Welkom op ITpedia

De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

ITpedia checklist.

Checklist:     Business analyse
Nr. A10202Verzamel gegevens over organisatie
Analyse gebruikersorganisatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
11609Bevat de organisatie geen onvolkomenheden meer die door organisatiedeskundigen opgelost moeten worden voor men met succes kan gaan automatiseren?
22246Zijn alle functies binnen de organisatie naar taken en bevoegdheden beschreven?
32901Omvat het onderzoek een analyse van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden?
41611Is de weergave van de bestaande situatie met de betrokkenen besproken, zodat er geen verschillen in opvattingen meer bestaan?
52874Is de organisatiestructuur in het rapport beschreven?
61608Zijn de functies in de organisatie goed beschreven naar taakstelling en bevoegdheden?
72891Is een analyse gemaakt van mogelijke bedrijfswijzigingen?
81592Ligt in het rapport vast in hoeverre de gegevens een vertrouwelijk karakter hebben?
9822Bevat het rapport een inventarisatie van de wijze waarop de gegevens, die verwerkt moeten worden, verzameld worden?
101882Bevat het rapport een overzicht van de handmatig gevoerde administraties?
112055Bevat het rapport een schema waarin de relatie tussen de activiteiten en de organisatorische functies in een tabel is vastgelegd?
121610Zijn de informatiestromen duidelijk vastgelegd en voor de gebruiker goed te begrijpen?
131803Bevat het rapport een overzicht van de handmatige processen die door de organisatie worden uitgevoerd?
141649Zijn de bewaartermijnen van de verschillende gegevensverzamelingen vastgesteld?
15858Zijn er eisen gesteld aan de herbruikbaarheid van (delen van) het informatiesysteem?
162001Worden binnen de organisatorische eenheid alleen die activiteiten ontplooid die absoluut noodzakelijk zijn voor de eigen winst?
171767Blijkt dat de medewerkers hetzelfde beeld over hun taak hebben als de betekenis van hun taken voor de organisatie is?
181941Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens het meest intensief gebruikt worden?
191942Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens gemakkelijk gewijzigd kunnen worden?
201648Sluit de informatievoorziening aan op de mate van decentralisatie van de organisatie?
211901Bevat het rapport geen verwijzingen naar personen waar naar functies verwezen kan worden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Adviezen, Achtergronden: Het Nieuwe Werken, een containerbegrip?
Organisatie, Achtergronden, Definities: Volwassenheidsniveau van een organisatie
Organisatie, Analyses, Achtergronden: Het Nieuwe Werken
Adviezen, Organisatie, Best practices: Het Nieuwe Werken: 20 fouten om te vermijden
Discussies, Analyses, Achtergronden: Het belang van cultuur wordt bij overgang naar Het Nieuwe Werken vaak onderschat
Adviezen, Organisatie: Wat is het verschil tussen een sociaal intranet en een traditioneel intranet
White papers, Discussies, Analyses: BiSL en de mens
White papers, Methoden: De zorg voor bedrijfsinformatie binnen BiSL
Adviezen, Definities: The Requirements Management Checklist: Recognize a Project That Benefits from More Grip
Organisatie, Definities: Wat is een bureaucratie?
Analyses: Veranderingstrajecten brengen nieuwe risico's met zich mee.

Zo geef je monitorarchitectuur vorm

Veel organisaties worstelen met het inrichten van hun monitorvoorziening om de afgesproken servicenormen meetbaar te maken. Hoe kan de monitorvoorziening onder architectuur worden vormgegeven? En hoe kunnen aan de hand van deze aanpak tien veelvoorkomende problemen worden opgelost? In voorgaande artikelen is uiteengezet hoe servicenormen voor ICT-services te bepalen (‘Servicenormen gedefinieerd’, B. de Best) en… lees verder »

Zo worden servicenormen meetbaar

Inleiding Dit artikel gaat over vijf soorten veelvoorkomende tools om ICT-services te monitoren: 􀏃 Servicedeskmonitoring: de gebruiker zelf is de monitor van verstoringen die een servicedeskmedewerker in een servicedesktool administreert. 􀏃 Built-in monitoring: in de applicatie, die de basis vormt voor de ICT-service, wordt meetfunctionaliteit ingebouwd. 􀏃 Component based monitoring: het monitoren van de ICT-service… lees verder »

Zo definieer je servicenormen

Steeds meer beheerorganisaties zijn van ICT-productoriëntatie gegroeid naar ICT-service- oriëntatie. Servicegerichtheid leent zich prima voor een betere businessalignment met de beheerorganisatie, omdat ICT-services dichter bij de bedrijfsprocessen staan dan ICT- producten. Maar hoe bepaal je de juiste servicenormen voor deze ICT-services? Inleiding Al decennia lang spreken beheerorganisaties Service Level Agreements (SLA’s) af met de ge-… lees verder »

Rate, Like en Share

Het klopt, alle artikelen die op ITpedia verschijnen worden gecheckt en beoordeelt op betrouwbaarheid en relevantie. Artikelen worden pas geplaatst nadat de reactie het groene licht heeft gegeven. De echte waardering van een artikel wordt echter door de bezoekers zelf gegeven. Als een artikel je echt heeft geholpen, of je vond niet de informatie die… lees verder »

De Top 25 Kwetsbaarheden in systemen

Kwetsbaarheden die leiden tot beveiligingslekken zijn meestal het gevolg van ontwerp- en programmeerfouten. Om deze fouten voor de ingebruikname te ontdekken moet veel en intensief worden getest. En dan nog komen ze op de meest ongelukkige momenten naar voren. Omdat de distributie van software via het internet zo gemakkelijk gaat zijn de kwetsbaarheden ook snel… lees verder »

Business Continuity Management, hoe waarborg je de continuïteit?

Door de 24 uurs economie en de toenemende globalisering wordt de continuïteit van je organisatie steeds belangrijker. Niemand kan zich nog veroorloven om voor langere tijd “uit de lucht” te zijn. Sommige bedrijven zullen na enkele uren al de financiële gevolgen voelen en na een dag failliet zijn. Andere organisaties hebben misschien meer tijd maar… lees verder »

Zonder besturing wordt IT nooit een enabler

Inleiding Binnen veel bedrijven is men
op directieniveau eager om strategisch te denken als het
gaat om (nieuwe) producten en diensten die men in de markt kan zetten. De ICT is hierbij steeds vaker een enabler, opent nieuwe markten voor de business en ondersteunt nieuwe producten en diensten. Verwonderlijk is het dan dat veel beheerorganisaties niet in… lees verder »

Blijf op de hoogte

ITpedia kan je d.m.v. een e-mail informeren welke artikelen er afgelopen week gepubliceerd zijn. Deze e-mail wordt een maal per week op donderdag verzonden. Vul daarvoor onderstand formulier in. Je kan op ieder gewenst moment weer afmelden voor deze service. — Printbare PDF-versie —

SISp 4.5 Communicatie tijdens Proeftuinproject in 7 stappen

Selectie van standaard software

De invoering van een standaard pakket verloopt stap voor stap. De communicatie over het project wordt ook stapsgewijs opgevoerd. Tot nu toe was de selectie en invoering een zaak van het projectteam maar nu worden ook eindgebruikers betrokken bij het project. Tijd voor het SISp communicatieteam om actief te worden. Het team communiceert nu met… lees verder »

Agile, Kwaliteit op maat

Veel organisaties zijn steeds terughoudender met investeren in kwaliteitsverbetering van ICT-processen. Softwarebedrijf ANVA heeft met succes voor een aanpak gekozen waarbij niet een compleet best-practicemodel wordt ingevuld, maar alleen requirements worden toegepast waar een stakeholder behoefte aan heeft. Al sinds jaar en dag levert ANVA het gelijknamige softwareproduct aan klanten in de verzekeringsbranche. De basis… lees verder »

Service Level Management – Het Service Quality Plan

SQP – Introductie SQP staat voor Service Quality Plan. Het doel van het SQP is om voor het komende jaar aan te geven wat moeten worden gedaan om te borgen dat de beoogde serviceverlening wordt gerealiseerd. SQP – Lifecycle Management SQP – gebruik Een belangrijk stuurmechanisme en tevens meetinstrument voor het SQP zijn de doelstellingen van… lees verder »

Het nut van een Risico Breakdown Structure (RBS)

Invoering van een Risico Breakdown Structure in de organisatie In projectmanagementtaal gaat het bij risico’s om alle ongeplande en onvoorziene zaken die een negatieve invloed op de projectkosten, de projecttiming of de projectkwaliteit kunnen hebben. Een goede projectmanager moet in staat zijn de risico’s effectief te beheersen om het project succesvol af te kunnen ronden. Een belangrijk… lees verder »

Service Level Management – Het Service Improvement Plan

SIP – Introductie SIP staat voor Service Improvement Plan. Het SIP is bedoeld om structurele afwijkingen van servicenormen te onderzoeken, maatregelen te definiëren en te effectueren. SIP – Lifecycle Management SIP – gebruik Afwijkingen van de afgesproken serviceverlening worden afgehandeld door beheerprocessen te weten incident management, problem management en change management. Toch kan het voorkomen… lees verder »

DevOps

DevOps – De herkomst De afgelopen jaren hebben veel organisaties de voordelen ervaren van de toepassing van Agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt te zijn dat de Agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele wijze van beheer, zowel… lees verder »

SISp 4.4 Testen in de proeftuin

Selectie van standaard software

De proeftuin is de laatste selectiefase van SISp (Selectie en Implementatie van Standaardpakketten). Hierna volgen de fases voor de daadwerkelijke implementatie van de software. Nadat de proeftuinomgeving is opgezet en ook de installatie grondig is getest gaat de functioneel beheerder aan de slag. Meestal met ondersteuning vanuit de leverancier. In eerste instantie wordt kennis over… lees verder »

Sidebar