acceptatiecriteria

DevOps

DevOps – De herkomst De afgelopen jaren hebben veel organisaties de voordelen ervaren van de toepassing van Agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt te zijn dat de Agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele wijze van beheer, zowel… lees verder »

SISp 4.4 Testen in de proeftuin

Selectie van standaard software

De proeftuin is de laatste selectiefase van SISp (Selectie en Implementatie van Standaardpakketten). Hierna volgen de fases voor de daadwerkelijke implementatie van de software. Nadat de proeftuinomgeving is opgezet en ook de installatie grondig is getest gaat de functioneel beheerder aan de slag. Meestal met ondersteuning vanuit de leverancier. In eerste instantie wordt kennis over… lees verder »

Overheidsorganisatie verkleint risico’s binnen het Software Lifecycle Management-proces

ITIL

introductie software lifecycle Voor de serviceverlening van de overheid wordt al vele decennia software ontwikkeld. Die ontwikkeling verandert snel qua software-architectuur en qua software-ontwikkelmethoden. Wat niet verandert is de behoefte om de business- en beheerrisico’s in het software lifecycle managementproces te beheersen. Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek bij de overheid naar de… lees verder »

Risico gebaseerd accepteren

Wat zijn acceptatiecriteria? De acceptatie van nieuwe applicaties of wijzigingen daaraan is niet nieuw. Al jarenlang is het gebruikelijk om acceptatietesten uit te voeren. Vaak wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen een gebruiker acceptatietest (gebruiksgemak en dergelijk), functionele acceptatietest (werking van de functies van de applicatie) of productie acceptatietest (is de applicatie beheerbaar). Er wordt… lees verder »

Geautomatiseerd toetsen van acceptatiecriteria

De acceptatie van maatwerkprogrammatuur is vaak gebaseerd op functionele requirements. Kwaliteitsaspecten zoals de onderhoudbaarheid van de programmatuur verdienen echter ook aandacht. Na in productiename van de programmatuur is de schade – zeker in geval van uitbestede ontwikkelprocessen – heel lastig te herstellen. Geautomatiseerde toetsing van acceptatiecriteria biedt een instrument voor regie en verlicht en objectiveert het… lees verder »

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Audit gebruikersorganisatie op: 2017-05-25 21:43 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar