SISp 4.4 Testen in de proeftuin

Selectie en implementatie van Standaard pakkettenDe proeftuin is de laatste selectiefase van SISp (Selectie en Implementatie van Standaardpakketten). Hierna volgen de fases voor de daadwerkelijke implementatie van de software.

Nadat de proeftuinomgeving is opgezet en ook de installatie grondig is getest gaat de functioneel beheerder aan de slag. Meestal met ondersteuning vanuit de leverancier. In eerste instantie wordt kennis over de werking van het systeem overgedragen. Daarbij test de functioneelbeheerder al bepaalde modules zoals het opvoeren, wijzigen en valideren van stamgegevens. De eindgebruikers zijn dan nog niet aan het testen. Belangrijk element in de proeftuin is de analyse het gebruikersgedrag. Daarbij wordt geobserveerd hoe de gebruikers met het systeem omgaan. Kunnen ze hun weg gemakkelijk vinden of zijn er aanpassingen nodig of extra uitleg? In het proeftuin contract (SISp 4.2) is afgesproken hoe ver de ondersteuning bij het testen door de leverancier gaat. Dit hangt voornamelijk af van de volwassenheid van de organisatie.

Gebruikerstesten voorbereiden

Vooraf moet goed worden nagedacht over de aard van de testen. Hoe serieus gaat het testen eigenlijk? Het woord proeftuin suggereert dat er wat proefjes worden gedaan. Meestal wordt de software echter flink aan de tand gevoeld. Zo leert men het pakket goed kennen. De testen in de proeftuin zijn niet vergelijkbaar met het acceptatietesten van maatwerk. Bij maatwerk probeert men ook programma routines te testen en wordt gekeken of onmogelijke invoer wordt geweigerd. Bij een standaard pakket mag je er van uit gaan dat de leverancier dit al heeft gedaan. Daarnaast zijn er al meerdere klanten die dat soort problemen al uit de software hebben gehaald in de beta release. Er zijn 2 zwaartepunten bij deze test: 1. De werking van interfaces en koppelingen met andere systemen. 2. Het gedrag van het systeem in samenhang met de ingestelde parameters en stambestanden. Met de betrokken gebruikers/afdelingen worden de testgevallen voorbereid. Hierbij kunnen de bedrijfscases uit de vorige fase als uitgangspunt dienen. Een andere vraag is of ook een Usability test wordt uitgevoerd. In de Usabilitytest wordt vastgesteld of de gebruiker wel prettig met de software kan werken. Misschien lopen ze wel ergens vast in de bedrijfsprocessen..? Om de usability vast te stellen kan gebruik worden gemaakt van Eyetracking en Mousetracking systemen.

Al deze elementen worden opgenomen in een testplan dat de functioneelbeheerder opsteld.

Voorbereidende activiteiten gebruikerstest

– Aard en werkwijze van de acceptatietest vaststellen
– Controleren testgebruikers en autorisaties toekennen
– Testsystemen controleren
– Beheersfuncties nalopen
– Interfaces controleren
– Vaststellen acceptatiecriteria
– Testgevallen voorbereiden
– Opstellen van een testplan

De gebruikerstest

De functioneelbeheerder zal tijdens het testen ondersteuning bieden aan de gebruikers.
Het is aan te bevelen in deze fase verschillende eindgebruikers met het systeem kennis te laten maken. Hiermee wordt het draagvlak voor de software vergroot, mits het systeem aan de verwachtingen voldoet uiteraard. In deze fase kan namelijk ook veel weerstand worden gewekt bij de gebruikers als de proeftuin niet goed werkt maar er wel een goedkeuring wordt verwacht.

De gebruikers-proeftuintest activiteiten

– Functionele test per rol uitvoeren
– Kennisoverdracht aan eindgebruikers
– Gehele bedrijfsprocessen doorlopen in een test
– Uitvoeren usability testen
– Vastleggen testresultaten

Tijdens de test wordt vastgesteld welke consequenties het pakket heeft op de huidige (of beoogde) administratieve procedures. Deze kunnen best ingrijpend zijn.

Het acceptatietestrapport

De testperiode wordt afgesloten met een testrapport. De voornaamste conclusie in het rapport heeft uiteraard betrekking op de bruikbaarheid van de software in de organisatie. Tijdens de test zijn echter een groot aantal bevindingen gedaan die de ingebruikname niet tegenhouden maar wel tot een aanbeveling leiden. Deze aanbevelingen kunnen tijdens de implementatie worden meegenomen in de instructies en (gebruikers)handleidingen.

Testrapport onderwerpen

Het testrapport bevat de volgende onderwerpen:

– Verloop van de acceptatietest en uitkomsten van de testgevallen
– Aanbevelingen voor het aanpassen van administratieve procedures
– Aanbevelingen voor aanpassingen van de parameters van de software
– Aanbevelingen voor aanpassingen als gevolg van de usability test
– Conclusies geven antwoord op de volgende vragen:

  • Is aan de accepatiecriteria voldaan?
  • Welke aanpassingen zijn nog nodig?
  • Is er onder de gebruikers voldoende draagvlak voor de software?
  • Wordt geadviseerd om deze software in gebruik te nemen?

Het testrapport wordt aangeboden aan de stuurgroep / projectgroep. Zij nemen het rapport mee voor hun verdere besluitvorming.

Boeken over dit onderwerp

Exam Ref 70-698 Configuring Windows 10

Auteur: Andrew Bettany
Prepare for Microsoft Exam 70-698–and help demonstrate your real-world mastery of Windows 10 installation and configuration.
Europrijs: 43,95
Bestellen

Training Guide: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Auteur: Glenn Johnson
Dit boek is geschreven om programmeurs te helpen bij het ontwikkelen van werkgerelateerde vaardigheden voor het gebruik van HTML5 bij het bouwen van Windows 8 en Web applicaties.
Europrijs: 57,95
BestellenSummary
Testen in de proeftuin
Article Name
Testen in de proeftuin
Description
Vooraf moet goed worden nagedacht over de aard van de testen. Hoe serieus gaat het testen eigenlijk? Het woord proeftuin suggereert dat er wat proefjes worden gedaan.
Author
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar