baten

Batenmanagement

batenkaart

Definitie batenmanagement Batenmanagement is het geheel van managementactiviteiten waarmee je zorgt dat een investering optimaal positieve – financiële of niet-financiële – effecten oplevert. Batenmanagement is toepasbaar op afzonderlijke projecten, veranderprogramma’s of op het geheel van investeringen van een organisatie, maar ook op de lijnactiviteiten van een organisatie of op (veranderingen in) een keten van organisaties…. lees verder »

Business case

Definitie business case De businesscase van een investering (bijvoorbeeld een project of verbeterprogramma) is de reden waarom de opdrachtgevende organisatie de investering doet, dus het waarom, de motivatie, de onderbouwing, de verantwoording of de rechtvaardiging ervan, ook wel ‘nut en noodzaak’ genoemd. De businesscase is de relatie tussen de investering en de belangen of doelen… lees verder »

Verdien geld, breng de verwerkingskosten omlaag

Tijdens de informatie-analyse wordt een kosten/baten-analyse gemaakt van het te bouwen systeem t.o.v. het bestaande systeem. Omdat in deze fase meestal nog sprake is van aannames en verwachtingen kunnen met name eindgebruikers niet bepalen of de gepresenteerde cijfers juist zijn. Niet zelden worden de kosten van het te bouwen systeem voor zowel de realisatie als de exploitatie te optimistisch ingeschat. We moeten natuurlijk uitgaan van de betrouwbaarheid van de deskundigen en hun optimisme zien als het vertrouwen in hun eigen technieken. Niet te min komt het voor dat de cijfers bewust gunstiger uitvallen om zo het nieuwe informatiesysteem gemakkelijker te kunnen verkopen. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Audit gebruikersorganisatie op: 2017-05-25 21:43 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar