SISp 3.3 Request For Information (RFI)

Het verzoek om informatie (RFI)

In deze fase van het project stuurt u de leveranciers op uw longlist een korte vragenlijst. Dit wordt ook wel “Request For Information (RFI)” genoemd. De vragenlijst bevat vragen over alle musthave criteria, algemene bedrijfsinformatie over de leverancier en penetratiegraad van het software pakket in de branche.
Als het aantal geselecteerde leveranciers op de longlist erg groot is kan het raadzaam zijn om het verzamelen van informatie op te splitsen.  Is de selectie kleiner (beneden de 10 leveranciers) is het raadzaam om in het verzoek om informatie zowel de vragen van het RFI als het RFP op te nemen.

De vragenlijst

De vragenlijst die u stuurt aan de leveranciers op de longlist is voor iedereen hetzelfde, zo kunt u straks makkelijk de verschillende aanbieders vergelijken met elkaar en een gefundeerde
selectie maken.
Vragen die op de RFI minimaal beantwoord moeten worden zijn de volgende:
Hoe betrouwbaar is de leverancier? U wilt hier vragen stellen over de historie van het bedrijf, haar financiële positie, de bedrijfsgrote en hun ervaring in de branche.
Maar ook de historie van het software pakket. Hoe is het versie verloop, hoeveel pakketten zijn er in gebruik, is het mogelijk inspraak te hebben op de pakketontwikkeling, en welke referenties kunnen ze opgeven.
Welke licentiestructuur hanteren ze? Wat voor ondersteuning kunnen ze bieden? Hoe lang worden oudere versie ondersteund?

De beslissingstabel

De vragenlijst is input voor de beslissingstabel. Ieder criterium wordt voorzien van een gewicht. Datgene wat u belanrijk vindt moet het zwaarste wegen in de afweging. De musthave criteria zijn echter knock-out criteria. Als het pakket functioneel niet voldoet valt het sowieso af.
De beoordelaars mogen geen rekening houden met het gewicht maar moeten het criterium objectief waarderen. De score is het gewicht maal de waarde. Het pakket met de hoogste totaalscore is de grootste kanshebber.

RFI beslissingstabel

selectiecriteriumgewichtwaardescore
Kwaliteit
Functionaliteit
Integratie­­
Innovatie en technologie
Service
Continue verbetering
Partnerschap
Belang van ons voor de leverancier
Diversiteit van de leverancier
globalisering/lokalisatie
Betrouwbaarheid leverancier
Betrouwbaarheid pakket
Licentie structuur
totalen:

Selectiecriteria met voorbeeldvragen

SelectiecriteriaVragen
KwaliteitWelke certifieringen zijn er? (ISO, QS, …)? Geef de certificaten weer.
Hoe is de certificering geborgd? Geef de auditplanning aan. Hoe worden de resultaten aan de klant meegedeeld?
Hoe is de kwaliteit van het pakket geborgd? Geef het testtraject aan. Geef het versiebeheer aan.
FunctionaliteitZijn de musthave functies in het pakket aanwezig? Geef een opsomming van de modules en hun functies.
IntegratieKen het pakket koppelingen met andere pakketten? Hoe zijn die gerealiseerd?
Is er een webversie van het packet?
Welke ontwikkelsoftware en/of productiesoftware gebruikt u?
Innovatie en technologieLiggen er exclusieve rechten/eigendomsrecht op het pakket? Omschrijf het eigendomsrecht.
Is het pakket modern en up-to-date voor de laatste technologie en regelgeving?
Welke investeringen worden voorzien op het packet?
Zijn er voldoende experts voor de ontwikkeling in de markt bekend?
ServiceIs er een SLA?
Worden de prestaties t.o.v. de SLA gemeten en teruggekoppeld naar de klant?
Is er een overzicht van het wijzigingsproces/-procedure? Wat is de gemiddelde hersteltijd op een systeem fout?
Is er een ingeregelde servicedesk?
Continue verbeterenIs er een programma voor continue verbetering? Omschrijf het releasebeleid.
Worden de resultaten van metingen op het gebied van productie, kwaliteit, kosten en andere factoren zichtbaar gemaakt en voorgesteld (aan personeel, klanten, …)?
Is er een actieve gebruikersgroep met inspraak op de functionaliteit?
PartnerschapGeef aan wat een partnerschap met een klant voor u betekent.
Ziet u de relatie met ons eerder als een partnership of als een klassieke klant?
Belang van ons voor de leverancierTop drie van uw klanten? Hoeveel % van uw omzet vertegenwoordigen zij?
Hoeveel % van uw omzet vertegenwoordigt onze branche?
Wat is het belang voor u van ons als klant?
Diversiteit van de leverancierLevert u alleen dit pakket of is er een gevarieerd aanbod?
Heeft u kennis van onze branche?
Wat zijn uw kernactiviteiten? Wat zijn de andere activiteiten?
Globalisatie/ lokalisatieIn welk land wordt de software gemaakt?
Wat is het klantenbastand in binnen Europa? Waar in hoofdzaak?
Diversiteit van de leverancierLevert u alleen dit pakket of is er een gevarieerd aanbod?
Heeft u kennis van onze branche?
Wat zijn uw kernactiviteiten? Wat zijn de andere activiteiten?
Globalisatie/ lokalisatieIn welk land wordt de software gemaakt?
Wat is het klantenbastand in binnen Europa? Waar in hoofdzaak?
Betrouwbaarheid leverancierGeef aan wat de historie van het bedrijf is.
Geef aan wat de financiële positie van het bedrijf is (omzet/winst/prognose).
Geef aan wat de bedrijfsgrote is.
Betrouwbaarheid pakketHoe is het versie verloop van het packet?
Hoeveel pakketten zijn er in gebruik?
Geef aan welke andere organisaties als referentie voor het pakket worden opgegeven.
Licentie structuurWat zijn de implementatie kosten?
Wat zijn de kosten per (concurrent) user?
Hoe is de kostenstructuur opgebouwd?

Procedure

Als aanbestedende partij dient u dit spel netjes en zorgvuldig te spelen. Zo mogen leveranciers niet tegen elkaar worden uitgespeeld en gelden voor iedereen dezelfde regels. Iedere leverancier krijgt dezelfde informative op dezelfde tijd. Leveranciers moeten ook de tijd krijgen om hun aanbieding voor te bereiden.

Boeken over dit onderwerp

Achieving Extreme Performance with Oracle Exadata

Auteur: Rick Greenwald
‘Achieving Extreme Performance with Oracle Exadata’ laat u zien hoe u volledig kunt profiteren van dit complete en geoptimaliseerde pakket van software, servers en opslag. In dit boek vindt u voorbeelden uit de praktijk van bedrijfstoepassingen zoals, hoge beschikbaarheid, beheer, backup en herstel, data warehousing, processen van online transacties, consolidatie en migratie.
Europrijs: 48,99
Bestellen

Professional Ruby Collection: Mongrel, Rails Plugins, Rails Routing, Refactoring to REST, and Rubyisms CD1

Auteur: James Adam
Dit pakket brengt 8 waardevolle doorbraken op het gebied Ruby en Rails technologieën – met inbegrip van vijf nieuwe digitale Short Cuts. Van RailsSpace tot ActiveRecord tot Mongrel, u vindt nieuwe content, technieken en code opgetekend door de top van de Ruby community.
Europrijs: 28,95
Bestellen

Meer boeken over Oracle software vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar