Welkom op ITpedia

De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A40804Specificeer procedures/formulieren
Ontwerp formulieren

Nr.IDVraagFout                             Goed
11943Is de informatieverstrekking waartoe het formulier dient noodzakelijk?
21924Is duidelijk wie het formulier verspreid?
31925Is duidelijk wie het formulier in voorraad heeft?
41944Is de procedure, waarin het formulier is opgenomen de meest geschikte?
5815Zijn alle bij het deelsysteem horende formulieren beschreven?
61947Heeft het formulier een korte, zelfverklarende naam?
71923Is duidelijk wie het formulier onderhoud?
81930Is de betekenis van de in te vullen gegevens eenduidig?
91931Zijn bij elkaar horende gegevens op het formulier bij elkaar op het formulier geplaatst?
101937Is bij de indeling van het formulier rekening gehouden met ruimte voor perforaties en stempels?
111938Is bij de indeling van het formulier ruimte gereserveerd voor het maken van aantekeningen?
121948Is alle voorgedrukte tekst op het formulier noodzakelijk?
131949Zijn alle in te vullen gegevens op het formulier noodzakelijk?
141950Zijn alle instructies die nodig zijn voordat het formulier ingevuld wordt aangegeven?
151951Zijn alle instructies die nodig zijn tijdens het invullen van het formulier afgedrukt?
161952Is op het formulier vermeld welke bijlagen er meegezonden moeten worden?
171953Is op het formulier vermeld op welke wijze het moet worden ingezonden?
181968Zijn de kolommen waarin getallen in gevuld moeten worden van positielijntjes voorzien?
191969Kan het formulier samen met een standaard vensterenvelop gebruikt worden?
201974Is elke gebruikte lijn in het ontwerp beslist noodzakelijk?
211929Heeft het formulier standaard afmetingen?
221958Is voor aankruisen gekozen in plaats voor doorhalen als op het formulier een keuze gemaakt moet worden?
231959Is het gebruik van beginhoofdletters bij de invulplaatsen op het formulier vermeden?
241960Beginnen de opschriften steeds in de linkerhoek van het vakje op de kolom?
251926Zijn te verzenden formulieren vooraf reeds zoveel mogelijk automatisch ingevuld?
261927Past het formulier goed in de verzend-envelop?
271928Past het formulier goed in de retour-envelop?
281906Is het formulier zo opgezet dat alle gegevens slechts een maal ingevuld hoeven worden?
291932Is duidelijk op het formulier vermeld wie de afzender is?
301933Is duidelijk op het formulier vermeld aan wie het formulier geadresseerd is?
311934Is duidelijk op het formulier vermeld wie het formulier moet ondertekenen?
321935Is duidelijk op het formulier vermeld welke geheim houding er t.a.v. de ingevulde gegevens geldt?
331936Is duidelijk op het formulier vermeld welke bewaartermijn er voor het formulier geldt?
341956Zijn de accountantsvoorschriften t.a.v. de doornummering van de formulieren opgevolgd?
35869Zijn de formulieren zo ontworpen dat invoerfouten worden vermeden?
361922Is duidelijk voor wie het formulier bestemd is?
37692Sluiten de indeling van het te verwerken formulier en het ontworpen scherm voldoende op elkaar aan?
382140Worden de ter verwerking aangeboden formulieren vooraf geteld?
391954Is bekend welke gegevens nog tijdens de procedures die het formulier ondergaat worden toegevoegd?
401945Is het formulier het meest geschikte medium om in de gebruikte procedure informatie over te dragen?
411946Kunnen bij de invoering van het nieuwe formulier andere formulieren vervallen?
421939Is er d.m.v. procedures voor gezorgd dat iedereen het juiste deel van het formulier krijgt?
431961Blijft het aantal lettersoorten op het formulier binnen de perken?
441962Kent het formulier een strakke, gave kantlijn?
451940Is er rekening mee gehouden dat de informatie op het formulier op meerdere plaatsen verschillende doeleinden kan hebben?
461917Is bij het ontwerp van het formulier rekening gehouden met de wijze waarop het formulier opgeborgen wordt?
471918Is bij de indeling van het formulier rekening gehouden met de regelafstand van de printers?
481919Is bij de indeling van het formulier rekening gehouden met de tabulatorafstand van de printers?
491966Is de kwaliteit van het papier aangepast aan de gebruiksintensiteit?
501967Is de juiste oplage voor het formulier vastgesteld in relatie met het gebruik?
511911Is het formulier voorzien van een versienummer?
521912Is er voldoende ruimte op het formulier voor het invullen van de gegevens?
531913Is er ruimte op het formulier voor ondertekening door de opdrachtgever?
541914Is er ruimte op het formulier voor ondertekening door de uitvoerder?
551915Is het aantal kopieen die van het formulier nodig zijn juist vastgesteld?
561916Is de kleur van de kopieen van het formulier juist vastgesteld?
571970Is de huisstijl van de organisatie bij het ontwerp gevolgd?
581971Is bij het ontwerp rekening gehouden met het mogelijk overzetten op microfilm?
591972Is bij het ontwerp rekening gehouden met het mogelijk overzetten op beeldplaat?
601908Is het formulier zo opgesteld dat de betekenis van de informatie op het formulier betrouwbaar is?
611920Is de toelichting op het gebruik van het formulier op de achterzijde van het formulier afgedrukt?
621921Is duidelijk welke gegevens verplicht op het formulier ingevuld moeten worden en welke niet?
631964Is er rekening gehouden met de omstandigheden waaronder het formulier ingevuld wordt?
641973Past het formulier in de daarvoor bestemde nabewerkingsmachines?
651907Is de organisatie rond het formulier zo opgezet dat het formulier zonder omwegen op de juiste plaats, bij juiste persoon terecht komt?
66693Is bij het ontwerpen van nieuwe formulieren uitgegaan van de ontwerp standaard die binnen de organisatie daarvoor geldt?
671909Is de indeling van het formulier duidelijk en overzichtelijk?
681910Is het formulier voorzien van een codenummer?
691941Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens het meest intensief gebruikt worden?
701955Is bekend wat met de restvoorraden van de vervallen formulieren moet gebeuren?
711957Is aan de wettelijke eisen t.a.v. handelsmerken op het formulier voldaan?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
ITpedia, Adviezen, Organisatie, Oplossingen: Het nut van formulieren
Adviezen, Organisatie, Oplossingen, Best practices: De Checklist als standaard formulier

Zo geef je monitorarchitectuur vorm

Veel organisaties worstelen met het inrichten van hun monitorvoorziening om de afgesproken servicenormen meetbaar te maken. Hoe kan de monitorvoorziening onder architectuur worden vormgegeven? En hoe kunnen aan de hand van deze aanpak tien veelvoorkomende problemen worden opgelost? In voorgaande artikelen is uiteengezet hoe servicenormen voor ICT-services te bepalen (‘Servicenormen gedefinieerd’, B. de Best) en… lees verder »

Zo worden servicenormen meetbaar

Inleiding Dit artikel gaat over vijf soorten veelvoorkomende tools om ICT-services te monitoren: 􀏃 Servicedeskmonitoring: de gebruiker zelf is de monitor van verstoringen die een servicedeskmedewerker in een servicedesktool administreert. 􀏃 Built-in monitoring: in de applicatie, die de basis vormt voor de ICT-service, wordt meetfunctionaliteit ingebouwd. 􀏃 Component based monitoring: het monitoren van de ICT-service… lees verder »

Zo definieer je servicenormen

Steeds meer beheerorganisaties zijn van ICT-productoriëntatie gegroeid naar ICT-service- oriëntatie. Servicegerichtheid leent zich prima voor een betere businessalignment met de beheerorganisatie, omdat ICT-services dichter bij de bedrijfsprocessen staan dan ICT- producten. Maar hoe bepaal je de juiste servicenormen voor deze ICT-services? Inleiding Al decennia lang spreken beheerorganisaties Service Level Agreements (SLA’s) af met de ge-… lees verder »

Rate, Like en Share

Het klopt, alle artikelen die op ITpedia verschijnen worden gecheckt en beoordeelt op betrouwbaarheid en relevantie. Artikelen worden pas geplaatst nadat de reactie het groene licht heeft gegeven. De echte waardering van een artikel wordt echter door de bezoekers zelf gegeven. Als een artikel je echt heeft geholpen, of je vond niet de informatie die… lees verder »

De Top 25 Kwetsbaarheden in systemen

Kwetsbaarheden die leiden tot beveiligingslekken zijn meestal het gevolg van ontwerp- en programmeerfouten. Om deze fouten voor de ingebruikname te ontdekken moet veel en intensief worden getest. En dan nog komen ze op de meest ongelukkige momenten naar voren. Omdat de distributie van software via het internet zo gemakkelijk gaat zijn de kwetsbaarheden ook snel… lees verder »

Business Continuity Management, hoe waarborg je de continuïteit?

Door de 24 uurs economie en de toenemende globalisering wordt de continuïteit van je organisatie steeds belangrijker. Niemand kan zich nog veroorloven om voor langere tijd “uit de lucht” te zijn. Sommige bedrijven zullen na enkele uren al de financiële gevolgen voelen en na een dag failliet zijn. Andere organisaties hebben misschien meer tijd maar… lees verder »

Zonder besturing wordt IT nooit een enabler

Inleiding Binnen veel bedrijven is men
op directieniveau eager om strategisch te denken als het
gaat om (nieuwe) producten en diensten die men in de markt kan zetten. De ICT is hierbij steeds vaker een enabler, opent nieuwe markten voor de business en ondersteunt nieuwe producten en diensten. Verwonderlijk is het dan dat veel beheerorganisaties niet in… lees verder »

Blijf op de hoogte

ITpedia kan je d.m.v. een e-mail informeren welke artikelen er afgelopen week gepubliceerd zijn. Deze e-mail wordt een maal per week op donderdag verzonden. Vul daarvoor onderstand formulier in. Je kan op ieder gewenst moment weer afmelden voor deze service. — Printbare PDF-versie —

SISp 4.5 Communicatie tijdens Proeftuinproject in 7 stappen

Selectie van standaard software

De invoering van een standaard pakket verloopt stap voor stap. De communicatie over het project wordt ook stapsgewijs opgevoerd. Tot nu toe was de selectie en invoering een zaak van het projectteam maar nu worden ook eindgebruikers betrokken bij het project. Tijd voor het SISp communicatieteam om actief te worden. Het team communiceert nu met… lees verder »

Agile, Kwaliteit op maat

Veel organisaties zijn steeds terughoudender met investeren in kwaliteitsverbetering van ICT-processen. Softwarebedrijf ANVA heeft met succes voor een aanpak gekozen waarbij niet een compleet best-practicemodel wordt ingevuld, maar alleen requirements worden toegepast waar een stakeholder behoefte aan heeft. Al sinds jaar en dag levert ANVA het gelijknamige softwareproduct aan klanten in de verzekeringsbranche. De basis… lees verder »

Service Level Management – Het Service Quality Plan

SQP – Introductie SQP staat voor Service Quality Plan. Het doel van het SQP is om voor het komende jaar aan te geven wat moeten worden gedaan om te borgen dat de beoogde serviceverlening wordt gerealiseerd. SQP – Lifecycle Management SQP – gebruik Een belangrijk stuurmechanisme en tevens meetinstrument voor het SQP zijn de doelstellingen van… lees verder »

Het nut van een Risico Breakdown Structure (RBS)

Invoering van een Risico Breakdown Structure in de organisatie In projectmanagementtaal gaat het bij risico’s om alle ongeplande en onvoorziene zaken die een negatieve invloed op de projectkosten, de projecttiming of de projectkwaliteit kunnen hebben. Een goede projectmanager moet in staat zijn de risico’s effectief te beheersen om het project succesvol af te kunnen ronden. Een belangrijk… lees verder »

Service Level Management – Het Service Improvement Plan

SIP – Introductie SIP staat voor Service Improvement Plan. Het SIP is bedoeld om structurele afwijkingen van servicenormen te onderzoeken, maatregelen te definiëren en te effectueren. SIP – Lifecycle Management SIP – gebruik Afwijkingen van de afgesproken serviceverlening worden afgehandeld door beheerprocessen te weten incident management, problem management en change management. Toch kan het voorkomen… lees verder »

DevOps

DevOps – De herkomst De afgelopen jaren hebben veel organisaties de voordelen ervaren van de toepassing van Agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt te zijn dat de Agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele wijze van beheer, zowel… lees verder »

SISp 4.4 Testen in de proeftuin

Selectie van standaard software

De proeftuin is de laatste selectiefase van SISp (Selectie en Implementatie van Standaardpakketten). Hierna volgen de fases voor de daadwerkelijke implementatie van de software. Nadat de proeftuinomgeving is opgezet en ook de installatie grondig is getest gaat de functioneel beheerder aan de slag. Meestal met ondersteuning vanuit de leverancier. In eerste instantie wordt kennis over… lees verder »

Sidebar