applicatiebeheer

De Top 25 Kwetsbaarheden in systemen

Kwetsbaarheden die leiden tot beveiligingslekken zijn meestal het gevolg van ontwerp- en programmeerfouten. Om deze fouten voor de ingebruikname te ontdekken moet veel en intensief worden getest. En dan nog komen ze op de meest ongelukkige momenten naar voren. Omdat de distributie van software via het internet zo gemakkelijk gaat zijn de kwetsbaarheden ook snel… lees verder »

Versiebeheer in een maatwerk omgeving

1. Doel versiebeheer Het doel van versie beheer is om op ieder moment de juiste versie van de programmatuur in de productieomgeving ter beschikking te hebben. en ook te houden voor herstel bij calamiteiten. Ten tweede is het bedoeld voor het bijhouden van de historie van programmatuur. Zodoende kan worden teruggevallen op voorgaande versies van… lees verder »

The Economics of Application Management

Samenvatting van een volledige publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Market research shows that one third of IT budgets is spent on management of applications, and that this part is increasing. It is therefore not surprising that there is growing attention for the economic aspects of both demand management (business responsibility) and application management (technical… lees verder »

ASL ondersteunt groot deel van de eisen van ISO 9001:2000

Voorwoord Enkele jaren geleden hebben we veel vergelijkingen gemaakt tussen ASL en diverse andere modellen, frameworks en standaarden. Een daarvan is hier geplaatst. In de tussentijd is er zowel een nieuwe versie van de ISO-9001 norm als van ASL op de markt gekomen. De hoofdlijnen zijn echter nog steeds van kracht. Een van de belangrijkste… lees verder »

Elektronische consultant en kwaliteitstool

Dit artikel gaat over automatiseren en de kwaliteitszorg die goede automatisering van de organisatie vraagt. Daarbij wordt ITpedia geïntroduceerd als checklisten systeem dat de praktische verbinding legt tussen automatiseren en kwali­teitszorg. Gebruikers van ICT komen telkens knelpunten op hun weg tegen die vaak een nauwe relatie hebben met de geautomatiseerde delen van de organisatie. Naar… lees verder »

ASL 2 en ITIL v3 Hoe liggen de verhoudingen nu?

In 2009 is een nieuwe versie van ASL op de markt gekomen: ASL 2. In het boek waarin ASL2 wordt beschreven wordt summier ingegaan op de relatie tussen de ASL-processen en infrastructuurmanagement, maar niet op de relatie met ITIL. Eerder is al wel literatuur verschenen die ASL 1 vergelijkt met ITIL v2 en ITIL v3. In dit artikel… lees verder »

Challenges in Application Management

Samenvatting van volledige publicatie  Application Management (AM) is an IT domain that supports organizations by keeping their applications up and running, up to date and under control. AM consumes about a third of IT budgets. But what keeps AM people awake at night? This white paper summarizes the results of workshops in which representatives of the… lees verder »

Beheer

‘Beheer in de context van een IT  omgeving’ Omdat de ervaring leert dat het begrip ‘beheer’ rekbaar is wordt aangegeven wat wel en niet onder beheer en onder de drie beheerdomeinen functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer wordt verstaan. Zo’n 15 jaar geleden is het hele IT-beheerwerkveld door Looijen en Delen [Delen 1992] opgedeeld in drie… lees verder »

Economisch beheer van ICT

Samenvatting van eerdere publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Nederland moet de hoge uitgaven aan ICT beter benutten. Driekwart van ICT-budgetten wordt aan ICT-beheer besteed maar er is betrekkelijk weinig bekend over de dynamiek van ‘economisch beheer’. De bedrijfseconomische functie van beheer is vooral het bewerkstelligen dat het potentieel van gedane investeringen wordt benut. Verbetermogelijkheden worden vooral… lees verder »

Kosten van applicatiebeheer onder de loep

Samenvatting van een artikel van Wil van der Drift en Mark Smalley, eerder op ASL BiSL Foundation De laatste jaren kijken veel organisaties kritischer dan voorheen naar hun kosten, ook voor de ICT-ondersteuning. Uiteraard moet ook naar de opbrengsten worden gekeken, maar de actuele trend is om de kosten onder de loep te nemen. Dit artikel verkent het gebied… lees verder »

Service-Oriented Application Management

Samenvatting van een eerdere publicatie op aslbislfoundation.org. SOA and IT Management SOA is sexy Applications used to consist of several large programs that were difficult to modify and that were interconnected with batch-interfaces or by sharing data in common databases. These monolithic the eighties and nineties were generally more modular and distributed and made use… lees verder »

Derde generatie applicatiebeheer

Samenvatting van een eerdere publicatie van Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Inleiding Het toenemende belang van ICT voor de organisatie en de toenemende complexiteit van beheervraagstukken heeft de afgelopen decennia gezorgd voor een groei van het vak applicatiebeheer. In de jaren negentig maakten we de stap van de eerste generatie applicatiebeheer, dat erg reactief en operationeel was,… lees verder »

Beheerkosten en -baten in de greep

Samenvatting van een eerdere publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Economische aspecten van beheer van applicaties onder de loep Uit rapporten en enquêtes onder IT-managers blijkt dat een derde van de IT-kosten wordt besteed  aan het beheer van applicaties, en dat aandeel wordt alleen maar groter. Niet verwonderlijk dat er groeiende aandacht is voor… lees verder »

Applicatieonderhoud in de schijnwerpers

Samenvatting van een eerdere publicatie van Mark Smalley op ASL BiSL Foundation De belangstelling voor applicatiebeheer van het (financieel) management groeit omdat er steeds meer geld in omgaat. Met de recessie heeft het bedrijfsleven de budgetkranen dichtgedraaid tot het niveau van een karig straaltje. Vanwege tegenvallende inkomsten wordt fors in budgetten voor bestaande activiteiten geschrapt… lees verder »

ITIL v3 en ASL, een Latrelatie

Samenvatting van een eerdere publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation   In de nieuwe versie van ITIL is vrij veel veranderd. Aspecten van applicatiebeheer komen in alle vijf kernboeken voor en de raakvlakken met ASL lijken nadrukkelijker aanwezig dan in de vorige versie. Toch zijn er op diverse gebieden verschillende opvattingen binnen ITIL en ASL over wat applicatiebeheer is en hoe dat wordt ingevuld. Dit artikel… lees verder »

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Organisatie Realisatie-team op: 2017-06-26 02:21 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar