SISP 0.7 SISP fasering

sispHet selecteren en implementeren van een standaard software pakket gebeurt in een aantal stappen, ook wel fases genoemd. Iedere fase levert een resultaat op dat beoordeelt kan worden en bepalend is voor de uitvoering van de volgende fase. Omdat deze fases na elkaar worden uitgevoerd wordt dit ook wel een watervalmethode genoemd. In deze methode is het is niet noodzakelijk om alle fases volgtijdelijke te doen. Er is een mengvorm met SCRUM (AGILE) mogelijk na SISP3. Dan is het pakket  geselecteerd is kan men met iteratieve stappen gaan werken. De fases SISP4,5,6 en 7 worden dat in meerdere kleine stappen versneld doorlopen. Zo komen de eerste functie in een vroeg stadium al voor de gebruikers beschikbaar. Deze werkwijze is alleen aan te raden als het pakket voor een nieuw bedrijfsproces wordt toegepast. Bij bestaande bedrijfsprocessen wordt een bestaand pakket vervangen. Het is voor de gebruikersorganisatie dan veel te belastend om een tijdlang nog geheel met het oude pakket te werken en telkens slecht gedeeltelijk met het nieuwe. In die gevallen wordt een Big-Bang implementatie aangeraden.

Fase SISP1. Inrichten Projectmanagement

Doelstelling:
– Project zo inrichten dat de implementatie een succes wordt.
Activiteiten:
– Inschatten beoogde kosten en baten
– Benoemen van de Fasering
– Planning van het project
– Selecteren van de deelnemers en rolverdeling maken
– Opstellen Plan van Aanpak
– Reviews op de mijlpaalproducten
Benodigde deelnemers:
– Opdrachtgever / (beoogd) systeemeigenaar
– Projectleider
– Projectgroep leden
Resultaten:
– Sluitende Business case
– Goedgekeurd projectplan
– Projectteam samengesteld
– Zeer grove begroting van tijd en kosten

Fase SISP2. Vaststellen Requirements

Doelstelling:
– Verzamelen van informatie die nodig is om een goede selectie te kunnen maken
Activiteiten:
– Systeemplatform behoeften vaststellen (aansluitvoorwaarden)
– Omvang gebruikersorganisatie/functiescheiding vaststellen
– Informatiebehoefte vaststellen
– Acceptatie criteria opstellen
– Kaders vaststellen rondom beheer, pakket en leveranciervereisten, support.
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Informatie-analist
– Beoogd Systeembeheerder
– Functioneel applicatiebeheerder
– Materiedeskundige
Resultaten:
– Juiste platform vastgesteld (aansluitvoorwaarden)
– Juiste informatiebehoefte vastgesteld
– Acceptatie criteria opgesteld

Fase SISP3. Selecteren van een pakket

Doelstelling:
– Komen tot een eenduidige gefundeerde keuze voor een software pakket
Activiteiten:
– Regels aanbesteding matchen
– Opstellen van de Longlist (RFI)
– Opstellen van de Shortlist
– Selectie criteria vaststellen
– Bezoeken referenties die de leveranciers hebben opgegeven
– Proof of Concept POC uitvoeren
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Informatie-analist
– Systeemeigenaar / opdrachtgever
– Materiedeskundige
– Functioneel applicatiebeheerder
– Aanbestedingsdeskundigen / juristen / inkopers
Resultaten:
– Selectiecriteria vastgesteld
– Leverancier- en pakketselectie uitgevoerd
– De POC heeft de werking van de functionaliteit aangetoond
– Bijgestelde schatting van of afgesproken doorlooptijd en kosten
– Contract voor proeftuin

Fase SISP4. Testen in Proeftuin

Doelstelling:
– In een geïsoleerde omgeving vaststellen of het pakket daadwerkelijk kan wat we willen.
Activiteiten:
– Ontwerpen SISP inzet
– Parametriseren SISP
– Inrichten Proeftuin
– Acceptatietest SISP en testen gebruikersgedrag
– Opstellen contract
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Testcoördinator
– Functioneel applicatiebeheerder
– Eindgebruiker/tester
– Materiedeskundige
– Applicatie specialist
– Technisch beheerder
– Inkoper/jurist
Resultaten:
– Gereviewd ontwerp en instellingen
– Beheertest uitgevoerd en akkoord bevonden
– Akkoord op testverslag
– Contract voor implementatie, licenties en onderhoud

Fase SISP5. Voorbereiden Implementatie

Doestelling:
– Alles gereed hebben voor een succesvolle implementatie.
Activiteiten:
– Conversie voorbereiden
– Implementatieplan schrijven
– Gebruikershandleiding schrijven
– Gebruikersprocedures beschrijven
– Beheerprocedures beschrijven
– Training van beheerders
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Systeembeheerder
– Materiedeskundige
– Functioneel applicatiebeheerder
– Organisatiedeskundige
Resultaten:
– Goedgekeurde opgeleverde documenten
– Aan de acceptatiecriteria is voldaan
– Go-nogo

Fase SISP6. Implementatie van het pakket

Doelstelling:
– De daadwerkelijke ingebruikname van het software pakket.
Activiteiten:
– Uitvoering Implementatie
– Uitvoeren conversie
– Trainen van gebruikers
– Ingebruikname
– Project evalueren
– Overdracht aan beheerorganisatie
Benodigde deelnemers:
– Systeembeheerder
– Functioneel applicatiebeheerder
– Trainer
– Eindgebruiker
Resultaten:
– Geslaagde conversie
– Softwarepakket ingebruik genomen
– Pakket in beheer genomen

Fase SISP7. Gebruik en beheer

Doelstelling:
– Inbedding van het systeem als geheel in de organisatie.
Activiteiten:
– Inrichten beheerorganisatie
– Inrichten incident/problem/changemanagent
– Audit SISP uitvoeren
– SISP gebruikers jaarplan maken
Benodigde deelnemers:
– Systeembeheerder
– Functioneel applicatiebeheerder
– Organisatiedeskundige
– Auditor
Resultaten:
– Juistheid beheerorganisatie
– Inrichting procedures is akkoord
– SISP activiteiten in jaarplan opgenomen

Blokken

De fasering is in 4 blokken op te delen.
A. Inrichten van het project  (fase 1.).
B. Selectie van het pakket (fase 2, 3 en 4.).
C. Implementatie van het pakket (fase 5 en 6.).
D. Gebruik en Beheer van het pakket (fase 7).

(Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Suzette de Raadt)

Figuur 1.

sispfasering

Boeken over dit onderwerp

Office 2010 pakket (Office, Excel en Access)

Auteur: Rob Baas
In het ‘Office 2010 pakket’ vindt u de volgende drie titels; ‘Office 2010 Grand Cru’, ‘Excel 2010 Grand Cru’ en ‘Access 2010 Grand Cru’.
Europrijs: 60,85
Bestellen

Internet Core Protocols: The Definitive Guide

Auteur: Eric Hall
If you’ve ever been responsible for a network, you know that sinkingfeeling: your pager has gone off at 2 a.m., the network is broken, and you can’t figure out why by using a dial-in connection from home. You drive into the office, dig out your protocol analyzer, and spend the next fourhours trying to put things back together before the staff shows up for work.When this happens, you often find yourself looking at the low-level guts of the Internet protocols: you’re deciphering individual packets, trying to figure out what is (or isn’t) happening. Until now, the only real guide to the protocols has been the Internet RFCs–and they’re hardlywhat you want to be reading late at night when your network is down. There hasn’t been a good book on the fundamentals of IP networking aimed at network administrators–until now.Internet Core Protocols: The Definitive Guide contains all the information you need for low-level network debugging. It provides thorough coverage of the fundamental protocols in the TCP/IP suite: IP, TCP, UDP, ICMP, ARP (in its many variations), and IGMP. (The companion volume, Internet Application Protocols: The Definitive Guide,provides detailed information about the commonly used application protocols, including HTTP, FTP, DNS, POP3, and many others). It includes many packet captures, showing you what to look for and how to interpret all the fields. It has been brought up to date with the latest developments in real-world IP networking.The CD-ROM included with the book contains Shomiti’s “Surveyor Lite,” a packet analyzer that runs on Win32 systems, plus the original RFCs, should you need them for reference. Together, this package includes everything you need to troubleshoot your network–except coffee.

Europrijs: 44,99
Bestellen

Meer boeken over microsoft vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar