SISp 1.5 Afsluiten eerste SISp fase

sispSISp 1 is de eerste fase van het project voor het invoeren van uw Standaard Software Pakket. De fase eindigt dan ook met een Startup Bijeenkomst. Een groot aantal leden van het projectteam komen elkaar daar voor het eerst tegen.

Organiseer een startup bijeenkomst (kickoff meeting)

Voordat het projectplan definitief wordt gemaakt en het project formeel gaat beginnen is het verstandig om een bijeenkomst te organiseren voor alle betrokkenen uit de project organisatie en misschien een aantal afgevaardigden vanuit de beoogde gebruikersorganisatie.
Deze bijeenkomst heeft tot doel om de inhoud van het projectplan gezamenlijk te bespreken en eventueel nog aan te scherpen. Pas hierna zal het definitief gemaakt worden.

Valkuilen eerste project fase

1. Het is belangrijk dat alle leden van het projectteam participeren in de projectmeetings. Als iemand ontbreekt kan hij/zij zich minder gebonden voelen aan de afspraken.
2. Elk teamlid is geselecteerd en vrijgesteld voor het project door hun afdelingsmanager. Dit op grond van hun kwaliteiten. Als een teamlid aan het project is toegewezen moet hij zich ook committeren aan de taken. Dit geldt ook voor de afdelingsmanager die de medewerker aan het project ter beschikking stelt. Alleen dan kan het project slagen.
3. De teams van het project moeten op een zo beperkt mogelijk aantal locaties werken zodat ze steeds nauw contact hebben.
4. De doorlooptijd van een project halveert niet door het team te verdubbelen.
5. Bedrijfspolitieke risico’s, de support voor het project valt weg.
6. Het project wordt gebruikt om organisatorische problemen te maskeren.

Samenvatting

De SISp1 fase is bedoeld om het project te organiseren. Het doel, de middelen en de werkwijze worden in kaart gebracht zodat er een verantwoord projectplan kan worden gemaakt. In het projectplan zitten enkele belangrijke mijlpaalproducten. Te weten: de projectaannames, de succesfactoren, de projectorganisatie, de projectplanning en de risico analyse.
Om dit te bereiken wordt een aantal activiteiten uitgevoerd. Dit zijn het selecteren van het team, het maken van de planning, de risico analyse, het maken van het projectplan en de validatie van het projectplan. Pas als het projectplan goed is en de opdrachtgever staat er achter kan er gestart worden met de volgende fase ISSP2. ISSP2 is de eerste fase waarin inhoudelijk naar de functionaliteiten wordt gekeken.

Boeken over dit onderwerp

Decisions by Design

Auteur: Marjolijn de Graaf
Het handboek voor veranderaars en game changers om tot gedragen besluiten en betere resultaten te komen.
Europrijs: 29,9
Bestellen

Verdraaide organisaties

Auteur: Wouter Hart
Dit boek biedt houvast aan iedereen die met minder krampachtige beheersbaarheid betere resultaten wil halen. Met herkenbare voorbeelden en een krachtig basismodel.
Europrijs: 29,9
Bestellen

Meer boeken over communicatie vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar