SISp 3.1 De selectie fase

Inleiding: selecteren van een softwarepakket

In SISp fase 2 wordt uitgebreid onderzocht wat er van het te selecteren pakket wordt verwacht. De wensen en eisen zijn vastgelegd in een aantal documenten en geprioriteerd. Nu gaan we een stap verder in het selectieproces en kijken we naar geschikte kandidaat pakketten. Belangrijk element in deze fase is dat niet alleen getoetst wordt aan de opgestelde requirements maar dat er ook andere elementen worden meegewogen. Voorbeelden hiervan zijn de prijs en de stabiliteit van de leveranciers. Aan het eind van deze fase is best denkbare pakket daadwerkelijk geselecteerd.

Europese aanbesteding

Aan het einde van fase 1 is een grove begroting gemaakt van de kosten voor het software pakket.
Voor overheidsorganisaties en publiekrechtelijke organisaties geldt de aanbestedingswet. Deze wet verplicht u om, indien de geraamde kosten van uw opdracht boven een bepaald bedrag uitkomt, de

opdracht (Europees) aan te besteden. Zo krijgen ondernemers de kans in te schrijven op de door u gedefinieerde opdracht.
De belangrijkste drempelbedragen voor de periode 2016/2017 zijn:

WerkenLeveringenDiensten
Speciale diensten€ 5.255.000€ 418.000€ 418.000
Centrale overheid€ 5.255.000€ 418.000€ 418.000
Decentrale overheid€ 5.255.000€ 209.000€ 209.000

Deze bedragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Check www.pianoo.nl voor de actuele bedragen.

Aanbestedingen vallen onder een wettelijk kader waardoor een strakke procedure geldt. Daarnaast is er sterk juridisch aspect. De opdracht moet zodanig geformuleerd worden dat daar later geen rechtzaken uit voortvloeien. Bedrijven die niet geselecteerd worden zullen proberen de uitslag aan te vechten om zo de opdracht alsnog te kunnen krijgen. E.e.a. vereist nogal wat kennis. Bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in aanbesteden bieden hun diensten daarvoor aan.

Indien uw selectieproject onder de aanbestedingswet valt, moet u een procedure voor aanbesteding opstarten. De opdracht kan op http://aanbestedingskalender.nl/ gepubliceerd worden.

Het selecteren van een pakket lijkt op een trechter. In deze fase worden eerst zoveel mogelijk pakketten op de longlist gezet om vervolgens in de stappen Shortlist, RFI en RFP bij het uiteindelijke software pakket uit te komen.

Boeken over dit onderwerp

Introduction to 3D data

Auteur: Bill Kennedy
Geschreven als zelfstudieboek legt ‘Introduction to 3D Data’ de soms verwarrende handelingen en procedures uit die nodig zijn voor het 3D modelleren met gebruik van software pakketten als ArcGISA 3D Analyst en Google Earth.
Europrijs: 70,0
Bestellen

Adobe Creative Suite 4 Web Premium All-in-One for Dummies

Auteur: Jennifer Smith
De software binnen het pakket Adobe Creative Suite 4 Web Premium bevat alle hulpmiddelen die u nodig heeft voor het maken van een onvergetelijke digitale en interactieve ervaring voor uw bezoekers. Met deze uitgave leert u op de snelste manier elk hulpmiddel binnen deze suite te gebruiken en bent u in staat om de puzzelstukjes op de juiste plek te laat vallen.
Europrijs: 26,99
Bestellen

Meer boeken over Office vinden.


-- Printbare PDF-versie --


Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar