beheer

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

Zonder besturing wordt IT nooit een enabler

Inleiding Binnen veel bedrijven is men
op directieniveau eager om strategisch te denken als het
gaat om (nieuwe) producten en diensten die men in de markt kan zetten. De ICT is hierbij steeds vaker een enabler, opent nieuwe markten voor de business en ondersteunt nieuwe producten en diensten. Verwonderlijk is het dan dat veel beheerorganisaties niet in… lees verder »

Mobile Device Management (MDM)

Mobile Device Management (MDM) platformen worden gebruikt om beheer en beveiliging van een mobiel device (mobiele telefoon, tablet, PDA’S e.d.)  te optimaliseren. Met MDM kan een ICT beheerder smartphones en tablets van medewerkers op afstand afzonderlijk beveiligen, updaten en beheren wanneer deze zijn aangesloten op het platform. Wordt er te veel data gebruikt? Dan kunt… lees verder »

ASL ondersteunt groot deel van de eisen van ISO 9001:2000

Voorwoord Enkele jaren geleden hebben we veel vergelijkingen gemaakt tussen ASL en diverse andere modellen, frameworks en standaarden. Een daarvan is hier geplaatst. In de tussentijd is er zowel een nieuwe versie van de ISO-9001 norm als van ASL op de markt gekomen. De hoofdlijnen zijn echter nog steeds van kracht. Een van de belangrijkste… lees verder »

Elektronische consultant en kwaliteitstool

Dit artikel gaat over automatiseren en de kwaliteitszorg die goede automatisering van de organisatie vraagt. Daarbij wordt ITpedia geïntroduceerd als checklisten systeem dat de praktische verbinding legt tussen automatiseren en kwali­teitszorg. Gebruikers van ICT komen telkens knelpunten op hun weg tegen die vaak een nauwe relatie hebben met de geautomatiseerde delen van de organisatie. Naar… lees verder »

ASL 2 en ITIL v3 Hoe liggen de verhoudingen nu?

In 2009 is een nieuwe versie van ASL op de markt gekomen: ASL 2. In het boek waarin ASL2 wordt beschreven wordt summier ingegaan op de relatie tussen de ASL-processen en infrastructuurmanagement, maar niet op de relatie met ITIL. Eerder is al wel literatuur verschenen die ASL 1 vergelijkt met ITIL v2 en ITIL v3. In dit artikel… lees verder »

Beheer

‘Beheer in de context van een IT  omgeving’ Omdat de ervaring leert dat het begrip ‘beheer’ rekbaar is wordt aangegeven wat wel en niet onder beheer en onder de drie beheerdomeinen functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer wordt verstaan. Zo’n 15 jaar geleden is het hele IT-beheerwerkveld door Looijen en Delen [Delen 1992] opgedeeld in drie… lees verder »

Economisch beheer van ICT

Samenvatting van eerdere publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Nederland moet de hoge uitgaven aan ICT beter benutten. Driekwart van ICT-budgetten wordt aan ICT-beheer besteed maar er is betrekkelijk weinig bekend over de dynamiek van ‘economisch beheer’. De bedrijfseconomische functie van beheer is vooral het bewerkstelligen dat het potentieel van gedane investeringen wordt benut. Verbetermogelijkheden worden vooral… lees verder »

Kosten van applicatiebeheer onder de loep

Samenvatting van een artikel van Wil van der Drift en Mark Smalley, eerder op ASL BiSL Foundation De laatste jaren kijken veel organisaties kritischer dan voorheen naar hun kosten, ook voor de ICT-ondersteuning. Uiteraard moet ook naar de opbrengsten worden gekeken, maar de actuele trend is om de kosten onder de loep te nemen. Dit artikel verkent het gebied… lees verder »

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Samenvatting van eerder publicatie op aslbislfoundation.org Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman   Inleiding implementatie BiSL Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde van de informatievoorziening. BiSL is hierbij een bruikbaar framework. Echter bij de inrichting komen voortdurend vragen als hoe BiSL nu toe te passen, hoe implementeer je BiSL? In… lees verder »

Beheerkosten en -baten in de greep

Samenvatting van een eerdere publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Economische aspecten van beheer van applicaties onder de loep Uit rapporten en enquêtes onder IT-managers blijkt dat een derde van de IT-kosten wordt besteed  aan het beheer van applicaties, en dat aandeel wordt alleen maar groter. Niet verwonderlijk dat er groeiende aandacht is voor… lees verder »

Opdrachtgeverschap met programma’s en projecten

De conclusies die de Rekenkamer trok in haar rapport “Lessen uit ICT-projecten bij de overheid” waren niet mals. Volgens de Rekenkamer zouden de ministers hun verschillende rollen (o.a. bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering, ambtelijk opdrachtgever) beter kunnen invullen wanneer zij meer realistisch zouden zijn in hun ambities en wanneer zij meer grip zouden houden op… lees verder »

Applicatieonderhoud in de schijnwerpers

Samenvatting van een eerdere publicatie van Mark Smalley op ASL BiSL Foundation De belangstelling voor applicatiebeheer van het (financieel) management groeit omdat er steeds meer geld in omgaat. Met de recessie heeft het bedrijfsleven de budgetkranen dichtgedraaid tot het niveau van een karig straaltje. Vanwege tegenvallende inkomsten wordt fors in budgetten voor bestaande activiteiten geschrapt… lees verder »

Cloudy Application Management

Samenvatting van een eerdere publicatie van Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Adoption of Cloud Computing – in particular Software as a Service – will confront the ‘business-facing’ Application Management function with changes that add extra complexity to the execution of approximately half of the processes that Application Management entails. ‘Business-facing’ refers not to the… lees verder »

Het in beheer nemen van een applicatie

Samenvatting van volledige publicatie van de ASL BiSL Foundation
Het in beheer nemen van een applicatie is voor zowel de opleverende (project)organisatie als de ontvangende (beheer)organisatie vaak een moeizaam proces waarbij de betrokken partijen geconfronteerd worden met vele afstemmingsproblemen. Dit geldt voor zowel het in beheer nemen van een nieuwe applicatie als een reeds bestaande applicatie. […]

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Organisatie Realisatie-team op: 2017-06-26 01:46 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar