SISp 1.4 Mijlpaalproducten inrichten projectmanagement

sispMijlpaalproducten SISp 1

Uit de activiteiten van fase SISp 1 volgen een aantal mijlpaal producten. Het belangrijkste mijlpaalproduct is het Projectplan. Samen met de andere projecten wordt het project officieel gestart. De mijlpaalproducten van SISp 1 zijn:

Lijst met project aannames

Randvoorwaarden en uitgangspunten, duidelijk omschreven. Worden in het projectplan bij de afbakening toegevoegd.

Lijst met succesfactoren project

Hierin wordt beschreven welke factoren bijdragen aan het slagen van het project.

Risico analyse project

Afhankelijk van de projectgrootte zal dit een korte lijst zijn met benoemde risico’s en eventuele maatregelen of een uitgebreide risicoanalyse die zich richt op de oplossingsrichting.

Projectplan invoeren standaard software

Het projectplan is het belangrijkste document van de projectgroep. Dit bevat minimaal de volgende inhoud:
– Opdracht formulering  en opdrachtgever
– Doelstelling en resultaat
– De projectorganisatie / teams /taakverdeling
– Fasering van het project / mijlpalen per fase
– Afbakening /scope
– Resources & planning
– Reviewers
– Communicatieplan
– Projectnaam

Bestpractices

Bij het opstellen van de mijlpaalproducten kan gebruik worden gemaakt van een aantal bestpractices voor deze fase.

Bestpractice 1
Maak een lijst met alle namen van teamleden met daarbij de afdelingsnaam, het team, de taak binnen het project, hun fysieke locatie, telefoonnummer en e-mailadres. Deze lijst wordt onder alle betrokkenen verspreid.
Bestpractice 2
Veel tijd is te besparen door alvast vooraf de taken, verantwoordelijkheden en tijdschema’s van het projectplan uit te delen. Terugkoppeling in een vroeg stadium helpt bij het vaststellen van de juiste middelen, bij het opsporen van risico’s en het bepalen van de juiste tijdslijnen van de planning.
Bestpractice 3
Tot de validatie is het concept projectplan een goed kennisdocument. Als de validatie heeft plaatsgevonden, hebben alle teamleden ingestemd en zijn de  verantwoordelijkheden verdeeld.
Bestpractice 4
Voor het schatten van de benodigde tijd kan eerst naar de afzonderlijke fases worden gekeken die daarna bij elkaar worden opgeteld. Voor het maken van de kostenschatting en de planning kan een vuistregel worden toegepast. Deze vuistregel geeft de verhouding tussen de verschillende fases aan. SISp1=5%, SISp2=8%, SISp3=12%, SISp4=40%, SISp5=20% en SISp6=15% van de tijd.
Bestpractice 5
Creëer speling tussen de fases bij het opstellen van de planning. Er is dan voldoende tijd om de mijlpaalproducten te valideren en de volgende fase te organiseren. De overgang tussen de fases zal hierdoor soepeler verlopen.

Boeken over dit onderwerp

De kracht van Scrum

Auteur: Rini van Solingen
Scrum hanteert een stap-voor-stap aanpak en stelt waardeverhoging, teamverantwoordelijkheid en klantbetrokkenheid centraal. Hoe dit werkt? Lees het in deze managementroman.
Europrijs: 21,95
Bestellen

Projectmatig werken

Auteur: Gert Wijnen
‘Projectmatig werken’ is geschreven voor iedereen die betrokken is bij een project die invloed wil hebben op de gang van zaken binnen dat project. Projectmatig werken is inmiddels een ingeburgerde aanpak binnen de meeste organisaties. Het is zinvol wanneer er sprake is van mensen die met beperkte middelen een maximale prestatie moeten leveren. Dit boek geeft een compleet beeld van wat er komt kijken bij het opzetten en besturen van projecten.
Europrijs: 30,99
Bestellen

Meer boeken over project organisatie vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar