SISp 2.5 Vaststellen requirements valkuilen en samenvatting

Valkuilen requirements

* Gebruikers begrijpen niet wat ze willen of kunnen dat niet goed onder woorden brengen.
* Gebruikers willen niet toezeggen dat de geschreven requirements juist zijn.
* Gebruikers eisen nieuwe requirements als de kosten en uitvoering al vast staan.
* Communicatie met de gebruikers verloopt traag.
* Gebruikers nemen vaak niet deel aan de recensie.
* Gebruikers zijn technisch niet bekwaam.
* Gebruikers begrijpen het software selectieproces niet.
* Analisten zijn eigenwijs en denken het beter te weten dan de gebruikers.
* Analisten denken na mij de zondvloed en zijn buiten beeld als de selectie van het pakket plaatsvindt.
* Analisten doen niet hun best om de gebruiker te begrijpen en vragen niet verder door.
* De scope van het project is te groot waardoor te veel requirements worden vastgesteld.
* De scope van het project is te klein waardoor noodzakelijke requirements ontbreken.

Samenvatting

Het zorgvuldig in beeld brengen van de wensen en eisen die aan een pakket gesteld gaan worden is een belangrijke succesfactor voor het hele project. Neem de tijd hiervoor.
De belangrijkste basis ingrediënten voor een pakketselectie traject zijn; business requirements, user requirements, software requirements (functionele en niet functionele) en de randvoorwaarden.
De activiteiten binnen deze fase; verzamel eerder vastgelegde informatie, structureer deze, vul aan en specificeer, check op consistentie, volledigheid, juistheid, prioriteit en haalbaarheid. Evalueer zowel het proces als de uitkomsten.
Communiceer door middel van de opgeleverde producten met de relevante stakeholders.
Zorg dat iedereen zich committeert aan de mijlpaalproducten.

Boeken over dit onderwerp

Exam Ref 70-346 Managing Office 365 Identities and Requirements

Auteur: Orin Thomas
Prepare for Microsoft Exam 70-346-and demonstrate your real-world mastery of the skills needed to provision, manage, monitor, and troubleshoot Microsoft Office 365 identities and cloud services.
Europrijs: 38,95
Bestellen

The IT4IT™ Reference Architecture, Version 2.1

Auteur: Andrew Josey
This Pocket Guide provides a concise introduction to the IT4IT™ Reference
Architecture, Version 2.1, an Open Group Standard. The IT4IT standard provides a
vendor-neutral, technology-agnostic, and industry-agnostic reference architecture for
managing the business of IT, enabling insight for continuous improvement.
This Pocket Guide is based on the IT4IT Reference Architecture Version 2.1. What’s
more, it’s authoritative with material derived from the official IT4IT documentation
and contributions from members of the IT4IT Forum.
The audience for this Pocket Guide is:
* Individuals who require a basic understanding of the IT Value Chain and IT4IT
Reference Architecture
* IT Professionals who are responsible for delivering services in a way that is
flexible, traceable, and cost-effective
* IT Professionals / Practitioners who are focused on instrumenting the IT
management landscape
* IT leaders who are concerned about their operating model
* Enterprise Architects who are responsible for IT business transformation
Topics covered include:
* An introduction to the IT4IT Reference Architecture, the structure of the IT4IT
standard, and the positioning of the IT4IT standard in the standards landscape
* The IT Value Chain and IT4IT Reference Architecture concepts, including Value
Streams
* The Strategy to Portfolio (S2P) Value Stream
* The Requirement to Deploy (R2D) Value Stream
* The Request to Fulfill (R2F) Value Stream
* The Detect to Correct (D2C) Value Stream
* A summary of the differences between the IT4IT Reference Architecture and
ITIL
Europrijs: 16,91
Bestellen

Meer boeken over informatie analyse vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar