SISp 2.4 Mijlpaalproducten Requirements analyse en Best practices

Mijlpaalproducten requirements

 1. Document met Business requirements
  Overzicht met doelstellingen van de opdrachtgever. SMART gepresenteerd.
 2. Document met User  requirements
  Een overzicht met gebruikerseisen.
 3. Document met Software  requirements
  Een verder uitwerking van de gebruikerseisen opgesplitst in opgesplitst in functionele en niet functionele eisen.
 4. Document Randvoorwaarden
  Een technisch kader waarbinnen de software moet kunnen draaien.
 5. Overzicht stakeholders
  Hier worden alle betrokkenen beschreven met hun contactgegevens en hun rol binnen en buiten het project.

Bestpractices

Bestpractice 1
– Het is ondoenlijk om een volledige en complete wensen en eisenlijst te hebben, het streven is zo volledig mogelijk te zijn.  Tijd en geld zijn echter gelimiteerd. Wees je wel bewust dat je niet complete bent.
Bestpractice 2
– Documenteer!  In de volgende fases van deze methode kunnen de eisen wijzigen en bijgesteld worden. Motiveer en documenteer deze zorgvuldig. Later moet je kunnen verklaren waarom je uit de planning of het budget bent gelopen. Mogelijk is goedkeuring van de projectgroep of opdrachtgever nodig
Bestpractice 3
– Betrek zoveel mogelijk belanghebbende bij het opstellen van de requirements en zorg dat de stakeholders die je interviewt zich voldoende hebben ingelezen in het project en de doelstellingen. Zo creeër je een breed draagvlak voor het pakket en de slagingskansen voor het project vergroten.
Bestpractice 4
Stel dezelfde vragen aan verschillende belanghebbende met steeds andere formuleringen, om een zo breed mogelijk beeld te krijgen.

Boeken over dit onderwerp

Microsoft SharePoint Online for Office 365

Auteur: Bill English
This concise reference will help you configure and manage SharePoint Online to meet your requirements for functionality, performance, and compliance.
Europrijs: 33,95
Bestellen

Grip op Requirements

Auteur: Jan Jaap Cannegieter
In dit boek lees je welke best practices en internationale standaarden je daarbijkunnen helpen. De afgelopen decennia is requirementsengineering uitgegroeid tot een volwassen vakgebied.
Europrijs: 39,5
Bestellen

Meer boeken over informatie analyse vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar