kwaliteit

Six Sigma

De term ‘Six Sigma’ is afkomstig van de statistische theorie. Bij een normale verdeling bevindt zich ongeveer 68% van alle waarden rond het gemiddelde μ, plus of min één keer de standaardafwijking σ (twee keer 34,1%). Bij drie keer de standaardafwijking (3σ) is dat al 99,7% (twee keer 34,1% plus twee keer 13,6% plus twee… lees verder »

Kwaliteitsattributen

Een kwaliteitsattribuut is een eigenschap van een functie. Het beschrijft niet de functie zelf, maar een aspect van de wijze waarop de functie zich gedraagt, en aan welke eis in dat verband wordt voldaan. Een kwaliteitsattribuut voorziet daarmee in de wens de geschiktheid en passendheid van een functie aan te geven. Kwaliteitsattributen nemen een belangrijke… lees verder »

Wat zijn ISO-normen?

De NEN–ISO–9001 norm is een internationaal erkende norm voor kwaliteitssystemen. In de norm staat aan welke eisen een kwaliteitssysteem minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor een ISO–9001 certificaat. De ISO–norm bevat zo’n 20 paragrafen waarin eisen beschreven staan aan bijvoorbeeld het systeem van taakafstemming en overleg, klachtenafhandeling, procesbeheersing, contractbeoordeling en capaciteitsplanning. De… lees verder »

Zoveel checklisten, zoveel vragen

Meer dan 500 checklisten en met meer dan 20.000 vragen, alleen al over IT. Is dat niet een beetje to much? Het antwoord daarop is ja en nee. Niet iedereen zal altijd alle checklisten gebruiken, en zeker niet in één project. De ene taak is de andere niet en een project kan niet tegelijkertijd maatwerk… lees verder »

3 methoden om kwaliteit te verbeteren.

Globaal genomen zijn er drie methoden om de kwaliteit van producten te verbeteren. Deze methoden kunnen afzonderlijk worden gebruikt en ingevoerd. Ze kunnen echter ook naast elkaar worden gebruikt waardoor een totaal aanpak ontstaat. 1. Kwaliteit verbeteren met preventieve methode De eerste methode is de zogenaamde preventieve-methode. Het idee achter deze methode is dat voorkomen… lees verder »

IT kwaliteitsbewustzijn en de definities van kwaliteit

Bij het maken van producten in het algemeen is altijd sprake van een zeker kwaliteitsbe­wust­zijn. Als niet dit het geval zou zijn zouden schepen zinken, huizen onbewoonbaar zijn en een voetbal na één trap lek. Vaak wordt uitgegaan van beproefde concepten die tot norm verheven zijn. Dit maakt nieuw onderzoek overbodig en drukt de kosten…. lees verder »

Reviewaspecten in een moderne ontwikkelomgeving

Bij de klassieke manier van automatiseren krijgt de gebruikersorganisatie aan het begin van de ontwerpfase de gelegenheid om aan te geven welke functionaliteit hij wenst. Daarna trekt de ontwerper zich terug en komt na verloop van tijd met een product dat het concept-ontwerp heet. Op dit ontwerp kon de gebruiker dan commentaar leveren waarna een… lees verder »

Systeem denken drijft effectieve en blijvende performance optimalisatie aan

John Seddon heeft een zinnige mening over kwaliteit en Systeem denken. Hij is het bedrijf Vanguard gestart samen met enkele grootheden uit kwaliteitsdenken, zoals W. Edwards Deming en Taiichi Ohno. Hij heeft daarmee het doel om performance verbetering binnen de dienstensector een grote impuls te geven. Daarvoor heeft hij zijn toevlucht gezocht in de methode,… lees verder »

Kwaliteitsplan helpt het beheer in kaart te brengen

Het kwaliteitsplan dient om aan te geven hoe informatiesystemen op een constant kwaliteitsniveau moeten worden gehouden. Als na de invoering van een systeem er geen aandacht meer aan wordt besteed zal dat systeem langzaam wegkwijnen. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Taakverdeling bij calamiteiten op: 2017-04-25 21:08 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar