Business case

Definitie business case

De businesscase van een investering (bijvoorbeeld een project of verbeterprogramma) is de reden waarom de opdrachtgevende organisatie de investering doet, dus het waarom, de motivatie, de onderbouwing, de verantwoording of de rechtvaardiging ervan, ook wel ‘nut en noodzaak’ genoemd. De businesscase is de relatie tussen de investering en de belangen of doelen van de organisatie. De businesscase dient ter onderbouwing van de besluitvorming.

Verschil met kosten-batenafweging

Een kosten-batenafweging is een financiële afweging, die van oudsher bij investeringen gemaakt wordt. In een wereld waarin economische, maatschappelijke, politieke, technologische en andere ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen en op elkaar ingrijpen is er behoefte aan een breder instrument: de business case. De business case is een integrale afweging in de context van de strategische belangen van een organisatie. Deze is niet statisch: tijdens de uitvoering van een project of veranderprogramma verandert de business case, onder meer door toenemend inzicht in de voortgang en veranderingen in de omgeving. Dit kan leiden tot wijzigen of stopzetten van een reeds lopend project of programma.

Business case document

Een businesscasedocument beschrijft de business case van een specifieke investering. Het is de basis voor de investeringsbeslissing: niet alleen óf er geïnvesteerd wordt, maar ook hoe. Een goede business case weegt daarom verschillende opties af. De belangrijkste onderdelen van een business case zijn:

 • Redenen
 • Opties
 • Per optie:
  o             Beoogde baten
  o             Tijdschaal
  o             Kosten
  o             Risico’s
 • Beoordeling van de investering / investeringsanalyse

Zie voor een volledig overzicht onder Literatuur de Checklist Business case.

Business case ontwikkeling

Het ontwikkelen van een businesscase is in de eerste plaats het ontwikkelen van draagvlak voor een investeringsbeslissing. Het proces gericht op voorbereiding van de besluitvorming staat hierin centraal. Het samen met belanghebbenden werken aan een businesscasedocument vervult hierin een belangrijke ondersteunende functie. Zie verder bij Literatuur de Checklist Business case ontwikkeling.

Business case management

Nadat de investeringsbeslissing is genomen vervult de business case belangrijke andere functies. Omdat de business case het antwoord is op de waaromvraag van het project (de motivatie) vervult deze een verbindende functie en is deze de basis voor alle communicatie met stakeholders. Dat werkt alleen als je de business case eenvoudig, kort en krachtig kunt samenvatten.

Na de aanvankelijke investeringsbeslissing moeten vaak nog andere beslissingen worden genomen. Over faseovergangen, wijzigingsvoorstellen, aanpassingen van de planning, enzovoorts. Een goede business case maakt duidelijk wat de prioriteiten zijn en is de basis voor deze beslissingen. Het is daarvoor nodig om de business case steeds actueel te houden. Het geheel van ontwikkeling, onderhoud en gebruik van de business case heet business case management.

Literatuur

Michiel van der Molen, Waarom doen we dit eigenlijk? De businesscase als succesfactor voor projecten (Van Duuren Management, 2e druk 2013)

Michiel van der Molen, Businesscase Of Luchtkasteel? Controller moet beoogde baten van investering kunnen toetsen (artikel in CM:, vakblad voor controllers, 2015)
Checklist_businesscase voor opdrachtgevers: check of een businesscasedocument volledig en goed onderbouwd is (Molen & Molen, 2015)
Checklist_businesscaseontwikkeling voor veranderprofessionals: check of je niets overslaat bij de ontwikkeling van een businesscase (Molen & Molen, 2013)


Summary
Businesscase
Article Name
Businesscase
Description
De businesscase van een investering is de reden waarom de opdrachtgevende organisatie de investering doet, dus het waarom, de motivatie, de onderbouwing, de verantwoording of de rechtvaardiging ervan, ook wel ‘nut en noodzaak’ genoemd.
Author
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


Rating: 4.0. From 2 votes.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar