Procesmanagement

Lean Management

Waar Six Sigma zich vooral richt op het verminderen van de variatie in de processen, is Lean Management gericht op het vermijden van verspilling. ‘Verspilling’ is in dit geval zeer ruim gedefinieerd. Alle stappen in een proces die niet per definitie waarde toevoegen voor de klant, zijn volgens de beginselen van Lean Management verspilling en… lees verder »

Six Sigma

De term ‘Six Sigma’ is afkomstig van de statistische theorie. Bij een normale verdeling bevindt zich ongeveer 68% van alle waarden rond het gemiddelde μ, plus of min één keer de standaardafwijking σ (twee keer 34,1%). Bij drie keer de standaardafwijking (3σ) is dat al 99,7% (twee keer 34,1% plus twee keer 13,6% plus twee… lees verder »

Outsourcing management is procesmanagement

Bestuurbare processen: de succesfactor voor outsourcing IT, ICT, back office … In een organisatie waar de mogelijkheden van outsourcing onderzocht worden –en daar is in deze case sprake van-?  is het van belang om over scherpomlijnde, bestuurbare processen te?  beschikken. Bestuurbare, meetbare processen vormen immers een voorwaarde om onderbouwde outsourcing beslissingen te kunnen nemen. Welke… lees verder »

Waarom Procesmanagement

Procesmanagement is gericht op het uitvoeren, beheren en verbeteren van bedrijfsprocessen. In veel organisaties worden de bedrijfsprocessen en informatiesystemen steeds complexer. Klanten stellen steeds hogere eisen en willen kwaliteit en snelheid. Overheden stellen wetten en regels op, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Denk aan privacy, fiscale wetten, veiligheid, kwaliteit, milieu. Organisaties kunnen daarnaast ook eigen… lees verder »

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: De 17 standaard IT kwaliteitsvragen op: 2017-05-17 13:04 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar