uitbesteden

Hoe offshore projecten managen via CMMI

Offshore projecten en CMMI kwaliteitsmanagement systeem Offshore outsourcing van ICT ofwel uitbesteden van softwareontwikkeling naar lagelonenlanden, zoals India en Rusland is een niet te stoppen trend. Argumenten hiervoor zijn o.a. kostenbesparing en de grote faalkans bij zelfstandig opgezette ICT projecten. Hoe offshore projecten managen? Maar hoe zijn offshore projecten te managen? Hoe bewaakt men de… lees verder »

Offshore software ontwikkeling: plan van aanpak IT / ICT outsourcing

Offshore outsourcing en conversie software? beter organiseren Offshore ICT uitbesteden?  vereist deskundige begeleiding Elk bedrijf kan offshore software uitbesteden, maar alleen een goed geleid bedrijf kan ICT uitbestedent snel en doelgericht doen. Bij slecht georganiseerde bedrijven kan offshore ICT uitbesteden de problemen bij conversie software alleen maar uitvergroten. Tegelijk bewijst de praktijk dat men niet mag… lees verder »

Managed ICT services

Wanneer een ICT dienst uitbesteden?  Managed ICT services als beste oplossing voor ICT implementatie Nog steeds mislukt het merendeel van de ICT projecten. Projecten worden te laat afgerond, kosten meer dan begroot of worden voortijdig gestopt omdat niemand meer het overzicht heeft. En als het project gereed is, valt het resultaat vaak tegen. In dit… lees verder »

Prestatieafspraken met IT dienstverlener

Een van die zaken waar u niet mee bezig zou moeten hoeven zijn, is het functioneren van uw IT-infrastructuur en de ondersteuning van uw werknemers. Er zijn IT dienstverleners die er, net als de medewerkers van het all inclusive resort, stilletjes op de achtergrond voor zorgen dat het u aan niets ontbreekt. Stelt u zich… lees verder »

Opdrachtgeverschap met programma’s en projecten

De conclusies die de Rekenkamer trok in haar rapport “Lessen uit ICT-projecten bij de overheid” waren niet mals. Volgens de Rekenkamer zouden de ministers hun verschillende rollen (o.a. bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering, ambtelijk opdrachtgever) beter kunnen invullen wanneer zij meer realistisch zouden zijn in hun ambities en wanneer zij meer grip zouden houden op… lees verder »

Outsourcing van onderhoud en verwerking

Eén van de manieren om tot een betere kostenbeheersing te komen is het uitbesteden van (onderdelen van) de automatisering. In veel gevallen kunnen voornamelijk de verwerkingskosten door uitbesteding worden gedrukt doordat meerdere organisaties van dezelfde leverancier gebruik maken. Er draaien dan meerdere systemen van verschillende organisaties op één machine. Schaalvoordelen geven hierbij de doorslag. Het rekencentrum zal dan aan een aantal eisen moeten voldoen zodat geen vermenging van belangen ontstaat. Het besluit om tot uitbesteding hangt echter af van meerdere voorwaarden. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Eisen mobiele websites op: 2017-05-28 15:52 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar