SISp 3.5 Productdemo en selectie

Productdemo van standaard software

De leveranciers op de shortlist worden gevraagd een productdemo voor te bereiden. Om te zorgen dat deze demo zo bedrijfsspecifiek mogelijk is wordt vooraf een bedrijfscase uitgewerkt en aan de pakketleverancier ter voorbereiding gegeven. Om een representatieve demo te geven is het noodzakelijk dat de leverancier een aantal bedrijfsspecifieke gegevens in het systeem opneemt.
In de bedrijfscase beschrijft u één of meer specifieke processtappen die het software pakket moet kunnen ondersteunen. Het gaat dan om processtappen die uw organisatie uniek maken. Bijzondere processen die van meerwaarde zijn. U kunt met de leverancier een geheimhoudingsovereenkomst teken. Een zogenaamde Non Disclosure Agreement (NDA) waarin u regelt dat alle gegevens die gedeeld worden niet met anderen mogen worden gedeeld.

U definieert de procestappen, de systeem input, gewenste registratiegegevens en de output die u uit het systeem verwacht.
Hiermee kunt u testen of het systeem voldoet aan de geformuleerde functionele eisen. Om tot een weloverwogen vergelijking tussen de pakketten te komen, stelt u een checklist op met onderwerpen die tijdens de demonstratie minimaal aan de orde moeten komen.
Het kan nuttig zijn om naast het projectteam per functie de direct betrokken personen het pakket te laten beoordelen. De betrokkenheid binnen het bedrijf wordt op die manier verhoogd, niet alleen ten aanzien van het informatiesysteem maar ook op het gebied van eventuele nieuwe werkwijzen en procedures.

Selectie van het software pakket

Om tot een keuze voor één van de pakketten te komen worden de volgende factoren afgewogen:
– Is de juiste werking van de gedemonstreerde processtappen aangetoond?
– Is er standaard ondersteuning op de geformuleerde eisen ?
– Wat is uw oordeel over de leverancier en de support die geleverd kan worden. Was de demonstratie goed voorbereid? Hoe werd gereageerd op vragen?
– Werd blijk gegeven van inzicht en ervaring in uw specifieke bedrijfssituatie?
– Is de leverancier een stabiele toekomst vaste partner?
– Wat is beoogde implementatie-methode en -doorlooptijd?
– Wat is de ontwikkeling van het pakket geweest tot nu toe?
– Wat zijn de totale begrote kosten?

Tenslotte zal de geselecteerde leverancier(s) worden gevraagd een offerte uit te brengen voor een proeftuin opstelling.

De offerte kan worden verworpen indien:
• Het aangeboden standaard software pakket niet conform de specificaties zijn die worden gevraagd.
• De kwaliteitsborging bij een controle of audit ernstige leemtes vertoont.
• De voorgestelde diensten niet verenigbaar zijn met de bestaande werkwijzen en dit problemen stelt voor de inzetbaarheid, de aanpassing van de werkwijzen, het gebruik en de veiligheid.
• De inschrijver niet bereid is om te voldoen aan de bepalingen van deze offerteaanvraag.
– Deze bepalingen kunnen zowel slaan op de ter beschikking gestelde capaciteit, veiligheid, kwaliteit, handleiding of opleiding als op logistieke of andere aspecten.
• De ervaring met de inschrijver op het vlak van kwaliteit en dienstverlening negatief is.
• De inschrijver niet bereid is om de documenten die voor de gebruikers bestemd zijn in het Nederlands te verschaffen.
• De inschrijver de bepalingen met betrekking tot de communicatie rond en de vertrouwelijkheid van deze offerteaanvraag niet respecteert.
• De inschrijver zich niet akkoord verklaart met bepaalde algemene en bijzondere voorwaarden die in de offerteaanvraag bepaald zijn.
• De inschrijver bijkomende commerciële voorwaarden wil laten gelden die onaanvaardbaar zijn.
• De aangeboden prijzen meer dan 50% boven het gemiddelde van de aangeboden prijzen liggen.
• Indien de offerte producten en/of bestanddelen van producten bevat die afkomstig zijn uit landen waarop een handelsembargo rust.

Boeken over dit onderwerp

Premiere Elements 8 for Dummies

Auteur: Brain Underdahl
Premiere Elements is een krachtig en gebruiksvriendelijk programma om professioneel ogende thuis video’s te maken. Met de ingebouwde functies voor overgangen, titels, geluid en de mogelijkheid om uw project op dvd of internet op te slaan, hebt u met dit pakket alles in huis om snel aan het monteren te slaan. Met behulp van deze uitgave maakt u uw PC tot een studio voor film productie en maakt u films en video’s waar uw vrienden en familie van onder indruk zullen zijn.
Europrijs: 21,99
Bestellen

iMovie ’09 & iDVD Portable Genius

Auteur: Guy Hart-Davis
U hoeft geen genie te zijn om met iMovie ’09 en iDVD te kunnen werken. Maar wanneer u alles wilt halen uit deze pakketten kunt u met deze uitgave direct aan de slag. Bent u geïnteresseerd in het toevoegen van achtergrond muziek of geluidseffecten? Wilt u uw iDVD themes personaliseren? Wilt u clips roteren of deleten? U kunt het allemaal vinden in deze ‘Portable Genius’ uitgave die vol staat met tips, full colour screenshots, shortcuts en hulpmiddelen om zo het plezier dat u heeft met iMovie ’09 en iDVD te optimaliseren.
Europrijs: 16,99
Bestellen

Meer boeken over ERP implementatie vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar