Welkom op ITpedia

De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

ITpedia checklist.

Checklist:     Exploitatie en auditing
Nr. A70109Organiseer Exploitatie en beheer
Organisatie gebruikersparticipatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
12623Is de gebruikerorganisatie nauw betrokken bij de opzet van de helpdesk?
21318Is in de onderhoudsfase bekend hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn?
31319Is in de onderhoudsfase bekend hoe de rapportagelijnen zijn?
42244Is er een functionaris die specifiek met beveiliging belast is?
5520Heeft het computercentrum een helpdesk-organisatie opgezet waar de gebruikers met hun vragen terecht kunnen?
63165Is het beleid er opgericht om het beheer van de informatiesystemen, in het kader van decentralisatie bij de gebruiker neer te leggen?
7601Is er een aparte stuurgroep voor de coordinatie van releases?
81359Kunnen decentrale printers met een minimale inspanning door de gebruikers zelf worden bediend?
92530Worden niet geautoriseerde gebruikers door het systeem op de hoogte gesteld tot welke personen ze zich moeten wenden voor een autorisatie?
102459Kunnen de gebruikers met hun vragen bij de applicatiebeheerder terecht?
112636Kent de organisatie een pool van gebruikers met specifieke pakketkennis die als vraagbaak dienen bij verschillende pakketten?
12432Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven aan de gebruiker hoe de ondersteuning organisatorisch geregeld is?
13437Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven wie voor de gebruiker de contactpersonen zijn binnen de organisatie?
143127Is een goede verdeling van verantwoordelijkheden gemaakt tussen het computercentrum en de gebruikersorganisatie?
15512Worden op de gebruikersbijeenkomsten gastsprekers met verstand van zaken uitgenodigd?
161872Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Organisatie, Achtergronden, Definities: Volwassenheidsniveau van een organisatie
Adviezen, Organisatie, Analyses, Achtergronden: Kennismanagement 2.0
Adviezen, Organisatie, Analyses: Economisch beheer van ICT
White papers, Adviezen, Analyses, Achtergronden: Functioneel Beheer

De Top 25 Kwetsbaarheden in systemen

Kwetsbaarheden die leiden tot beveiligingslekken zijn meestal het gevolg van ontwerp- en programmeerfouten. Om deze fouten voor de ingebruikname te ontdekken moet veel en intensief worden getest. En dan nog komen ze op de meest ongelukkige momenten naar voren. Omdat de distributie van software via het internet zo gemakkelijk gaat zijn de kwetsbaarheden ook snel… lees verder »

Business Continuity Management, hoe waarborg je de continuïteit?

Door de 24 uurs economie en de toenemende globalisering wordt de continuïteit van je organisatie steeds belangrijker. Niemand kan zich nog veroorloven om voor langere tijd “uit de lucht” te zijn. Sommige bedrijven zullen na enkele uren al de financiële gevolgen voelen en na een dag failliet zijn. Andere organisaties hebben misschien meer tijd maar… lees verder »

Zonder besturing wordt IT nooit een enabler

Inleiding Binnen veel bedrijven is men
op directieniveau eager om strategisch te denken als het
gaat om (nieuwe) producten en diensten die men in de markt kan zetten. De ICT is hierbij steeds vaker een enabler, opent nieuwe markten voor de business en ondersteunt nieuwe producten en diensten. Verwonderlijk is het dan dat veel beheerorganisaties niet in… lees verder »

Blijf op de hoogte

ITpedia kan je d.m.v. een e-mail informeren welke artikelen er afgelopen week gepubliceerd zijn. Deze e-mail wordt een maal per week op donderdag verzonden. Vul daarvoor onderstand formulier in. Je kan op ieder gewenst moment weer afmelden voor deze service. — Printbare PDF-versie —

SISp 4.5 Communicatie tijdens Proeftuinproject in 7 stappen

Selectie van standaard software

De invoering van een standaard pakket verloopt stap voor stap. De communicatie over het project wordt ook stapsgewijs opgevoerd. Tot nu toe was de selectie en invoering een zaak van het projectteam maar nu worden ook eindgebruikers betrokken bij het project. Tijd voor het SISp communicatieteam om actief te worden. Het team communiceert nu met… lees verder »

Agile, Kwaliteit op maat

Veel organisaties zijn steeds terughoudender met investeren in kwaliteitsverbetering van ICT-processen. Softwarebedrijf ANVA heeft met succes voor een aanpak gekozen waarbij niet een compleet best-practicemodel wordt ingevuld, maar alleen requirements worden toegepast waar een stakeholder behoefte aan heeft. Al sinds jaar en dag levert ANVA het gelijknamige softwareproduct aan klanten in de verzekeringsbranche. De basis… lees verder »

Service Level Management – Het Service Quality Plan

SQP – Introductie SQP staat voor Service Quality Plan. Het doel van het SQP is om voor het komende jaar aan te geven wat moeten worden gedaan om te borgen dat de beoogde serviceverlening wordt gerealiseerd. SQP – Lifecycle Management SQP – gebruik Een belangrijk stuurmechanisme en tevens meetinstrument voor het SQP zijn de doelstellingen van… lees verder »

Het nut van een Risico Breakdown Structure (RBS)

Invoering van een Risico Breakdown Structure in de organisatie In projectmanagementtaal gaat het bij risico’s om alle ongeplande en onvoorziene zaken die een negatieve invloed op de projectkosten, de projecttiming of de projectkwaliteit kunnen hebben. Een goede projectmanager moet in staat zijn de risico’s effectief te beheersen om het project succesvol af te kunnen ronden. Een belangrijk… lees verder »

Service Level Management – Het Service Improvement Plan

SIP – Introductie SIP staat voor Service Improvement Plan. Het SIP is bedoeld om structurele afwijkingen van servicenormen te onderzoeken, maatregelen te definiëren en te effectueren. SIP – Lifecycle Management SIP – gebruik Afwijkingen van de afgesproken serviceverlening worden afgehandeld door beheerprocessen te weten incident management, problem management en change management. Toch kan het voorkomen… lees verder »

DevOps

DevOps – De herkomst De afgelopen jaren hebben veel organisaties de voordelen ervaren van de toepassing van Agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt te zijn dat de Agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele wijze van beheer, zowel… lees verder »

SISp 4.4 Testen in de proeftuin

Selectie van standaard software

De proeftuin is de laatste selectiefase van SISp (Selectie en Implementatie van Standaardpakketten). Hierna volgen de fases voor de daadwerkelijke implementatie van de software. Nadat de proeftuinomgeving is opgezet en ook de installatie grondig is getest gaat de functioneel beheerder aan de slag. Meestal met ondersteuning vanuit de leverancier. In eerste instantie wordt kennis over… lees verder »

Overheidsorganisatie verkleint risico’s binnen het Software Lifecycle Management-proces

ITIL

introductie software lifecycle Voor de serviceverlening van de overheid wordt al vele decennia software ontwikkeld. Die ontwikkeling verandert snel qua software-architectuur en qua software-ontwikkelmethoden. Wat niet verandert is de behoefte om de business- en beheerrisico’s in het software lifecycle managementproces te beheersen. Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek bij de overheid naar de… lees verder »

Batenmanagement

batenkaart

Definitie batenmanagement Batenmanagement is het geheel van managementactiviteiten waarmee je zorgt dat een investering optimaal positieve – financiële of niet-financiële – effecten oplevert. Batenmanagement is toepasbaar op afzonderlijke projecten, veranderprogramma’s of op het geheel van investeringen van een organisatie, maar ook op de lijnactiviteiten van een organisatie of op (veranderingen in) een keten van organisaties…. lees verder »

Service Level Management – Het UC

UC – Introductie UC staat voor Underpinning-Contract. Het doel van een UC is om invulling te geven aan de juridische aspecten ten aanzien van de overeen te komen serviceverlening tussen leverancier en toeleverancier. UC – Lifecycle Management UC – gebruik De juridische aspecten van de serviceverlening kunnen wel of niet in de SLA worden opgenomen…. lees verder »

Service Level Management – De OLA

OLA – Introductie OLA staat voor Operationeel Level Agreement. Het doel van een OLA is binnen de organisatie van de leverancier te borgen dat de SLA-afspraken worden nagekomen. OLA – Lifecycle Management OLA – gebruik In SLA’s zijn prestatie-afspraken opgenomen tussen de klant en de leverancier. De service level manager van de leverancier moet intern… lees verder »

Sidebar