methodologie

SISP Methode voor standaardsoftware

Selectie van standaard software

Selecteren en Implementeren van Standaard pakketten Ondanks de enorme hoeveelheid standaardsoftware is er geen methode voor het invoeren van een standaard pakket. Bij het inzetten van standaard software in de organisatie komen heel andere uitdagingen kijken dan bij het ontwikkelen van maatwerk software. De methoden die gebruikt worden voor het ontwikkelen van maatwerk zijn dan… lees verder »

SISP 0.1 Geschiedenis ontwikkeling van standaard software

Selectie van standaard software

In de beginjaren van de ICT, de jaren 1950, 1960 bestond er nog geen standaard software. Binnen organisaties die in het bezit waren van een computer werden applicaties ontwikkeld door programmeurs die in dienst van die organisatie. – Deze software was precies toegesneden op de wensen van die organisatie. Zogenaamde maatwerk software. Het zorgt ervoor… lees verder »

Functioneel Beheer

Samenvatting van een eerdere publicatie van de ASL BiSL Foundation Auteurs: Machteld Meijer, Onafhankelijk Expert Consultant bij Maise Mark Smalley, Principal Consultant bij Capgemini Inleiding Onder FB verstaan we het hele domein, dat wordt afgedekt door BiSL, dat zich bezig houdt met de informatievoorziening (vanuit gebruikers-/businessperspectief). Oftewel: operationeel functioneel beheer (dat vaak wordt uitgevoerd door functioneel beheerders)… lees verder »

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Samenvatting van eerder publicatie op aslbislfoundation.org Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman   Inleiding implementatie BiSL Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde van de informatievoorziening. BiSL is hierbij een bruikbaar framework. Echter bij de inrichting komen voortdurend vragen als hoe BiSL nu toe te passen, hoe implementeer je BiSL? In… lees verder »

BiSL meetbaar gemaakt

Samenvatting van een eerdere publicatie van de ASL BiSL Foundation. Auteurs: Fjodor van Faassen, André Smulders, Rolf Boers, Jan de Vries, Angelique van Hattum-Buitenkamp, Hans Hokke, Coenraad Doeser. Inleiding BiSL is in Nederland inmiddels een geaccepteerd framework voor processen van functioneel beheer en informatiemanagement dat op steeds grotere schaal navolging vindt. Maar omdat BiSL nog vrij jong… lees verder »

Application Lifecycle Management

Passende afweging tussen innovatief, effectief, efficiënt en flexibeliteit.
De context waarin de levenscyclus van applicaties wordt beschouwd, heeft een bedrijfskundig karakter. De applicaties zijn er immers om de bedrijfsvoering te ondersteunen met een informatievoorziening die in de behoeften van de gebruikers voorziet. Jaar in en jaar uit, steeds is een actuele functionaliteit nodig.

Life Cycle van applicaties als basis voor kostenreductie

Samenvatting van eerdere publicatie van de ASL BiSL Foundation. Om het ASL framework te verbeteren en de huidige kennis en ervaring te delen, organiseert de werkgroep Development van de ASL-Foundation regelmatig verdiepingsavonden (Zie kader verdiepingsavonden). Ook over het ASL procescluster Applications Cycle Management (ACM) zijn twee verdiepingsavonden geweest. In de belangrijkste inzichten en ervaringen van de sessie…. lees verder »

Alignment White Paper ITIL® V3 and ASL

Samenvatting van eerdere publicatie van de ASL BiSL Foundation Sound Guidance for Application Management and Application Development Machteld Meijer, Mark Smalley & Sharon Taylor Abstract In May 2007, the Office of Government Commerce (OGC) released a new version of ITIL. Aspects of Application Management are to be found in all five volumes of the core guidance…. lees verder »

Invoering van een nieuwe methodologie.

Een methodologie wordt gebruikt om structuur in de automatiseringswerkzaamheden te brengen. Dit gebeurt door automatiseringsprojecten in meerdere fases op te splitsen naar de aard van de werkzaamheden. Elke volgende fase binnen een methodologie kent een fijnere detaillering dan de voorgaande en brengt de realisering van het project dichterbij. De juiste toepassing van een methodologie leidt tot een goede documentatie, goed overdraagbare producten (tussen fases en mensen) en een eenduidige werkwij­ze. Daarnaast is een methodo­logie een soort blauwdruk voor projectplanningen. Daardoor hoeft er maar weinig tijd verloren te gaan aan het nadenken over de opzet van een project. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Taakverdeling bij calamiteiten op: 2017-04-25 21:08 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar