Applicatie Portfolio Management

Totstandkoming van een Shared Service Organisatie

Inleiding Shared Service Organisatie Binnen grote organisaties is de laatste jaren de tendens ontstaan om ICT-services te consolideren. Daarbij worden meerdere servicecenters samengevoegd om de organisatie van uit één centraal punt te bedienen van ICT. Een dergelijk centraalpunt wordt veelal een Shared Service Center genoemd. Een Shared Service Center heeft grote voordelen: Kostenbesparing voor hardware,… lees verder »

Beheerplan voor informatiesystemen

Om te komen tot een beheersbare omgeving waarin Informatiesystemen draaien dienen alle aspecten rond het beheer in beeld gebracht te worden. Deze aspecten zullen in aparte plannen per Informatiesysteem nader uitgewerkt moeten worden. Hierbij dient een werkbare situatie gecreëerd te worden zonder uit te wijden in details.
In het beheerplan komen ook aspecten aan de orde die niet tot de verantwoordelijkheden van ICT of applicatiebeheer behoren. De genoemde aspecten vallen in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de Applicatie-eigenaar. ICT en applicatiebeheer zijn echter verantwoordelijk voor een ongestoor¬de gegevensverwerking en zullen dan ook moeten vast stellen of aan alle voorwaarden daarvoor is voldaan. Knelpunten dienen aan het management te worden gemeld. In dit plan worden de onderdelen onderkend die per Informatiesysteem in beeld dienen te worden gebracht.
[Klik op de titel voor het gehele artikel]

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Audit gebruikersorganisatie op: 2017-05-25 21:43 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar