Six Sigma

De term ‘Six Sigma’ is afkomstig van de statistische theorie. Bij een normale verdeling bevindt zich ongeveer 68% van alle waarden rond het gemiddelde μ, plus of min één keer de standaardafwijking σ (twee keer 34,1%). Bij drie keer de standaardafwijking (3σ) is dat al 99,7% (twee keer 34,1% plus twee keer 13,6% plus twee keer 2,1%) en bij zes keer de standaardafwijking (6σ of: Six Sigma) is dat zelfs 99,9997%.

Als een organisatie haar processen zodanig inricht dat een product wordt afgekeurdczodra dit zich buiten de regelgrenzen van 6σ bevindt, betekent dit dat in de praktijkcslechts 3 van de 1.000.000 producten wordt afgekeurd.

De Six Sigma-methode streeft dus naar het realiseren van een uiterst betrouwbaar proces. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld binnen productieomgevingen, maar vindt ook steeds vaker zijn toepassing in andere organisaties. Dat komt mede door de aanpak van de Six Sigma-verbeterprojecten. Deze aanpak bestaat uit vijf stappen, afgekort met:

DMAIC

  1. Define: definieer projecten die als doel hebben om het aantal verstoringen drastisch te verminderen, waardoor de klant een beter resultaat ontvangt en minder kosten worden gemaakt. In deze fase brengt u ook het besparingspotentieel al in kaart.
  2. Measure: met behulp van verschillende technieken, zoals stroomschema’s, FMEA en SPC brengt u de kwaliteit van het huidige proces in kaart.
  3. Analyze: met behulp van verschillende analysemethoden onderzoekt u het proces op de oorzaken van verstoringen. Bij productieprocessen analyseert u bijvoorbeeld variaties in afmetingen, bij logistieke processen analyseert u bijvoorbeeld voorraden, wachttijden en doorlooptijden. Daarbij onderzoekt u, bijvoorbeeld met behulp van het visgraatdiagram of de 5xWhy methode wat de grondoorzaken zijn van de verstoringen.
  4. Improve: met behulp van simulaties, experimenten en pilots bepaalt u de optimale instellingen van het proces.
  5. Control: als het proces is verbeterd, moet u ervoor zorgen dat het proces op dit niveau blijft presteren. Daarvoor blijft u de resultaten van het proces meten en visualiseren. Het project vindt hier zijn afronding door de evaluatie van de verbeteringen (zowel financieel als kwalitatief).

Wil je meer weten over Six Sigma: lees Procesmanagement in de praktijk van Hugo Hendriks.

Van deze auteur:

Procesmanagement in de praktijk

Auteur: Hugo Hendriks
Dit boek verschaft inzicht in het managen van de processen die essentieel zijn voor elke moderne organisatie. De nieuwste kennis en theorie uit het vakgebied zijn voor u gebundeld, zodat u beter in staat bent de efficintie en effectiviteit van werkprocessen binnen uw organisatie te optimaliseren.
2. De al genoemde projectmanager, de tijdelijke baas van een project.
3. In grotere organisaties de ondersteuner van een project, zoals de lijnmanager.
Europrijs: 59,95
Bestellen

Klik hier voor meer info over het boek Procesmanagement in de praktijk.
Summary
Six Sigma
Article Name
Six Sigma
Description
De term ‘Six Sigma’ is afkomstig van de statistische theorie. Bij een normale verdeling bevindt zich ongeveer 68% van alle waarden rond het gemiddelde μ, plus of min één keer de standaardafwijking σ (twee keer 34,1%).
Author
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar