SISp 2.3 Activiteiten vaststellen requirements

Iedere fase binnen de SISP methode bestaat uit een aantal activiteiten. De fase ‘Vaststellen requirements’  bevat de volgende activiteiten.

Activiteiten:

1. Verzamel bestaande informatie.
2. Breng structuur aan.
3. Verzamel nieuwe informatie & leg vast.
4. Check op consistentie, volledigheid, juistheid, prioriteit en haalbaarheid
5. Evalueer & maak definitief

 Activiteit 1: Verzamel bestaande informatie

Een deel van de informatie die we nodig hebben is aanwezig in het projectplan:
* Lijst met projectaannames
* Doelstelling en resultaat
* Afbakening / scope in het projectplan
* Communicatieplan
Haal één of meerdere business requirements uit bovenstaande informatie.  Verifieer deze nogmaals bij opdrachtgever en management. Vul deze aan of deel op in meerdere business requirements als dat mogelijk is.
In de loop van deze fase is het mogelijk dat er user requirements worden neergelegd die niet naar een business requirement zijn te herleiden. Dan is het wenselijk om te bespreken of er business requirements moeten worden aangevuld.

Activiteit 2: Breng structuur aan

Om straks een helder overzicht te hebben en te houden van de verzamelde requirements is het van belang goed te documenteren. Zorg ervoor dat de eisen van de business, user en system gescheiden worden opgeslagen.
Leg minimaal onderstaande gegevens vast;
– Volgnummer
– Soort requirement (business, user, software)
– Categorie (functioneel – niet functioneel)
– Datum, versie, auteur
– Bron (dit kunnen meerdere belanghebbende betreffen)
– Fase (fase waarin de eis is geformuleerd)
– Beschrijving eis
– Prioriteit (eis, wens)
– Verwijzing naar volgnummer betrokken business requirement?
–  Verwijzing naar volgnummer betrokken user requirement?
De belanghebbende van dit project zijn gedefinieerd in het communicatieplan. Maak daar gebruik van. Verzamel deze groep en documenteer ze apart in een document ‘Stakeholders’ waarbij de volgende rubrieken minimaal worden opgenomen;
– Naam, afdeling, telefoonnummer
– Soort belanghebbende (gebruiker, super gebruikers, beheerder, beslisser, materiedeskundige)

Activiteit 3: Verzamel nieuwe informatie & leg vast

De informatie die in het project plan is opgenomen is voldoende om een begin te maken aan de business requirements, dit is vaak niet specifiek genoeg, vul deze als mogelijk verder aan.
Dan zijn de user & software requirements aan de beurt. Deels kunnen deze uit de lijst met projectaannames gehaald worden, maar verdere specificering is in deze fase heel belangrijk.
Hoe ga je te werk?
Er zijn afhankelijk van de project grootte een aantal methode om deze informatie boven tafel te krijgen.
* Analyseer het proces dat met het software pakket moet worden ondersteund.
* Wat doet het huidige software pakket? Het pakket dat moet worden vervangen.
* Interview de gebruikers, beheerders (zowel functioneel als technisch) en de systeem/proces eigenaar.
* Interview de overige belanghebbende.
* Gebruik mail om bepaalde vragen breed uit te zetten.
* Organiseer een workshop.
* Informeer en ga langs bij zuster organisaties die voor hetzelfde doel een oplossing/systeem hebben draaien.
Voor elke eis moet zeker zijn dat deze specifiek, meetbaar en ondubbelzinnig is. Denk aan de condities die vervuld moeten zijn om aan te tonen dat de eis is gehaald. Zorg dat je de eisen zo beschrijft dat iedereen er dezelfde betekenis aan geeft. Voor elke eis moet je weten welke waarde de klant/business er aan toekent om vast te stellen waar hij zonder kan en welke absoluut noodzakelijk zijn.
Use cases.
Soms kan het verhelderend zijn om requirements schematisch weer te geven. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van use cases. Het is ook een manier om het overzicht te bewaren. Een voorbeeld van een use case voor de hoofdfunctionaliteiten van een webshop:

Activiteit 4: Check op consistentie, volledigheid, juistheid, prioriteit en haalbaarheid

Valideer je verzamelde eisen regelmatig. Daarbij kunnen de volgende vragen gesteld worden.
=> Is deze eis te herleiden naar een business requirement? Zo nee, dan is dit geen eis, of moet er een business eis worden toegevoegd.
=> Is de eis (of zijn de eisen) juist en volledig? Dit kan worden onderzocht door andere belanghebbende te bevragen over dit onderwerp.
=> Wat is de prioriteit van deze eis? Is het een harde eis of een wens?
=> Is de eis haalbaar. Dit kan zowel vanuit een technisch- of financieel oogpunt worden benaderd.
Afhankelijk van de uitkomst kan het zijn dat er sommige eisen vervallen of worden aangepast.
Er bestaan checklists die je kan gebruiken voor specifieke requirements. Zie hiervoor de volgende links:

Activiteit 5: Evalueer

In het projectplan staat wie zijn aangesteld om de requirements te beoordelen. Verspreid de concept documenten onder de reviewers en iedereen die betrokken is geweest bij het verzamelen van de requirements . Geef ze ruim de tijd voor de beoordeling en verzamel de opmerkingen en vragen. Zorg dat deze allemaal zorgvuldig worden bekeken en voer eventuele wijzigingen door. Communiceer de aanpassing en maak de documenten definitief.

Boeken over dit onderwerp

Adaptive Code: Agile coding with design patterns and SOLID principles

Auteur: McLean Hall, Gary
By applying the principles in ‘Adaptive Code, Second Edition’, you can create code that adapts to new requirements and unforeseen scenarios without significant rework.
Europrijs: 39,95
Bestellen

CCENT/CCNA ICND1 100-105 Official Cert Guide, Academic Edition

Auteur: Odom
Trust the best-selling Official Cert Guide series from Cisco Press to help you learn, prepare, and practice for exam success. They are built with the objective of providing assessment, review, and practice to help ensure you are fully prepared for your certification exam.
CCENT/CCNA ICND1 100-105 Official Cert Guide, Academic Edition is a comprehensive textbook and study package that provides you with an introduction to foundational networking concepts and hands-on application. Best-selling author and expert instructor Wendell Odom shares study hints and test-taking tips, helping you identify areas of weakness and improve both your conceptual knowledge and hands-on skills.
This complete study package includes

-A study routine proven to help you retain knowledge
-Chapter-ending summaries that provide a quick review of key topics
-Tons of review exercises, including memory tables, command summaries, key term definitions, mind mapping exercises, review questions, and more, which test your understanding and reinforce your knowledge
-Troubleshooting sections, which help you master complex, real-world scenarios
-A free copy of the eBook version of the text, available in PDF, EPUB, and Mobi (Kindle) formats
-The powerful Pearson IT Certification Practice Test Premium Edition software, complete with hundreds of well-reviewed, exam-realistic questions, customization options, linking of all questions to the PDF eBook file, and detailed performance reports
-A free copy of the CCENT/CCNA ICND1 100-105 Network Simulator Lite software, complete with meaningful lab exercises that help you hone your hands-on skills with the command-line interface for routers and switches
-Links to a series of hands-on config labs developed by the author
-Online interactive practice exercises that help you enhance your knowledge
-More than 90 minutes of video mentoring from the author
-A final preparation chapter that guides you through tools and resources to help you craft your review and test-taking strategies
-Study plan suggestions and templates to help you organize and optimize your study time

Well regarded for its level of detail, study plans, assessment features, challenging review questions and exercises, video instruction, and hands-on labs, this official study guide helps you master the concepts and techniques that ensure your success.
This official study guide helps you master all the topics on the CCENT/CCNA ICND1 exam, including
· Networking fundamentals
· Implementing basic Ethernet LANs
· Ethernet LANs: design, VLANs, and troubleshooting
· IPv4 addressing and subnetting
· Implementing IPv4
· IPv4 design and troubleshooting
· IPv4 services: ACLs and NAT
· IPv6
· Network device management
The DVD contains more than 500 unique practice exam questions, ICND1 Network Simulator Lite software, online practice exercises, and 90 minutes of video training.
Includes Exclusive Offers For Up to 70% Off Video Training and Network Simulator Software
Pearson IT Certification Practice Test minimum system requirements:
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, or Vista (SP2), Microsoft .NET Framework 4.5 Client; Pentium-class 1 GHz processor (or equivalent); 512 MB RAM; 650 MB disk space plus 50 MB for each downloaded practice exam; access to the Internet to register and download exam databases
In addition to the wealth of updated content, this new edition includes a series of free hands-on exercises to help you master several real-world configuration and troubleshooting activities. These exercises can be performed on the CCENT/CCNA ICND1 100-105 Network Simulator Lite software included for free on the DVD or companion web page that accompanies this book. This software, which simulates the experience of working on actual Cisco routers and switches, contains the following 24 free lab exercises, covering all the topics in Part II, the first hands-on configuration section of the book:
1. Configuring Hostnames
2. Configuring Local Usernames
3. Configuring Switch IP Settings
4. Interface Settings I
5. Interface Settings II
6. Interface Settings III
7. Interface Status I
8. Interface Status II
9. Interface Status III
10. Interface Status IV
11. Setting Switch Passwords
12. Switch CLI Configuration Process I
13. Switch CLI Configuration Process II
14. Switch CLI Exec Mode
15. Switch Forwarding I
16. Switch IP Address
17. Switch IP Connectivity I
18. Switch Security I
19. Switch Security II
20. Switch Security III
21. Switch Security IV
22. Switch Security Configuration Scenario
23. Switch Interfaces and Forwarding Configuration Scenario
24. Port Security Troubleshooting Scenario
If you are interested in exploring more hands-on labs and practicing configuration and troubleshooting with more router and switch commands, see the special 50% discount offer in the coupon code included in the sleeve in the back of this book.
Windows system requirements (minimum):
· Windows 10 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), or Windows 7 (32/64-bit)
· 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
· 1 GB RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)
· 16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit)
· DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver
· Adobe Acrobat Reader version 8 and above
Mac system requirements (minimum)
· OS X 10.11, 10.10, 10.9, or 10.8
· Intel core Duo 1.83 GHz
· 512 MB RAM (1 GB recommended)
· 1.5 GB hard disk space
· 32-bit color depth at 1024×768 resolution
· Adobe Acrobat Reader version 8 and above

Europrijs: 72,59
Bestellen

Meer boeken over informatie analyse vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar