Welkom op ITpedia

De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

ITpedia checklist.

Checklist:     Business analyse
Nr. A10508Criteria informatievoorziening
Aanpak Life cycle management

Nr.IDVraagFout                             Goed
1555Wordt bij het vaststellen van de systeemwijzigingen rekening gehouden met de te verwachten levensduur van het systeem?
23930Worden applicaties op basis van gegevens over het bedrijfsproces regelmatig geevalueerd op toekomst- vastheid?
33931Worden applicaties op basis van gegevens over het systeem regelmatig geevalueerd op toekomstvastheid?
43932Is bij de periodieke evaluatie rekening gehouden met de kwaliteit van de bestaande programmatuur?
53933Is bij de periodieke evaluatie rekening gehouden met het gedrag van de applicatie in de productieomgeving?
63934Is bij de periodieke evaluatie rekening gehouden met het de concrete aansluiting van de applicatie met het bedrijfsproces?
73935Is bij de periodieke evaluatie rekening gehouden met het de concrete aansluiting van de applicatie met de gebruikersorganisatie?
83936Worden op basis van de periodieke evaluatie van de applicaties fundamentele verbeteringen doorgevoerd
93937Worden op basis van de periodieke evaluatie van de applicaties niet uitsluitend technologische verbeteringen gesignaleerd?
103938Wordt de werkwijze van de periodieke evaluatie van applicaties op basis van ervaringen uitgebreid?
113939Wordt de werkwijze van de periodieke evaluatie van applicaties op basis van ervaringen vernieuwd?
123940Wordt de werkwijze van de periodieke evaluatie van applicaties op basis van kennisuitwisseling vernieuwd?
133941Wordt bij onderhoud aan de applicaties rekening gehouden met het voor de toekomst uitgestippelde beleid voor de applicaties?
143942Worden de periodieke evaluaties van de verschillen applicaties geregeld met elkaar vergeleken?
153943Word uit de periodieke evaluaties van de diverse applicaties kengetallen verzameld om tot verbetering van de werkwijze te komen?
163944Wordt de levensduur en instandhouding van de applicaties in samenhang met andere applicaties in de keten bepaald?
173945Wordt de levensduur en instandhouding van de applicaties in samenwerking met toeleveranciers aan de applicatie bepaald?
183946Wordt de levensduur en instandhouding van de applicaties in samenwerking met de gebruikers van de applicaties bepaald?
193947Wordt de levensduur en instandhouding van de applicaties in samenwerking met het technisch beheer van de applicaties bepaald?
203948Worden de resultaten van het onderzoek naar de levensduur en instandhouding van de applicaties ketenbreed gedeeld?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
White papers, Methoden: Cost Reductions Based on Application Life Cycle
Adviezen, Methoden, Organisatie: Application Lifecycle Management
White papers, Methoden: Life Cycle van applicaties als basis voor kostenreductie
Adviezen, Best practices, Achtergronden: Driving Change: Drive Safely (Checklist)

ITpedia beschikbaar in andere talen

Vertaal opties van ITpedia Met het delen van kennis als missie heeft ITpedia gezocht naar een mogelijkheid om de artikelen in meerdere talen aan te bieden. Vanaf nu is het mogelijk om de artikelen te lezen in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees en Italiaans. Voor het vertalen wordt gebruik gemaakt van Google Translate…. lees verder »

SISp 4.2 Proeftuincontract met de leverancier

Selectie van standaard software

Voor de proeftuin wordt een apart contract gemaakt. Het kan immers gebeuren dat de aanschaf naar aanleiding van de proeftuin niet door gaat. De proeftuin moet dus als een op zichzelf staand project worden gezien dat door een eigen contract wordt afgebakend. Omdat de activiteiten van de proeftuin op punten afwijken van een reguliere invoering… lees verder »

Lean Management

Waar Six Sigma zich vooral richt op het verminderen van de variatie in de processen, is Lean Management gericht op het vermijden van verspilling. ‘Verspilling’ is in dit geval zeer ruim gedefinieerd. Alle stappen in een proces die niet per definitie waarde toevoegen voor de klant, zijn volgens de beginselen van Lean Management verspilling en… lees verder »

SISp 4.1 Standaard Pakket uitproberen in een proeftuin

Selectie van standaard software

Na drie afgewerkte SISp fases zijn we uiteindelijk bij het softwarepakket uitgekomen dat onze voorkeur heeft. Nu hoeft het zich alleen nog maar te bewijzen. In de laatst afgewerkte fase hebben we al een productdemo van de leverancier gekregen. Daardoor heeft de projectgroep al een goed beeld en een gevoel van de mogelijkheden van het… lees verder »

Assertief opdrachtgeverschap

De opdrachtgever voor een project is in de regel een MT lid met tijdgebrek. Veel mensen zitten aan dat soort mensen te trekken. Toch is hij voor de duur van het project het scharnierpunt tussen de permanente (lijn) organisatie en de project organisatie. Door het tijdsgebrek wordt opdrachtgevers rol niet altijd serieus genomen. Maar wat… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet… lees verder »

Datamigratie of dataconversie, is er een verschil?

In de automatisering worden beide begrippen vaak door elkaar gebruikt, waarbij het woord migratie aan populairteit lijkt te winnen. Migratie wordt meestal gebruikt voor het overzetten van complete systemen terwijl een conversie zich veelal beperkt blijft tot het omzetten van data. Dataconversie Bij dataconversie vindt er meestal een omzetting van data plaats zodat deze na… lees verder »

Responsibility Assignment Matrix (RACI Model)

RACI Balans

Het maakt niet uit hoe groot een project is, de taken moeten duidelijk worden omschreven. Of het nu een 5-koppig team of een internationale samenwerking betreft, iedereen moet zijn rol begrijpen en iedere medewerker moet zijn de taken en activiteiten kunnen afronden. Een goede manier om de rol van elk teamlid helder te krijgen is het toepassen van een ​​RACI-matrix. Het RACI-model is een verantwoordelijkhedenmodel… lees verder »

SISp 3.8 Valkuilen en samenvatting selectie standaard software

Selectie van standaard software

In 7 voorgaande SISp artikelen op ITpedia is de 3e fase van de SISp methode beschreven. Een fase waarin het softwarepakket wordt geselecteerd. Dit is laatste artikel van fase SISp 3, het gaat over de valkuilen die men in deze fase kan tegen komen. Het artikel wordt afgesloten met een koste samenvatting. Hierna volgt fase… lees verder »

De evolutie van Service Management

Wetenschappelijke grondslag Al in jaren ‘80 heeft Prof. dr. ir. Maarten Looijen de driedeling van beheer gedefinieerd als functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Functioneel beheer betreft het beheer van het object informatie, applicatiebeheer betreft het beheer van de toepassingsprogrammatuur en technisch beheer betreft het beheer van de infrastructuur en de systeemprogrammatuur. Service management wordt… lees verder »

Security en compliance gaan hand in hand.

Security threats Aanvallen op informatiesystemen komen steeds vaker voor. Sommige websites worden nu duizenden malen per dag aangevallen. Ook het aantal type bedreigingen neemt toe. Daar waar het vroeger alleen om een virus ging worden medewerkers en directeuren nu rechtstreeks benaderd. Via een persoonlijk contact worden ze om de tuin geleid om e-mails te openen, websites… lees verder »

Aanmelden voor weekmail

Je kan je door ITpedia d.m.v. een e-mail op de hoogte laten brengen dat er een nieuw artikel gepubliceerd is. Deze e-mail wordt een maal per week op donderdag verzonden. Vul daarvoor onderstand formulier in. Je kan op ieder gewenst moment weer afmelden voor deze service. — Printbare PDF-versie —

SISp 3.7 Mijlpaalproducten en Best practices voor de selectie fase

Selectie van standaard software

Mijlpaalproducten SISp 3 (Selectie standaard pakket) 1. De Longlist De longlist is een product uit stap 3.2. Op de longlist staan de software pakketten die mogelijk in aanmerking komen voor selectie. Rijp en groen staan op deze lijst die snel kleiner moet worden om de doorlooptijd van het project binnen de perken te houden. Deze stap is beschreven in… lees verder »

Acties die volgen op een vergadering: 6 Tips

Gun jezelf en je collega’s efficiënte, effectieve en vooral ook prettige vergaderingen! De onderstaande tips kunnen je helpen dat te bereiken, waardoor je zoveel meer kunt bereiken in je werk, en, niet onbelangrijk, geen last meer hebt van de vergaderbaal! 3e artikel in een reeks van 3 door Petear. Lees hier over verschillende cases over papierloos… lees verder »

Sidebar