SISP 0.7 SISP fasering

sispHet selecteren en implementeren van een standaard software pakket gebeurt in een aantal stappen, ook wel fases genoemd. Iedere fase levert een resultaat op dat beoordeelt kan worden en bepalend is voor de uitvoering van de volgende fase. Omdat deze fases na elkaar worden uitgevoerd wordt dit ook wel een watervalmethode genoemd. In deze methode is het is niet noodzakelijk om alle fases volgtijdelijke te doen. Er is een mengvorm met SCRUM (AGILE) mogelijk na SISP3. Dan is het pakket  geselecteerd is kan men met iteratieve stappen gaan werken. De fases SISP4,5,6 en 7 worden dat in meerdere kleine stappen versneld doorlopen. Zo komen de eerste functie in een vroeg stadium al voor de gebruikers beschikbaar. Deze werkwijze is alleen aan te raden als het pakket voor een nieuw bedrijfsproces wordt toegepast. Bij bestaande bedrijfsprocessen wordt een bestaand pakket vervangen. Het is voor de gebruikersorganisatie dan veel te belastend om een tijdlang nog geheel met het oude pakket te werken en telkens slecht gedeeltelijk met het nieuwe. In die gevallen wordt een Big-Bang implementatie aangeraden.

Fase SISP1. Inrichten Projectmanagement

Doelstelling:
– Project zo inrichten dat de implementatie een succes wordt.
Activiteiten:
– Inschatten beoogde kosten en baten
– Benoemen van de Fasering
– Planning van het project
– Selecteren van de deelnemers en rolverdeling maken
– Opstellen Plan van Aanpak
– Reviews op de mijlpaalproducten
Benodigde deelnemers:
– Opdrachtgever / (beoogd) systeemeigenaar
– Projectleider
– Projectgroep leden
Resultaten:
– Sluitende Business case
– Goedgekeurd projectplan
– Projectteam samengesteld
– Zeer grove begroting van tijd en kosten

Fase SISP2. Vaststellen Requirements

Doelstelling:
– Verzamelen van informatie die nodig is om een goede selectie te kunnen maken
Activiteiten:
– Systeemplatform behoeften vaststellen (aansluitvoorwaarden)
– Omvang gebruikersorganisatie/functiescheiding vaststellen
– Informatiebehoefte vaststellen
– Acceptatie criteria opstellen
– Kaders vaststellen rondom beheer, pakket en leveranciervereisten, support.
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Informatie-analist
– Beoogd Systeembeheerder
– Functioneel applicatiebeheerder
– Materiedeskundige
Resultaten:
– Juiste platform vastgesteld (aansluitvoorwaarden)
– Juiste informatiebehoefte vastgesteld
– Acceptatie criteria opgesteld

Fase SISP3. Selecteren van een pakket

Doelstelling:
– Komen tot een eenduidige gefundeerde keuze voor een software pakket
Activiteiten:
– Regels aanbesteding matchen
– Opstellen van de Longlist (RFI)
– Opstellen van de Shortlist
– Selectie criteria vaststellen
– Bezoeken referenties die de leveranciers hebben opgegeven
– Proof of Concept POC uitvoeren
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Informatie-analist
– Systeemeigenaar / opdrachtgever
– Materiedeskundige
– Functioneel applicatiebeheerder
– Aanbestedingsdeskundigen / juristen / inkopers
Resultaten:
– Selectiecriteria vastgesteld
– Leverancier- en pakketselectie uitgevoerd
– De POC heeft de werking van de functionaliteit aangetoond
– Bijgestelde schatting van of afgesproken doorlooptijd en kosten
– Contract voor proeftuin

Fase SISP4. Testen in Proeftuin

Doelstelling:
– In een geïsoleerde omgeving vaststellen of het pakket daadwerkelijk kan wat we willen.
Activiteiten:
– Ontwerpen SISP inzet
– Parametriseren SISP
– Inrichten Proeftuin
– Acceptatietest SISP en testen gebruikersgedrag
– Opstellen contract
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Testcoördinator
– Functioneel applicatiebeheerder
– Eindgebruiker/tester
– Materiedeskundige
– Applicatie specialist
– Technisch beheerder
– Inkoper/jurist
Resultaten:
– Gereviewd ontwerp en instellingen
– Beheertest uitgevoerd en akkoord bevonden
– Akkoord op testverslag
– Contract voor implementatie, licenties en onderhoud

Fase SISP5. Voorbereiden Implementatie

Doestelling:
– Alles gereed hebben voor een succesvolle implementatie.
Activiteiten:
– Conversie voorbereiden
– Implementatieplan schrijven
– Gebruikershandleiding schrijven
– Gebruikersprocedures beschrijven
– Beheerprocedures beschrijven
– Training van beheerders
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Systeembeheerder
– Materiedeskundige
– Functioneel applicatiebeheerder
– Organisatiedeskundige
Resultaten:
– Goedgekeurde opgeleverde documenten
– Aan de acceptatiecriteria is voldaan
– Go-nogo

Fase SISP6. Implementatie van het pakket

Doelstelling:
– De daadwerkelijke ingebruikname van het software pakket.
Activiteiten:
– Uitvoering Implementatie
– Uitvoeren conversie
– Trainen van gebruikers
– Ingebruikname
– Project evalueren
– Overdracht aan beheerorganisatie
Benodigde deelnemers:
– Systeembeheerder
– Functioneel applicatiebeheerder
– Trainer
– Eindgebruiker
Resultaten:
– Geslaagde conversie
– Softwarepakket ingebruik genomen
– Pakket in beheer genomen

Fase SISP7. Gebruik en beheer

Doelstelling:
– Inbedding van het systeem als geheel in de organisatie.
Activiteiten:
– Inrichten beheerorganisatie
– Inrichten incident/problem/changemanagent
– Audit SISP uitvoeren
– SISP gebruikers jaarplan maken
Benodigde deelnemers:
– Systeembeheerder
– Functioneel applicatiebeheerder
– Organisatiedeskundige
– Auditor
Resultaten:
– Juistheid beheerorganisatie
– Inrichting procedures is akkoord
– SISP activiteiten in jaarplan opgenomen

Blokken

De fasering is in 4 blokken op te delen.
A. Inrichten van het project  (fase 1.).
B. Selectie van het pakket (fase 2, 3 en 4.).
C. Implementatie van het pakket (fase 5 en 6.).
D. Gebruik en Beheer van het pakket (fase 7).

(Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Suzette de Raadt)

Figuur 1.

sispfasering

Boeken over dit onderwerp

Introduction to 3D data

Auteur: Bill Kennedy
Geschreven als zelfstudieboek legt ‘Introduction to 3D Data’ de soms verwarrende handelingen en procedures uit die nodig zijn voor het 3D modelleren met gebruik van software pakketten als ArcGISA 3D Analyst en Google Earth.
Europrijs: 70,0
Bestellen

Adobe Creative Suite 4 Web Premium All-in-One for Dummies

Auteur: Jennifer Smith
De software binnen het pakket Adobe Creative Suite 4 Web Premium bevat alle hulpmiddelen die u nodig heeft voor het maken van een onvergetelijke digitale en interactieve ervaring voor uw bezoekers. Met deze uitgave leert u op de snelste manier elk hulpmiddel binnen deze suite te gebruiken en bent u in staat om de puzzelstukjes op de juiste plek te laat vallen.
Europrijs: 26,99
Bestellen

Meer boeken over microsoft vinden.


-- Printbare PDF-versie --


Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar