SISp 4.1 Standaard Pakket uitproberen in een proeftuin

Selectie en implementatie van Standaard pakkettenNa drie afgewerkte SISp fases zijn we uiteindelijk bij het softwarepakket uitgekomen dat onze voorkeur heeft. Nu hoeft het zich alleen nog maar te bewijzen.

In de laatst afgewerkte fase hebben we al een productdemo van de leverancier gekregen. Daardoor heeft de projectgroep al een goed beeld en een gevoel van de mogelijkheden van het pakket. In de proeftuin wordt dit breder getrokken en leren alle betrokken afdelingen het pakket kennen. In deze fase zullen weer nieuwe vragen en discussies onder de gebruikers ontstaan. Dit helpt alleen maar mee aan het begrip en de acceptatie van het pakket.

Doelstelling van de proeftuin

In een geïsoleerde omgeving vaststellen of het pakket daadwerkelijk kan wat we willen.

Vragen over het software pakket.

In de proeftuin wordt ondermeer bepaald of het product en de leverancier kunnen waarmaken wat ze ons tot nu toe hebben beloofd. Vragen die beantwoord moeten worden zijn:

 • Hoe gedraagt het softwarepakket en/of de benodigde modules zich op de onze architectuur?
 • Doet het pakket echt wat we ervan verwachten?
 • Is duidelijk welke impact het pakket heeft op de beheerders van het systeem?
 • Zijn er aanpassingen nodig om het pakket te laten functioneren zoals wij willen?
 • Welke andere voor ons nuttige functionaliteiten bevat het pakket?
 • Welke rollen worden onderkend in het pakket?
 • Hoe kunnen gebruikers voor de verschillende rollen ge-autoriseerd worden.

Maar ook

 • Is de ondersteuning van de leverancier daadwerkelijk zo goed als hij heeft beweerd?
 • Worden problemen tijdens de proeftuin snel en adequaat opgelost?

Vragen over de gebruikersorganisatie.

De genoemde technische en functionele vragen zijn eigenlijk van ondergeschikt belang aan de belangrijkste vraag: Past het softwarepakket bij onze organisatie? Vragen die daarvoor beantwoord moeten worden zijn:

 • Ervaren de gebruikers het pakket positief?
 • Vergt het pakket niet te veel aanpassingen van de administratieve organisatie?
 • Is het pakket eenvoudig aan te passen aan onze werkwijze?

De positieve beantwoording van deze vragen blijkt in de praktijk de grootste succesfactor te zijn.

Proeftuin scenario’s.

Het heeft niet veel zin om klakkeloos met een proeftuin te starten. Het is belangrijk om eerst een plan te maken. In de plan staan de acceptatie criteria en de belangrijkste vragen. Het plan beschrijft volgens welk scenario de proeftuin wordt uitgevoerd. Er zijn grofweg 4 scenario’s die door elkaar en deels kunnen worden gebruikt. Je kunt elementen uit de verschillende scenario’s pakken en verwerken in je eigen scenario. De aanpak die je kiest is vooral afhankelijk van de situatie waarin je organisatie verkeerd. Heb je te maken met nieuwe of bestaande bedrijfsprocessen? Moet oude software worden vervangen? Is er sprake van een fusie of overname?

Scenario 1. Delen testen

Slecht bepaalde delen van het systeem worden door de gebruikers getest. Gebruikers bieden hun testgevallen aan en beoordelen de verwerking daarvan. Dit vindt bijvoorbeeld plaats als een nieuwe afdeling aan een bestaand systeem wordt toegevoegd.

Scenario 2. Testen met proefconversie

In dit scenario wordt de proeftuin gekoppeld aan een proefconversie. De data uit het bestaande informatiesysteem wordt dan geheel ingelezen in de proeftuin omgeving zodat de werking kan worden beoordeeld. Dit is soms nodig bij pakketten die werken met capaciteitsplanningen of boekhoudingen waarbij de juistheid alleen met behulp van de complete dataset kan worden vastgesteld.

Scenario 3. Schaduwdraaien

Bij deze vorm van testen worden alle verwerkingen in zowel het oude als het nieuwe systeem doorgevoerd. De output van beide systemen wordt dan vergeleken waarbij voor ieder verschil een verklaring moet zijn. Dit is een vrij kostbaar scenario omdat de afdeling van capaciteit moet verdubbelen.

Scenario 4. Big Bang scenario

Als er sprake is van een nieuw bedrijfsproces wordt de proeftuin meestal gelijk in de productie omgeving opgezet. De gebruikers gaan dan gewoon aan het werk met het pakket en registreren hun bevinden. Als deze na een bepaalde periode juist blijken te zijn is het systeem gelijk live.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Suzette de Raadt.
Summary
Description
In de proeftuin leren alle betrokken afdelingen het softwarepakket kennen. Een fase waarin weer nieuwe vragen en discussies onder de gebruikers zullen ontstaan. Dit helpt bij de acceptatie van het pakket.
Author
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar