businesscase

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

Batenmanagement

batenkaart

Definitie batenmanagement Batenmanagement is het geheel van managementactiviteiten waarmee je zorgt dat een investering optimaal positieve – financiële of niet-financiële – effecten oplevert. Batenmanagement is toepasbaar op afzonderlijke projecten, veranderprogramma’s of op het geheel van investeringen van een organisatie, maar ook op de lijnactiviteiten van een organisatie of op (veranderingen in) een keten van organisaties…. lees verder »

Wat is opdrachtgeverschap?

Definitie opdrachtgever De term ‘opdrachtgever’ heeft twee betekenissen: de persoon die een projectmanager[1] aanstuurt (Engels: project sponsor) de organisatie die een leverancier inhuurt (Engels: customer). Dit artikel gaat over de opdrachtgever in de eerste betekenis, dus in relatie tot de besturing van een project. Opdrachtgeverschap is de wijze waarop deze rol van opdrachtgever wordt vervuld. Verschil… lees verder »

Business case

Definitie business case De businesscase van een investering (bijvoorbeeld een project of verbeterprogramma) is de reden waarom de opdrachtgevende organisatie de investering doet, dus het waarom, de motivatie, de onderbouwing, de verantwoording of de rechtvaardiging ervan, ook wel ‘nut en noodzaak’ genoemd. De businesscase is de relatie tussen de investering en de belangen of doelen… lees verder »

Waarom slagen projecten?

In de wereld van de ICT is het nu eenmaal zo dat veel projecten mislukken. Er worden cijfers genoemd van 75 tot 90%! In iedergeval vele malen vaker dan bijvoorbeeld in de bouw. Alleen al om die reden lijkt het me niet leuk om in de ICT te werken. Als argument wordt vaak gebruikt dat… lees verder »

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Organisatie Realisatie-team op: 2017-06-26 01:46 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar