SISp 3.7 Mijlpaalproducten en Best practices voor de selectie fase

Mijlpaalproducten SISp 3 (Selectie standaard pakket)

1. De Longlist

De longlist is een product uit stap 3.2. Op de longlist staan de software pakketten die mogelijk in aanmerking komen voor selectie. Rijp en groen staan op deze lijst die snel kleiner moet worden om de doorlooptijd van het project binnen de perken te houden. Deze stap is beschreven in SISp 3.2.

2. RFI beslissingstabel

In SISp 3.3 wordt als eerste de beslissingstabel beschreven. In deze tabel worden de beoordelingscriteria per pakket vastgelegd. Door middel van een totaaltelling worden de grootste kanshebbers zichtbaar.

3. RFI vragenlijst

Nog een product uit SISp 3.3 is de vragenlijst voor de RFI. RFI betekent letterlijk verzoek om informatie.  Om de informatie te kunnen structureren wordt de leveranciers een vragenlijst toegezonden. Zodoende worden de pakketten vergelijkbaar door de antwoorden. De vragenlijst wordt door meerdere projectgroepleden samengesteld.

4. De RFI

Het totale pakket met de vragenlijst, de selectie procedure en de criteria wordt aan de pakketleveranciers toegezonden. Na ontvangst van de antwoorden wordt de beslissingstabel ingevuld en wordt duidelijk wie mee kan doen met de RFP.

5. Contractvoorstel

In stap SISp 3.4 wordt een contractvoorstel gemaakt. Hierin staan de voorwaarden die minimaal in het contract moeten staan. Dit voorstel wordt meegestuurd met de RFP. Letterlijk verzoek om een offerte. Op basis van het voorstel en de eerder toegezonden documenten kan de leverancier nu de offerte maken.

6. RFP

Het verzenden van het verzoek om offerte met bijhorende stukken is een van de activiteiten uit stap 3.4. Het contractvoorstel moet de leverancier voeldoende inzicht geven of hij wel een offerte wil uitbrengen. Uit de terugkerende offertes wordt de shortlist samengesteld.

7. Shortlist

Eindproduct van stap SISp 3.4 is de shortlist. De lijst met de 3 meest kansrijke kandidaatpakketten. Met deze pakketten gaan we verder het selectieproces in.

8. Bedrijfscase voor de productdemo

Aan de 3 overgebleven kandidaten wordt gevraagd om een bedrijfsdemo te geven in stap SISp 3.5. Deze kan zowel bij de leveranciers, bestaande klanten als bij de opdrachtgever plaatsvinden. Om de uitkomsten van de demo’s te kunnen vergelijken bereidt de opdrachtgever een case voor. Dit kan over een processtap gaan, een deelsysteem of over de organisatie zelf. M.b.v. de case bereidt de leverancier de demo voor om zo te kunnen bewijzen dat het pakket over de specifieke functionaliteit beschikt.

9. Demoverslag(en)

Stap 3.5. Medewerkers van de opdrachtgever maken verslagen van de gegevens demo’s. Deze verslagen zijn gelijkvorming en zo objectief mogelijk. Ze zijn zo geschreven dat ze met elkaar vergeleken kunnen worden.

10. Keuzerapport

De demoverslagen vormen binnen SISp 3.5 de input voor het keuzerapport. Het keuzerapport is het eindproduct van SISp 3 en bevat een onderbouwd advies voor de stuurgroep om met een pakket fase SISp 4 in te gaan, de proeftuin. In zeldzame gevallen kunnen dit 2 pakketten zijn, maar om organisatorische redenen is dit niet aan te raden.

Best practices SISp 3 (Selectie standaard pakket)

Best practice 1

De kandidaatleveranciers worden telkens van de uitslag van een stap op de hoogte gesteld. De geselecteerde leverancier krijg aan het einde van deze fase zal het proeftuincontract en alle bijlagen opgestuurd zodat deze kunnen worden getekend. Het is zinvol om het proeftuincontract tijdig op te stellen zodat het direct na gunning kan worden verzonden.

Best practice 2

Leveranciers worden gevraagd om de offerte zorgvuldig en zo volledig mogelijk in te vullen. Ze worden ook aangemoedigd om suggesties te doen die zowel tijd- als kostenbesparend zijn. Deze dienen om de relatie klant-leverancier, de kwaliteit en de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast kan het de leverancier een beter inzicht in de bedrijfsprocessen geven.

Best practice 3

Als de beoordeling van de criteria daartoe aanleiding geeft, kan de opdrachtgever leveranciers uit te nodigen voor een nadere toelichting in de vorm van een presentatie. Niet iedere leverancier hoeft daarvoor te worden gevraagd.

Best practice 4

De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die (potentiële) leveranciers zouden kunnen lijden als gevolg van niet door hen aangemelde onvolkomen-heden en/of tegenstrijdigheden of misinterpretaties in de toegezonden stukken.

Best practice 5

Leveranciers ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die ze binnen deze fase moeten verrichten.

Boeken over dit onderwerp

Introduction to 3D data

Auteur: Bill Kennedy
Geschreven als zelfstudieboek legt ‘Introduction to 3D Data’ de soms verwarrende handelingen en procedures uit die nodig zijn voor het 3D modelleren met gebruik van software pakketten als ArcGISA 3D Analyst en Google Earth.
Europrijs: 70,0
Bestellen

Adobe Creative Suite 4 Web Premium All-in-One for Dummies

Auteur: Jennifer Smith
De software binnen het pakket Adobe Creative Suite 4 Web Premium bevat alle hulpmiddelen die u nodig heeft voor het maken van een onvergetelijke digitale en interactieve ervaring voor uw bezoekers. Met deze uitgave leert u op de snelste manier elk hulpmiddel binnen deze suite te gebruiken en bent u in staat om de puzzelstukjes op de juiste plek te laat vallen.
Europrijs: 26,99
Bestellen
Summary
SISp 3.7 Mijlpaalproducten en Bestpractices voor de selectie fase
Article Name
SISp 3.7 Mijlpaalproducten en Bestpractices voor de selectie fase
Description
Een opsomming van mijlpaalproducten en best practices die komen kijken tijdens de uivoering van stap SISp 3.7. Het selecteren van een softwarepakket.
Author
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar