Het nut van een Risico Breakdown Structure (RBS)

Invoering van een Risico Breakdown Structure in de organisatie

Selectie en implementatie van Standaard pakkettenIn projectmanagementtaal gaat het bij risico’s om alle ongeplande en onvoorziene zaken die een negatieve invloed op de projectkosten, de projecttiming of de projectkwaliteit kunnen hebben. Een goede projectmanager moet in staat zijn de risico’s effectief te beheersen om het project succesvol af te kunnen ronden. Een belangrijk hulpmiddel voor het managen van risico’s is de Risico Breakdown Structure (RBS). De RBS kan bij de risico analyse worden toegepast.

RBS is een hiërarchische weergave van de risico’s. Van het hoogste abstractie niveau naar de lagere, meer verfijnde niveau’s worden de risico’s in kaart gebracht. Dit is vergelijkbaar met de opzet van de Work Breakdown Structure (WBS). Op het hoogste niveau kan je je risico’s uitsplitsen in technische risico’s, risicomanagement, planningsrisico’s en externe risico’s (niveau 1). Vervolgens werk je dat uit in fijnere niveaus zoals ontwerprisico’s, financieringsrisico etc. (niveau 2). Ook de lagere niveau’s zijn vaak uit te splitsen. Je kan blijven doorgaan met het uitsplitsen van de risico’s in diepere niveaus totdat het niet langer zinvol is.

Meestal wordt een RBS template gekozen voor de gehele organisatie zodat alle relevante punten altijd geanalyseerd worden. Daarnaast kunnen de risico’s van verschillende projecten binnen de organisatie beter met elkaar vergeleken worden als er één RBS template wordt gebruikt.

Projectmanagement Risico Breakdown Structure in de praktijk

RBS werkt als een checklist. De Projectmanager begint met de risico-identificatie. Hij beoordeelt van ieder item of het van toepassing is voor zijn project.

Zodra alle risico’s geïdentificeerd zijn kan de Projectmanager beginnen met het scoren van de risico’s. Het PMI (Project Management Institute) suggereert een PI scoringsmethode waar je de kans (P) van het optreden van een bijzonder risico vermenigvuldigt met de Impact (I) als dat risico zich daadwerkelijk voordoet. Zo kunnen we risico’s objectief hanteren en prioriteit toe kennen met behulp van de hoogte van de scores.

Het scoresysteem geeft de Projectmanager inzicht in die gebieden van het project die meer aandacht nodig hebben. Als het technische risico bijvoorbeeld een hogere risicoscore heeft moet de Projectmanager zorgen voor de juiste mensen en middelen om het risico weg te nemen.

Het nut van de Risico Breakdown Structure voor het senior management

De RBS helpt ook bij identificeren van een concentratie van risico’s in een bepaalde categorie en het onderkennen van afhankelijkheden tussen diverse risico’s. De Projectgroep kan in de loop van het project controleren of de risicobeperkende maatregelen werken.

RBS kan worden gebruikt om concurrerende offertes van verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken. Ook kunnen we met RBS op een kwantitatieve manier verschillende projectvoorstellen met elkaar vergelijken. Zo wordt inzichtelijk bij welke leverancier, softwarepakket of projectvoorstel we de meeste risico’s lopen. Bij het opstellen van de Service Level Agreement (SLA) kan de RBS worden gebruikt om scherpere afspraken op te nemen voor die gebieden waar hogere risico’s zijn vastgesteld.

Risico Breakdown Structure template

Als u aan de slag wilt is hier een generieke RBS template die u kunt aanpassen en gebruiken.

ExternOmgevingNatuurlijke omgeving
Faciliteiten
Locale diensten
Politieke omgeving
Juridische omgeving
Culturele omgeving
MarktArbeidsomstandigheden
Financiële omstandigheden
Concurrentie
Vraag
Project gerelateerd (Intern)Organisatie en ManagementFinanciële afhankelijkheden
Stabiliteit van het bedrijf
Ervaring van het bedrijf
Bedrijfscultuur
Bedrijfs locatie
Management ervaring
KlantDefinitie van behoeften
Onzekerheid van behoeften
Complexiteit van behoeften
Relatie met de klant
TechnologieBeschikbaarheid van technologie
Technologische volwassenheid
Technologische beperkingen
Personeel/Materiële resourcesVaardigheden personeel
Ervaring personeel
Beschikbaarheid van resources
Kwaliteit van de resources

Boeken over dit onderwerp

De kracht van Scrum

Auteur: Rini van Solingen
Scrum hanteert een stap-voor-stap aanpak en stelt waardeverhoging, teamverantwoordelijkheid en klantbetrokkenheid centraal. Hoe dit werkt? Lees het in deze managementroman.
Europrijs: 21,95
Bestellen

Strategie = Executie

Auteur: Jacques Pijl
In deze tijd geldt maar 1 wet: STRATEGIE = EXECUTIE. Een strategie is net zo briljant als haar executie. Strategie-executie is het laatste competitieve voordeel.
Europrijs: 39,5
BestellenSummary
Het nut van een Risico Breakdown Structure (RBS)
Article Name
Het nut van een Risico Breakdown Structure (RBS)
Description
Een goede projectmanager moet in staat zijn de risico's effectief te beheersen om het project succesvol af te kunnen ronden. Een belangrijke hulpmiddel voor het managen van risico’s is de Risico Breakdown Structure (RBS).
Author
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar