project

Waarom slagen projecten?

In de wereld van de ICT is het nu eenmaal zo dat veel projecten mislukken. Er worden cijfers genoemd van 75 tot 90%! In iedergeval vele malen vaker dan bijvoorbeeld in de bouw. Alleen al om die reden lijkt het me niet leuk om in de ICT te werken. Als argument wordt vaak gebruikt dat… lees verder »

De projectorganisatie: stuurgroep, projectgroep, werkgroep

De fase Informatie Analyse aan het begin van een project is de belangrijkste fase. Veel gebruikers beseffen dit echter niet omdat de opleverdatum nog ver weg is en er slechts enkele personen met de Informatie Analyse bezig zijn die voornamelijk lastige vragen stellen. Tenslotte komen van deze personen allerlei fraaie documenten over zaken die de… lees verder »

Opdrachtgeverschap met programma’s en projecten

De conclusies die de Rekenkamer trok in haar rapport “Lessen uit ICT-projecten bij de overheid” waren niet mals. Volgens de Rekenkamer zouden de ministers hun verschillende rollen (o.a. bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering, ambtelijk opdrachtgever) beter kunnen invullen wanneer zij meer realistisch zouden zijn in hun ambities en wanneer zij meer grip zouden houden op… lees verder »

Plan van aanpak voorbeeld

Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je er in op en welke niet? Het hangt af van de aard en de omvang van een project. In deze bijdrage wordt een uitgebreid concept voor een plan van aanpak beschreven. Haal er uit wat je nodig hebt, maar beter is het om alle elementen te beschrijven zodat men weet dat er rekening is gehouden met deze elementen. Ook als je besluit om een onderdeel niet in te vullen beschrijf je dus waarom je het niet invult.  [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Wat is een audit, wat is een review?

Audits en Reviews lijken in vele opzichten op elkaar en worden vaak met elkaar verward. Beide zijn het activiteiten om de kwaliteit van automatiseringsproducten vast te stellen en beide vinden ze onafhankelijk van het eigenlijke maak-proces plaats. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen.  [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Mapping IT-procedures over projectfasering

Project organisatie

De IT-procedures zijn gericht op fysieke handelingen met IT-objecten. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het inrichten van een werkplek, de installatie van een module of het toekennen van een autorisatie. M.b.v. deze procedures kunnen ook series worden verwerkt, doch altijd series van gelijksoortige objecten.
Projecten daarentegen bestaan uit meerdere fases waarin d.m.v. verschillende activiteiten naar een bepaald einddoel wordt gewerkt. Dit einddoel is in veelgevallen een samengesteld geheel van infrastructurele objecten, software en AO. Tijdens het project wordt dit geheel opgebouwd en is het noodzakelijk om planmatig IT-procedures te triggeren om dit te bewerkstelligen. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Minimale taakverdeling bij Automatiseringsprojecten is essentieel.

Automatiseringsprojecten wijken niet af van andere project. Specifiek is wel dat deze zich afspelen op een snijvlak van complexe techniek, wisselende prioriteiten en formele procedures. De ervaring leert dat het vele malen effectiever is om in een vroeg stadium duidelijkheid te hebben, op basis waarvan alle partijen zich kunnen binden, dan om dit te doen nadat er al veel is geïnvesteerd in een project. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Randvoorwaarden voor het uitvoeren van projecten

Voor de succesvolle afronding van projecten spelen vele aspecten een rol. Een goede start is echter van het grootste belang omdat eenmaal verkeerd begonnen projecten maar moeilijk weer op het goede spoor komen. Als bepaalde zaken onduidelijk zijn en blijven zweven kan een project verzanden in discussies en tot hoge kosten leiden. Randvoorwaarden kunnen dus ook worden gezien als kritische succesfactoren die bepalend zijn voor het slagen van een project. Probleem hierbij is dat de invulling van de randvoorwaarden niet voor ieder project hetzelfde is maar van project tot project kan verschillen. Voor de aanvang van een project dient de invulling van randvoorwaarden in de opdracht te worden beschreven zodat deze deel uitmaken van het project. Van belang is dat een project pas wordt gestart nadat de randvoorwaarden zijn ingevuld. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Eisen mobiele websites op: 2017-05-28 15:52 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar