classificeren

Storingsclassificatie in relatie tot de SLA

Bij de invoering van een SLA tussen een datacenter en een gebruikersorganisatie dient er te worden vastgesteld wat de snelheid is waarmee storingen worden opgelost door het datacenter. In de SLA staat vaak het volgende : “Datacenter is verantwoordelijk voor het oplossen van storingen aan apparatuur, besturingssoftware en applicaties welke onder haar beheer vallen. Zo… lees verder »

Het classificeren van systeemproblemen

Een probleem in de informatieverwerking kan vele oorzaken hebben. De neiging bestaat om een probleem gelijk op te lossen. Misschien is het echter verstandig om het probleem eerst maar eens te onderzoeken. Aan de hand van de probleemanalyse kan een probleem worden geclassificeerd. Deze classifica­tie kan dan worden gebruikt voor de keuze van een standaard plan van aanpak per klasse door applicatiebeheer. Voordeel van deze werkwijze is dat na de classificatie niet lang nagedacht hoeft te worden over hoe het probleem eens aangepakt moet worden. Ook de onzekerheid of de aanpak voor een bepaald type probleem wel juist is wordt hiermee weggenomen. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Audit gebruikersorganisatie op: 2017-05-25 21:43 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar