Lean Management

Waar Six Sigma zich vooral richt op het verminderen van de variatie in de processen, is Lean Management gericht op het vermijden van verspilling. ‘Verspilling’ is in dit geval zeer ruim gedefinieerd. Alle stappen in een proces die niet per definitie waarde toevoegen voor de klant, zijn volgens de beginselen van Lean Management verspilling en zou u in principe moeten vermijden.

Lean Management wordt in de literatuur veel gekoppeld aan Toyota, die het Toyota Production System (TPS) ontwikkelde (Womack, Jones en Roos, 1991), maar heeft haar wortels eigenlijk in het begin van de 20e eeuw, als Taylor het boek The Principles of Scientific Management publiceert (1911) en autofabrikant Ford de lopende band introduceert bij de productie van de T-Ford.

De aanpak van Lean Management bestaat uit de volgende vijf stappen:

 1. Value: Wat is de rol van waarde in de ogen van de klant?
 2. Value stream: Waar wordt waarde toegevoegd in het proces?
 3. Waste: Zoek verspillingen in het proces en verwijder ze.
 4. Pull: Trek de order door het proces.
 5. Perfection: Zorg dat de verspillingen niet meer terugkomen.

Soorten activiteiten

Bij het onderzoeken van de stappen die al dan niet waarde toevoegen, kunt u onderscheid maken in drie soorten activiteiten:

 • value adding: activiteiten die nodig zijn om de output te leveren die aan de verwachtingen van de klant voldoet;
 • necessary but non-value adding: activiteiten die voor de klant geen toegevoegde waarde opleveren, maar wel nodig zijn om het proces tot een goed einde te brengen;
 • non-value adding: activiteiten die niet nodig zijn, noch voor de klant, noch voor de organisatie.

De activiteiten die in het geheel geen waarde toevoegen, probeert u te vermijden. De activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant, maar wel noodzakelijk zijn om het proces tot een goed einde te brengen, probeert u wel te minimaliseren en in elk geval zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Toyota Productie Systeem

Het Toyota Productie Systeem onderscheidt zeven verspillingen. Later is hier nog een achtste vorm van verspilling aan toegevoegd; de verspilling van talent in de organisatie (skills, waarmee het acroniem ‘Tim Woods’ als ezelsbruggetje is ontstaan):

 1. Transport (T): onnodig transport van producten;
 2. Inventory (I): voorraden in zowel input, throughput als output;
 3. Motion (M): onnodige bewegingen van mensen en middelen;
 4. Waiting (W): wachten op producten, mensen en middelen;
 5. Over-processing (O): overbodige bewerkingen;
 6. Over-production (O): meer produceren dan de klant vraagt;
 7. Defects (D): afkeur en herstelwerk van producten;
 8. Skills (S): onbenut talent in de organisatie.

Wil je meer weten over Lean Management: lees Procesmanagement in de praktijk van Hugo Hendriks.

Van deze auteur:

Procesmanagement in de praktijk

Auteur: Hugo Hendriks
Dit boek verschaft inzicht in het managen van de processen die essentieel zijn voor elke moderne organisatie. De nieuwste kennis en theorie uit het vakgebied zijn voor u gebundeld, zodat u beter in staat bent de efficintie en effectiviteit van werkprocessen binnen uw organisatie te optimaliseren.
2. De al genoemde projectmanager, de tijdelijke baas van een project.
3. In grotere organisaties de ondersteuner van een project, zoals de lijnmanager.
Europrijs: 59,95
Bestellen

Klik hier voor meer info over het boek Procesmanagement in de praktijk.
Summary
Lean Management
Article Name
Lean Management
Description
Waar Six Sigma zich vooral richt op het verminderen van de variatie in de processen, is Lean Management gericht op het vermijden van verspilling. ‘Verspilling’ is in dit geval zeer ruim gedefinieerd.
Author
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


Rating: 4.0. From 1 vote.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar