formulier

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Het nut van formulieren

Het gebruik van formulieren is per organisatie verschillend. Organisaties die een hoge mate van vrijheid kennen maken minder gebruik van formulieren dan strak geleide organisaties die werken met controleerbare procedures. Hieruit kunnen direct de voor- en nadelen van formulieren worden afgeleid. Een formulier formaliseert namelijk de communicatie waardoor de procedure die door het formulier wordt… lees verder »

De Checklist als standaard formulier

Het formulier. Formulieren worden in organisaties gebruikt om een procedure te stroomlijnen. Een procedure kan enorm versnellen door er een formulier bij te maken. Dat komt omdat een formulier er altijd hetzelfde eruit ziet. Alle invulvelden staan altijd op dezelfde plaats en hebben altijd dezelfde betekenis. Door deze eigenschappen zijn medewerkers eenvoudig instaat om een aanvraag… lees verder »

Voorkom problemen, structureer je opdrachten.

Door het gebruik van formulieren krijgen procedures een officieel karakter. Dit geldt zeker voor het verstrekken van een opdracht hetgeen een formele zaak is. De opdrachtgever zal op het Opdrachtformulier duidelijk moeten aangeven wat zijn verwachtingen zijn zodat reeds in een vroeg stadium bepaalde discussiepunten worden uitgesloten. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Hou je programmatuur in het oog, maak een moduledossier.

De programmamodules die worden gebouwd dienen tijdens de bouw goed gedocumenteerd te worden. Deze documentatie heeft niet allen betrekking op de inhoud en de opzet van het programma maar heeft ook betrekking op het gebruik. Meer specifiek gaat het om de gebruikersdocumentatie, d.w.z. de handleiding en de productiedocumentatie in de vorm van een moduledossier. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Problemmanagement formulier

Het aanmelden en registreren van problemen is vergelijkbaar met het geven van een opdracht. Niet te min zijn er enige verschillen. Veel problemen kennen namelijk een spoedeisend karakter, hetgeen een speciale procedure vergt. Vandaar een apart formulier voor het aanmelden van problemen. Daarnaast is het voor de eindgebruiker niet altijd mogelijk om de oorzaak van problemen te onderscheiden. Bij complexe of omvangrijke problemen kunnen verschillende bijlagen nodig zijn om het probleem nader toe te lichten.[Klik op de titel voor het gehele artikel]

Het Project evaluatieformulier

D.m.v. een projectevaluatie onder alle betrokken gebruikers is te achterhalen waar er tijdens het project fouten gemaakt zijn. Van de analyse van deze fouten is te leren hoe verbeteringen voor een volgend project kunnen worden doorgevoerd. D.m.v. een formulier is op eenduidige en eenvoudige wijze inzicht te krijgen over het verloop van het project. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Het autorisatieformulier

Meer nog dan bij een interne verwerkingsorganisatie is bij het uitbesteden een goed formulier voor het toekennen van autorisaties van belang. De leverancier kent de organisatie immers nog niet en is niet verantwoordelijk voor onterechte autorisaties. Met behulp van een algemeen autorisatieformulier kunnen nieuwe gebruikers aan een informatiesysteem worden toegevoegd. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Het gebruik van beslissingstabellen

Welke methodologie men ook kiest de mogelijkheid om beslissingstabellen in de ontwerpfase toe te passen is een voorwaarde. Deze tabellen geven namelijk direct inzicht in de bewerkingen die met een module/scherm kunnen worden uitgevoerd. Als er geen beslissingstabellen in het ontwerp zijn opgenomen is het voor de gebruikers aan te raden om deze zelf te maken. Dit kan door het ontwerp goed te lezen en aan de hand van deze tekst een tabel op te zetten. Als de beslissingstabel af is wordt direct duidelijk op welke plaatsen het ontwerp tekortschiet. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Organisatie Realisatie-team op: 2017-06-26 02:21 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar