Welkom op ITpedia

De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A40501Ontwikkel mens/machine interfaces
Ontwikkel schermafhandeling

Nr.IDVraagFout                             Goed
193Is de applicatie op een normale wijze te verlaten?
2683Ligt de plaats waar de (fout)meldingen op het scherm moeten komen vast?
33399Kan de gebruiker het venster naar eigen smaak inrichten?
4275Komt de omschrijving van een applicatie op het menu overeen met de omschrijving op het scherm van de applicatie?
5385Is het versie/release-nummer van het product altijd duidelijk zichtbaar, zodat bekend is welke versie beoordeeld wordt?
6909Worden bij het wisselen van schermen de reeds bekende variabelen, van toepassing op het volgscherm meegenomen?
7910Wordt bij het wisselen van schermen, met de reeds bekende sleutel de gegevens voor het volgscherm ingelezen?
8951Zijn de schermen voor zowel ervaren als onervaren gebruikers geschikt te maken?
9952Kan de gebruiker zelf default waarden waarmee de schermen moeten opkomen opvoeren?
10953Kan de gebruiker zelf de default waarden waarmee de schermen opkomen wijzigen?
11905Wordt de uitvoer bij voorkeur grafisch in plaats van met tekst weergegeven?
12906Vindt de invoer bij voorkeur op de meest natuurlijke wijze plaats?
13955Is er een logische opbouw in de keuzemogelijkheden op het scherm, zodat de gebruiker zijn keuze snel kan bepalen?
14962Kan de gebruiker zelf functies aan nog ongebruikte functietoetsen toekennen, zodat zijn werk door bv een macro vergemakkelijkt wordt?
15968Is voorkomen dat gebruikers voor een onverwachte situatie komen te staan a.g.v. een verkeerde (functie)toetskeuze of muisklik?
16760Is het gebruik van de functietoetsen, gekozen voor de verschillende functies volgens de binnen de organisatie geldende standaard?
17942Is het gebruik van geluid bij het scherm alleen daar toegepast waar het een functie heeft?
18943Zijn de geluiden van het scherm door de gebruiker naar eigen inzicht te wijzigen?
191091Kan de naamgeving van de rubrieken op de schermen en lijsten d.m.v. wijziging in de datadictionary aangepast worden?
201092Kan de indeling van schermen en lijsten door de gebruiker naar eigen inzicht aangepast worden?
21774Liggen de "gevaarlijke" functietoets keuzes niet te dicht bij veel gebruikte functietoets keuzes?
22911Zijn de toetscombinaties, die voor het activeren van een functie nodig zijn ook voor ervaren gebruikers eenvoudig in te drukken?
23235Zijn systeem- en foutmeldingen altijd in dezelfde taal gemeld als de taal gebruikt in het systeem?
24394Blijven gegevens die verborgen moeten blijven, zoals het password voor de gebruikers onzichtbaar?
25736Is de schermafhandeling zo gekozen dat het maken van fouten door de gebruiker vermeden wordt?
26245Als er geen fouten tijdens het mutatieproces zijn gesignaleerd, wordt dan gemeld dat het proces goed verlopen is?
27907Vinden dialogen met het systeem op de meest natuurlijke wijze plaats?
28958Wordt er gewaarschuwd als bij beeindiging van het programma de gegevens nog niet zijn opgeslagen?
29974Is in het ontwerp aangegeven in hoeverre voor de totstandkoming van het ontwerp gebruik gemaakt is van prototyping?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
ITpedia, Adviezen, Organisatie, Oplossingen: Het nut van formulieren

Zo geef je monitorarchitectuur vorm

Veel organisaties worstelen met het inrichten van hun monitorvoorziening om de afgesproken servicenormen meetbaar te maken. Hoe kan de monitorvoorziening onder architectuur worden vormgegeven? En hoe kunnen aan de hand van deze aanpak tien veelvoorkomende problemen worden opgelost? In voorgaande artikelen is uiteengezet hoe servicenormen voor ICT-services te bepalen (‘Servicenormen gedefinieerd’, B. de Best) en… lees verder »

Zo worden servicenormen meetbaar

Inleiding Dit artikel gaat over vijf soorten veelvoorkomende tools om ICT-services te monitoren: 􀏃 Servicedeskmonitoring: de gebruiker zelf is de monitor van verstoringen die een servicedeskmedewerker in een servicedesktool administreert. 􀏃 Built-in monitoring: in de applicatie, die de basis vormt voor de ICT-service, wordt meetfunctionaliteit ingebouwd. 􀏃 Component based monitoring: het monitoren van de ICT-service… lees verder »

Zo definieer je servicenormen

Steeds meer beheerorganisaties zijn van ICT-productoriëntatie gegroeid naar ICT-service- oriëntatie. Servicegerichtheid leent zich prima voor een betere businessalignment met de beheerorganisatie, omdat ICT-services dichter bij de bedrijfsprocessen staan dan ICT- producten. Maar hoe bepaal je de juiste servicenormen voor deze ICT-services? Inleiding Al decennia lang spreken beheerorganisaties Service Level Agreements (SLA’s) af met de ge-… lees verder »

Rate, Like en Share

Het klopt, alle artikelen die op ITpedia verschijnen worden gecheckt en beoordeelt op betrouwbaarheid en relevantie. Artikelen worden pas geplaatst nadat de reactie het groene licht heeft gegeven. De echte waardering van een artikel wordt echter door de bezoekers zelf gegeven. Als een artikel je echt heeft geholpen, of je vond niet de informatie die… lees verder »

De Top 25 Kwetsbaarheden in systemen

Kwetsbaarheden die leiden tot beveiligingslekken zijn meestal het gevolg van ontwerp- en programmeerfouten. Om deze fouten voor de ingebruikname te ontdekken moet veel en intensief worden getest. En dan nog komen ze op de meest ongelukkige momenten naar voren. Omdat de distributie van software via het internet zo gemakkelijk gaat zijn de kwetsbaarheden ook snel… lees verder »

Business Continuity Management, hoe waarborg je de continuïteit?

Door de 24 uurs economie en de toenemende globalisering wordt de continuïteit van je organisatie steeds belangrijker. Niemand kan zich nog veroorloven om voor langere tijd “uit de lucht” te zijn. Sommige bedrijven zullen na enkele uren al de financiële gevolgen voelen en na een dag failliet zijn. Andere organisaties hebben misschien meer tijd maar… lees verder »

Zonder besturing wordt IT nooit een enabler

Inleiding Binnen veel bedrijven is men
op directieniveau eager om strategisch te denken als het
gaat om (nieuwe) producten en diensten die men in de markt kan zetten. De ICT is hierbij steeds vaker een enabler, opent nieuwe markten voor de business en ondersteunt nieuwe producten en diensten. Verwonderlijk is het dan dat veel beheerorganisaties niet in… lees verder »

Blijf op de hoogte

ITpedia kan je d.m.v. een e-mail informeren welke artikelen er afgelopen week gepubliceerd zijn. Deze e-mail wordt een maal per week op donderdag verzonden. Vul daarvoor onderstand formulier in. Je kan op ieder gewenst moment weer afmelden voor deze service. — Printbare PDF-versie —

SISp 4.5 Communicatie tijdens Proeftuinproject in 7 stappen

Selectie van standaard software

De invoering van een standaard pakket verloopt stap voor stap. De communicatie over het project wordt ook stapsgewijs opgevoerd. Tot nu toe was de selectie en invoering een zaak van het projectteam maar nu worden ook eindgebruikers betrokken bij het project. Tijd voor het SISp communicatieteam om actief te worden. Het team communiceert nu met… lees verder »

Agile, Kwaliteit op maat

Veel organisaties zijn steeds terughoudender met investeren in kwaliteitsverbetering van ICT-processen. Softwarebedrijf ANVA heeft met succes voor een aanpak gekozen waarbij niet een compleet best-practicemodel wordt ingevuld, maar alleen requirements worden toegepast waar een stakeholder behoefte aan heeft. Al sinds jaar en dag levert ANVA het gelijknamige softwareproduct aan klanten in de verzekeringsbranche. De basis… lees verder »

Service Level Management – Het Service Quality Plan

SQP – Introductie SQP staat voor Service Quality Plan. Het doel van het SQP is om voor het komende jaar aan te geven wat moeten worden gedaan om te borgen dat de beoogde serviceverlening wordt gerealiseerd. SQP – Lifecycle Management SQP – gebruik Een belangrijk stuurmechanisme en tevens meetinstrument voor het SQP zijn de doelstellingen van… lees verder »

Het nut van een Risico Breakdown Structure (RBS)

Invoering van een Risico Breakdown Structure in de organisatie In projectmanagementtaal gaat het bij risico’s om alle ongeplande en onvoorziene zaken die een negatieve invloed op de projectkosten, de projecttiming of de projectkwaliteit kunnen hebben. Een goede projectmanager moet in staat zijn de risico’s effectief te beheersen om het project succesvol af te kunnen ronden. Een belangrijk… lees verder »

Service Level Management – Het Service Improvement Plan

SIP – Introductie SIP staat voor Service Improvement Plan. Het SIP is bedoeld om structurele afwijkingen van servicenormen te onderzoeken, maatregelen te definiëren en te effectueren. SIP – Lifecycle Management SIP – gebruik Afwijkingen van de afgesproken serviceverlening worden afgehandeld door beheerprocessen te weten incident management, problem management en change management. Toch kan het voorkomen… lees verder »

DevOps

DevOps – De herkomst De afgelopen jaren hebben veel organisaties de voordelen ervaren van de toepassing van Agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt te zijn dat de Agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele wijze van beheer, zowel… lees verder »

SISp 4.4 Testen in de proeftuin

Selectie van standaard software

De proeftuin is de laatste selectiefase van SISp (Selectie en Implementatie van Standaardpakketten). Hierna volgen de fases voor de daadwerkelijke implementatie van de software. Nadat de proeftuinomgeving is opgezet en ook de installatie grondig is getest gaat de functioneel beheerder aan de slag. Meestal met ondersteuning vanuit de leverancier. In eerste instantie wordt kennis over… lees verder »

Sidebar