ASL

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

De evolutie van Service Management

Wetenschappelijke grondslag Al in jaren ‘80 heeft Prof. dr. ir. Maarten Looijen de driedeling van beheer gedefinieerd als functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Functioneel beheer betreft het beheer van het object informatie, applicatiebeheer betreft het beheer van de toepassingsprogrammatuur en technisch beheer betreft het beheer van de infrastructuur en de systeemprogrammatuur. Service management wordt… lees verder »

Governance op IT-dienstverlening uit de cloud

Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk Door Lex Scholten en Frank van Outvorst Gepubliceerd in Keynotes 04, winter 2013 (Uitgeverij TIEM, Baarn) onder de titel: “Cloud verandert de regiefunctie”. Door toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen, globalisering, ketensamenwerking, maar ook door de groeiende klantverwachtingen, worden organisaties steeds meer afhankelijk van informatie. Het thema “regie op informatievoorziening”… lees verder »

So this application is your friend?

Inleiding, Het artikel “So this application is your friend?” van Rick Mans en Mark Smalley stond eerder op http://www.aslbislfoundation.org/. Introduction After having written “IT is from Flatland, Business is from Spaceland”, a paper that explored the troubled relationship between business people and IT people, Mark Smalley’s gaze has wandered off in the direction of the… lees verder »

The Economics of Application Management

Samenvatting van een volledige publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Market research shows that one third of IT budgets is spent on management of applications, and that this part is increasing. It is therefore not surprising that there is growing attention for the economic aspects of both demand management (business responsibility) and application management (technical… lees verder »

Het Negenvlaksmodel

Informatiemanagementprocessen zijn in meerdere referentiemodellen beschreven. In onderstaande figuur is het negenvlaksmodel afbeeld, zoals ontwikkeld door Rik Maes et al. Het model onderscheidt drie besturingsdomeinen: Bedrijfsvoering (Bedrijfsdomein) – In dit domein bevindt zich de reguliere bedrijfsvoering met al haar facetten, zoals mensen, middelen, processen etc. Informatie & communicatie voorziening (Informatie domein) – In dit domein… lees verder »

ASL ondersteunt groot deel van de eisen van ISO 9001:2000

Voorwoord Enkele jaren geleden hebben we veel vergelijkingen gemaakt tussen ASL en diverse andere modellen, frameworks en standaarden. Een daarvan is hier geplaatst. In de tussentijd is er zowel een nieuwe versie van de ISO-9001 norm als van ASL op de markt gekomen. De hoofdlijnen zijn echter nog steeds van kracht. Een van de belangrijkste… lees verder »

ASL 2 en ITIL v3 Hoe liggen de verhoudingen nu?

In 2009 is een nieuwe versie van ASL op de markt gekomen: ASL 2. In het boek waarin ASL2 wordt beschreven wordt summier ingegaan op de relatie tussen de ASL-processen en infrastructuurmanagement, maar niet op de relatie met ITIL. Eerder is al wel literatuur verschenen die ASL 1 vergelijkt met ITIL v2 en ITIL v3. In dit artikel… lees verder »

Cost Reductions Based on Application Life Cycle

Whitepaper – Application Cycle Management Samenvatting van volledige publicatie van de ASL BiSL Foundation For the past one or two years those ICT managers who are active within the context of application management, have increasingly faced the task of cutting costs. The potential reductions are substantial, because three quarters of application costs are incurred in the… lees verder »

Challenges in Application Management

Samenvatting van volledige publicatie  Application Management (AM) is an IT domain that supports organizations by keeping their applications up and running, up to date and under control. AM consumes about a third of IT budgets. But what keeps AM people awake at night? This white paper summarizes the results of workshops in which representatives of the… lees verder »

Economisch beheer van ICT

Samenvatting van eerdere publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Nederland moet de hoge uitgaven aan ICT beter benutten. Driekwart van ICT-budgetten wordt aan ICT-beheer besteed maar er is betrekkelijk weinig bekend over de dynamiek van ‘economisch beheer’. De bedrijfseconomische functie van beheer is vooral het bewerkstelligen dat het potentieel van gedane investeringen wordt benut. Verbetermogelijkheden worden vooral… lees verder »

Kosten van applicatiebeheer onder de loep

Samenvatting van een artikel van Wil van der Drift en Mark Smalley, eerder op ASL BiSL Foundation De laatste jaren kijken veel organisaties kritischer dan voorheen naar hun kosten, ook voor de ICT-ondersteuning. Uiteraard moet ook naar de opbrengsten worden gekeken, maar de actuele trend is om de kosten onder de loep te nemen. Dit artikel verkent het gebied… lees verder »

Improving Managed Services with ASL

Managed services represent a substantial and increasing part of India’s IT economy, providing recurring business to compliment project-oriented work. The Application Service Library (ASL) provides a process framework with many best practices, the implementation of which is particularly meaningful for managing applications as a service.

Certification for application management

Samenvatting van een eerdere publicatie op aslbislfoundation.org. As per assignment of the ASL Foundation a standards framework for application management has been set up, based on which application management organizations can have themselves certified. This standards framework is now being developed into a NEN-standard. In this article Frances van Haagen, Lucille van der Hagen, Machteld… lees verder »

Compliance & governance

Samenvatting van een eerdere publicatie op aslbislfoundation.org. In het kader van compliance & governance moet iedere organisatie bij het halen van de on-dernemingsdoelstellingen steeds meer rekening houden met de risico’s en bedreigingen die hier-bij op kunnen treden. Om hier pro-actief op voorbereid te zijn moet een goed controlemodel zijn ingericht en geïmplementeerd. Na diverse boekhoudschandalen… lees verder »

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Organisatie Realisatie-team op: 2017-06-26 01:46 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar