Definities en kenmerken van Cloud

Definitie van cloud

Cloud is een verzamelnaam voor technieken die een zekere mate van gemeenschappelijk gebruik van I of IT, geredeneerd vanuit het perspectief van de individuele eindgebruiker, ondersteunen. Strikt genomen is de techniek dan ook niet zo nieuw – het gebruik van een gemeenschappelijke printer of schijf valt ook al onder de definitie.

Verschillende inhoud van cloud-services

•Infrastructure as a service – IAAS:

gemeenschappelijk gebruik van hardware. Bijvoorbeeld computers, printers, schijven, netwerkvoorzieningen.

• Platform as a service – PAAS:

algemene voorzieningen waar de eindgebruiker zijn eigen applicaties op kan draaien. Bijvoorbeeld operating systeem, database management systeem.

• Software as a service – SAAS:

de meest vergaande vorm, waar ook de applicaties in de cloud staan.

Toepassingsmodellen van cloud

• Private cloud: de gedeelde resource (bijvoorbeeld de printer of een applicatie) is alleen binnen de eigen organisatie beschikbaar;

• Public cloud: iedereen kan gebruik maken van de voorziening (bijvoorbeeld Google docs of Office 365);

• Community cloud: een toepassing voor een beperkte groep gebruikers (bijvoorbeeld klanten van een bepaalde leverancier);

• Hybride cloud: een mengvorm van de bovenstaande drie vormen.

Kenmerken van cloud

1. Rapid elasticity– de gebruiker kan indien nodig snel extra capaciteit bij- en afschakelen, al naar gelang de behoefte. Hiermee voorkomt men dat voorzieningen constant gedimensioneerd zijn op de hoogste behoeftepiek.

2. Broad network access– de gebruiker kan overal bij de resource – bij een private cloud op alle werkstation in het bedrijf, bij een public cloud zelfs op elke PC met internettoegang.

3. Resource pooling – doordat niet alle gebruikers tegelijkertijd de resources nodig hebben, is het mogelijk om dezelfde resource voor meerdere gebruikers te benutten.

4. Measured service– omdat de gebruiker de resource niet hoeft te kopen maar alleen capaciteit afneemt, is het mogelijk om de kosten te relateren aan het gebruik.

5. On-demand self-service – de gebruiker kan direct bepaalde capaciteit afnemen. Er is geen sprake van lange levertijden of opzegtermijnen.

Boeken over dit onderwerp

Informatiemanagement

Auteur: Laury Bollen
In deze tweede editie zijn o.a. nieuwe onderwerpen als cloud computing en het gebruik van web 2.0-applicaties voor kennismanagementdoeleinden toegevoegd.
Europrijs: 48,75
Bestellen

Auditing Cloud Computing

Auteur: Ben Halpert
Organisaties rapporteren een aanzienlijke kostenbesparing door het gebruik van cloud computing maar tegelijkertijd is er bezorgdheid over de veiligheids- en privacy kwesties.
Europrijs: 52,5
Bestellen

Meer boeken over cloud computing vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Hardware concepten 21 vragen.
Ontwikkel technische infrastructuur 17 vragen.
Sidebar