SISp 4.3 Pilot omgeving inrichten voor proeftuin

Installatie van het softwarepakket

Selectie en implementatie van Standaard pakkettenVoor de eindgebruiker hoort het transparant te zijn waar een applicatie draait. In grote lijnen kennen we twee smaken, on-premise en cloud. Technisch gezien zijn dit wel heel verschillende oplossingen. Voor de ICT afdeling ligt bij cloud het accent op beveiliging en connectiviteit, bij een on-premise oplossing ligt het accent op beheer en onderhoud van de omgeving.

Wat de keuze ook wordt, houdt er rekening mee dat de proeftuinomgeving zoveel mogelijk moet lijken op de productie omgeving. Het wordt namelijk heel vervelend als de productie omgeving zich na oplevering anders gedraagd als de proeftuin.

In de proeftuin wordt dus “ja” gezegd tegen de complete oplossing. Zowel technisch als functioneel. Het kan dus zijn dat de gebruikers het pakket functioneel accepteren maar dat systeembeheer tot de conclusie komt dat het pakket niet goed te beheren is. Daarom is het van belang dat beide disciplines van begin af aan bij de selectie van het pakket samenwerken.

Mogelijk moet er voor het neerzetten van de proeftuin eerst nog specifieke systemen, bepaalde versies van ondersteunende software of specifieke communicatie protocollen worden ingericht. Met de ICT afdeling worden deze activiteiten besproken, ingepland en uitgevoerd. Pas dan is de omgeving klaar om het pakket te installeren.

Het installeren van het softwarepakket is een belangrijk onderdeel van de proeftuin. Hier worden lessen geleerd die betrekking hebben op de technische infrastructuur. Tevens wordt helder welke beheersinspanningen het pakket met zich meebrengt. Zo wordt duidelijk wat de nodigde activiteiten voor de daadwerkelijke implementatie zullen zijn.

Al deze informatie wordt gedocumenteerd ter voorbereiding op de implementatie.

Functioneelbeheeromgeving inrichten

Parametriseren

Een standaard software pakket is nooit gemaakt voor één specifieke omstandigheid maar moet in veel verschillende organisaties toegepast kunnen worden. Grote pakketten kennen soms honderden parameters. Om het pakket te kunnen testen moeten de parameters in de proeftuin worden ingesteld. Meestal gaat dit om wat we business rules noemen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Wanneer wordt er korting gegeven
  • Wanneer wordt er een herinnering verzonden
  • Hoeveel producten zijn er minimaal op voorraad
  • Na hoeveel foute pogingen wordt een account geblokkeerd
  • Hoe wordt een opdracht gevalideerd
  • Etc.

De resultaten hiervan moeten ook gedocumenteerd worden, liefst met een onderbouwing van de gemaakte keuzes. Het parametriseren is meestal de grootste en belangrijkste activiteit bij het invoeren van een software pakket. Omdat het zo tijdrovend en intensief is is het de vraag of dit al volledig in de proeftuin moet gebeuren.

De voor de handliggende keuze is het parametriseren geleidelijk te doen. Bij het bepalen van de testgevallen bijvoorbeeld. De parameters blijken in de praktijk sowieso niet statisch te zijn. Ook als het pakket al langere tijd in productie is kunnen nog aanpassingen nodig zijn. Voor die gevallen is het verstandig om de proeftuin na ingebruikname in stand te houden. Dan is altijd te testen welk effect de aanpassing van een parameter heeft op alle uithoeken van een pakket zonder dat er gevolgen zijn voor de dagelijkse productie.

Stambestanden

Om de applicatie te kunnen gebruiken moeten een groot aantal basisgegevens worden opgevoerd. Daarvoor moet er inzicht zijn over het verloop van de proeftuin en hoe het pakket gebruikt gaat worden. Hiervoor wordt vooraf een document gemaakt en besproken betreffende de volgende activiteiten:

  • Aanmaken (test)gebruikers
  • Het toekennen van rollen aangebruikers
  • Het toekennen van wachtwoorden
  • Het vullen van ondersteunende bestanden (leveranciers, klanten, tarieven, percentages, termijnen, startdatums, producten, diensten, enz. enz.)

In dit onderdeel van proeftuin wordt ervaring opgedaan over het functioneelbeheer rond het pakket. De kennis die de functioneelbeheerders hierbij opdoen komt van pas bij het begeleiden van de testers.

Aanvullingen op het pakket

Maatwerk toevoegingen

Het kan zijn dat er aanvullend maatwerk nodig is om te kunnen voldoen aan de beoogde eisen en wensen. In overleg met de leverancier kan er voor worden gekozen om het maatwerk in de proeftuin te realiseren. Dit is afhankelijk of het functioneren van het maatwerk invloed heeft op een go/nogo beslissing. De omvang van het maatwerk en wat de gevolgen voor het onderhoud op nieuwe releases van het pakket moeten in kaart worden gebracht.

Integratie met andere systemen

Hoe is de integratie naar andere systemen geregeld? Kunnen gegevens worden uitgewisseld met andere applicaties, basis administraties? Is er standaard functionaliteit aanwezig voor het onderhouden van interfaces? Veel pakketten zijn voorzien van standaard interfaces. Tegenwoordig wordt veel gewerkt met API’s waarbij een live koppeling met andere systemen kan worden gemaakt. Hou wel in gedachten dat je aan het testen bent en dat het niet de bedoeling is dat je productie data in andere systemen aanpast. In overleg moet worden bepaald hoe in zulke gevallen de juiste werking van het pakket kan worden aangetoond.

Proeftuin en Conversie

Voor het testen van het pakket is een minimale vulling van de bestanden nodig. Deze data kan via de eerder genoemde interfaces worden ingelezen. Vaak moet deze data eerst bewerkt worden om aan een goeie dataset te komen. Meer hier over lees je in het artikel datamigratie of conversie. Bedenk dat het hier om het testen van een pakket gaat en er dus sprake dient te zijn van een proefconversie.

Dit artikel kwam tot stand i.s.m. Suzette de Raadt

Summary
Pilot omgeving inrichten voor proeftuin
Article Name
Pilot omgeving inrichten voor proeftuin
Description
Het installeren van het softwarepakket is een belangrijk onderdeel van de proeftuin. Hier worden lessen geleerd die betrekking hebben op de technische infrastructuur. Tevens wordt helder welke beheersinspanningen het pakket met zich meebrengt. Zo wordt duidelijk wat de nodigde activiteiten voor de daadwerkelijke implementatie zullen zijn.
Author
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar