SISp 3.8 Valkuilen en samenvatting selectie standaard software

In 7 voorgaande SISp artikelen op ITpedia is de 3e fase van de SISp methode beschreven. Een fase waarin het softwarepakket wordt geselecteerd. Dit is laatste artikel van fase SISp 3, het gaat over de valkuilen die men in deze fase kan tegen komen. Het artikel wordt afgesloten met een koste samenvatting. Hierna volgt fase 4, deze fase gaat over de proeftuin en is feitelijk de laatste fase voordat het systeem daadwerkelijk geïmplementeerd wordt.

Valkuilen selectie standaard software

1. Belanghebbenden of afdelingen hebben een verschillende voorkeur.

In het belang van de organisatie en het project is dit natuurlijk een onwensenlijke situatie. Het is de vraag hoe zwaar de belangen wegen en of het showstoppers zijn. Het advies is om nogmaals naar de selectiecriteria te kijken in de RFI beslissingstabel uit stap SISp 3.3. Daarbij kan nog eens kritisch naar de weging van de verschillende criteria worden gekeken voor de twee voorkeurspakketten. Uiteindelijk moet er een keuze worden gemaakt. Wat het zwaarst is moet moet het zwaarst wegen.

2. Er is reeds een voorkeur voor een pakket of leverancier binnen de organisatie.

Medewerkers die vaak van werkgever wisselen hebben vaak al met meer pakketten in de praktijk gewerkt. Zij zijn een waardevolle bron van informatie voor het selectie proces. Door die eerdere ervaringen kunnen ze echter ook al een vooringenomen standpunt hebben. Nog kwalijker is het als die voor ingenomenheid ontstaat door familie of vriendjes bij een leverancier. Of door omkoping. Misschien zijn er medewerkers die eens flink in de watten zijn gelegd.
Het is in deze fase van het grootste belang om de objectiviteit te bewaren. Deze uitwassen moeten uitgebannen worden en de corrupte medewerkers moeten van het project worden gehaald.

3. Tegenstrijdigheden in Requirements, RFI en RFP.

Als een leverancier bij de vraag om informatie documenten ontvangt die elkaar tegenspreken leidt dat tot verwarring. Het is daarom van belang om nauwgezet toe te zien op de consistentie van de documenten. Wat in de requirements fase als harde eis wordt neergelegd mag niet in de RFI worden afgezwakt of omgedraaid. Dit zaait verwarring bij de leveranciers en kan leiden tot verkeerde voorstellen.

4. Tegenstrijdigheden in de RFI en RFP feedback.

Soms stelt een leverancier de zaken in de RFI mooier voor dan ze in werkelijkheid zijn. Hierdoor komt hij dan weer een stap verder in het selectieproces. Als er wordt doorgevraagd in de RFP of tijdens de producdemo valt hij door de mand. De werking van de software moet immers worden aangetoond. Het zal duidelijk zijn dat de kansen voor deze leverancier niet meer al te groot zullen zijn.

5. Er ontbreekt informatie in de aangeleverde RFI of RFP van een leverancier.

In uw verzoek om meer informatie of om een offerte moet u duidelijk zijn over welke informatie u nodig heeft om te kunnen beslissen. Dat vraagt dus de nodige inspanningen.
Als een leverancier dan niet ingaat op sommige vragen dan hoeft u er niet achter aan te gaan om deze informatie als nog boven water te halen. Voor het leveren van de volledige en juiste informatie is de leverancier zelf verantwoordelijk. Als er informatie ontbreekt heeft dat gevolgen voor de scores van het pakket in de RFI beslissingstabel.

Samenvatting SISp 3, De selectie fase

In een aantal stappen wordt aan de hand van de documenten uit de vorige fases een pakket geselecteerd.
Er wordt begonnen met de longlist, een lijst met alle mogelijke pakketten in stap SISp 3.2.
Via de RFI (stap 3.3) en de RFP (stap 3.4) komt de shortlist tot stand.
Na de productdemo wordt het pakket geselecteerd in stap 3.5.
Het geselecteerde pakket zal in fase SISp 4 in de proeftuin worden getest.

Gegeven het grote risico van de valkuilen zal het duidelijk zijn dat er voor fase 3 een sterke projectleider nodig is.

Boeken over dit onderwerp

Office 2010 pakket (Office, Excel en Access)

Auteur: Rob Baas
In het ‘Office 2010 pakket’ vindt u de volgende drie titels; ‘Office 2010 Grand Cru’, ‘Excel 2010 Grand Cru’ en ‘Access 2010 Grand Cru’.
Europrijs: 60,85
Bestellen

Internet Core Protocols: The Definitive Guide

Auteur: Eric Hall
If you’ve ever been responsible for a network, you know that sinkingfeeling: your pager has gone off at 2 a.m., the network is broken, and you can’t figure out why by using a dial-in connection from home. You drive into the office, dig out your protocol analyzer, and spend the next fourhours trying to put things back together before the staff shows up for work.When this happens, you often find yourself looking at the low-level guts of the Internet protocols: you’re deciphering individual packets, trying to figure out what is (or isn’t) happening. Until now, the only real guide to the protocols has been the Internet RFCs–and they’re hardlywhat you want to be reading late at night when your network is down. There hasn’t been a good book on the fundamentals of IP networking aimed at network administrators–until now.Internet Core Protocols: The Definitive Guide contains all the information you need for low-level network debugging. It provides thorough coverage of the fundamental protocols in the TCP/IP suite: IP, TCP, UDP, ICMP, ARP (in its many variations), and IGMP. (The companion volume, Internet Application Protocols: The Definitive Guide,provides detailed information about the commonly used application protocols, including HTTP, FTP, DNS, POP3, and many others). It includes many packet captures, showing you what to look for and how to interpret all the fields. It has been brought up to date with the latest developments in real-world IP networking.The CD-ROM included with the book contains Shomiti’s “Surveyor Lite,” a packet analyzer that runs on Win32 systems, plus the original RFCs, should you need them for reference. Together, this package includes everything you need to troubleshoot your network–except coffee.

Europrijs: 44,99
Bestellen
Summary
Valkuilen en samenvatting selectie standaard software
Article Name
Valkuilen en samenvatting selectie standaard software
Description
Valkuilen selectie standaard software 1. Belanghebbenden of afdelingen hebben een verschillende voorkeur. 2. Er is reeds een voorkeur voor een pakket of leverancier binnen de organisatie. 3. Tegenstrijdigheden in Requirements, RFI en RFP. 4. Tegenstrijdigheden in de RFI en RFP feedback. 5. Er ontbreekt informatie in de aangeleverde RFI of RFP van een leverancier.
Author
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar