blogs? Een weblog, meestal afgekort als blog, is een website die door iedereen eenvoudig in een paar klikken te bouwen is. De inhoud (content) bestaat uit korte artikelen in de vorm van blogposts of posts. Een post kan de gebruiker als een soort mail eenvoudig op zijn weblog plaatsen. De meest recente artikelen… lees verder »

Web 2.0 – Wat zijn Sociale Netwerken?

Wat zijn Sociale Netwerken? Op internet is een sociaal netwerk een toepassing waar men zich via het aanmaken van een eigen profiel kan registreren. Dit profiel doet dienst als een soort digitale identiteit en kan gekoppeld worden aan de profielen van andere deelnemers. Op deze wijze ontstaat een netwerk. De basisfunctionaliteit van een sociaal netwerk… lees verder »

Web 3.0 Semantisch web

Het huidige web is te beschouwen als een verzameling documenten die via links met elkaar verbonden zijn. De werking van het web staat of valt door goede afspraken over de vorm (syntax) van webpagina’s en links. De inhoud (semantiek) van die documenten is voor webapplicaties onduidelijk. Het Web 3.0 zou een stap verder kunnen maken… lees verder »

Web 2.0 – Het sociale web

Web 2.0 is een aanduiding voor de fase waarin het internet sinds enkele jaren is beland. Eén van de belangrijkste kenmerken van deze tweede generatie internettoepassingen is dat iedereen kan meedoen aan het ‘verrijken’ van websites door het toevoegen van tekst, links, foto’s en videofilmpjes. Deze ‘user generated content’ is inmiddels minstens zo omvangrijk als… lees verder »

Het Informatie en communicatieperspectief

Welke impact heeft het nieuwe webtijdperk op onze informatie- en communicatieprocessen? Hoe zoeken, bewerken en verspreiden we informatie en kennis? Op welke wijze communiceren we en hoe veranderen de mogelijkheden om samen te werken? Het zijn fundamentele vragen die het centrale werkproces van alle informatie- en kenniswerkers raken. Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten… lees verder »

Bedrijfsregels voor gebruik internet

Steeds meer werkgevers stellen regels aan het gebruik van netwerksites als Hyves, Facebook en Twitter. IT-leverancier Cisco wijst op het belang van duidelijke bedrijfsregels. Maar uit onderzoek van Cisco blijkt dat de helft van de werknemers zich hiervan weinig aantrekt. Werknemers gebruiken netwerksites als Facebook en Twitter steeds vaker om te communiceren en samen te… lees verder »

Kennismanagement 2.0

Inhoudsopgave 1. Open kennisdeling 2. Het netwerk van de kenniswerker 3. Profiel van de kenniswerker 4. Profilering van de kenniswerker 5. Hoe kenniswerkers in te passen binnen een open kennisomgeving van de klassieke organisatie? 6. Wat is er nodig voor zo’n digitale kennisomgeving? 7. Waar te beginnen? 1. Open kennisdeling Een geïntegreerde productiekolom (een ‘gesloten’… lees verder »

Fundamenten voor Sociale Business

Sociale business wordt voor een onderneming een voorwaarde voor succes. Zakelijke inzet van Sociale Netwerken bewijzen hun waarde door de mogelijkheden van een snellere en flexibele samenwerking tussen medewerkers, relaties en klanten. Het belang van sociale netwerken in de onderneming neemt toe daar er steeds meer medewerkers en relaties bekend raken met het gebruik van… lees verder »

Het nut van formulieren

Het gebruik van formulieren is per organisatie verschillend. Organisaties die een hoge mate van vrijheid kennen maken minder gebruik van formulieren dan strak geleide organisaties die werken met controleerbare procedures. Hieruit kunnen direct de voor- en nadelen van formulieren worden afgeleid. Een formulier formaliseert namelijk de communicatie waardoor de procedure die door het formulier wordt… lees verder »

Wat is het verschil tussen een sociaal intranet en een traditioneel intranet

Wanneer een organisatie een sociaal intranet implementeert zullen de veranderingen en de voordelen groter zijn dan alleen minder kosten voor het centrale internet team. Het intranet maakt een belangrijke stap voorwaarts wanneer de focus wordt verlegd van communicatie naar beter werk door medewerkers. Het sociale intranet geeft extra waarde aan de organisatie door de volgende… lees verder »

ROI berekenen voor Enterprise Sociale Netwerken

De berekening van de ROI voor bedrijfsmatige Sociale Netwerken wordt wel vergeleken met de berekening van ROI voor e-mail of voor het gebruik van de snelwegen om het werk te bereiken. De kosten kunnen redelijk goed worden ingeschat, maar niet de opbrengsten. Het werkveld is te breed en er zijn te veel andere denkbare factoren… lees verder »

Het Nieuwe Werken is handelen vanuit een integratie-visie en aanpak

Er is sprake van een afstemming van nieuwe ontwikkelingen op maatschappelijk, technologisch, demografisch en economisch gebied. Deze gelijkgerichtheid biedt kansen voor organisaties én medewerkers. Dit biedt kansen voor implementaties van Het Nieuwe Werken. Integratie is de sleutel voor HNW Veranderingen in de organisatie heeft ons geleerd dat het belangrijk is om de verandering als samenhangend… lees verder »

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Selectie o.b.v. Kosten/baten op: 2017-04-22 13:51 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar