Governance op IT-dienstverlening uit de cloud

asl-bislBeheersing van Informatie Voorziening uit de wolk

Door Lex Scholten en Frank van Outvorst

Gepubliceerd in Keynotes 04, winter 2013 (Uitgeverij TIEM, Baarn) onder de titel: “Cloud verandert de regiefunctie”.

Door toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen, globalisering, ketensamenwerking, maar ook door de groeiende klantverwachtingen, worden organisaties steeds meer afhankelijk van informatie.

Het thema “regie op informatievoorziening” wordt daarmee in steeds meer organisaties een belangrijk onderwerp. Hoe borg je de toegankelijkheid en juistheid van de informatie? En welke IT middelen en –services heb je nodig en wat moet je doen om die in de juiste kwaliteit en tegen een passende prijs te kunnen gebruiken?

Hoewel regie op informatievoorziening een relatief nieuw vakgebied is, zijn inmiddels de nodige stappen in de ontwikkeling van dit vakgebied gezet. Veel organisaties hebben dit onderwerp geïdentificeerd en geïntegreerd in hun procesbesturing. Bij een groot deel van die organisaties is het procesframework Business Informatie Services Library (BiSL) een waardevol hulpmiddel gebleken bij die inrichting. BiSL heeft zich inmiddels gevestigd als de industriestandaard voor het vormgeven van de regie op de informatievoorziening (Business Informatie Management).

Naast de bedrijfsprocessen wordt ook de wereld van IT steeds complexer. Nieuwe technieken komen steeds sneller beschikbaar voor een breed publiek en maken het lastig om overzicht te houden over wat er allemaal kan. En moet.

Een van de sterk opkomende nieuwe technieken voor distributie van IT-middelen en –diensten is bekend onder de naam cloud. De stormachtige opkomst van deze techniek maakt dat veel organisaties het gevoel hebben dat ze achter de feiten aanlopen en dat de regie, die ze met allerlei verbetertrajecten op basis van BiSL zo zorgvuldig hadden opgebouwd, ze weer ontglipt. In dit artikel gaan we in op de vraag waar dat gevoel vandaan komt en reiken we handvatten aan –in lijn met het BiSL framework- om voldoende regie op de informatievoorziening te houden.

In dit artikel wordt nader ingegaan op de gevolgen voor de regiefunctie. Klik hier om het te lezen.

Boeken over dit onderwerp

Informatiemanagement

Auteur: Laury Bollen
In deze tweede editie zijn o.a. nieuwe onderwerpen als cloud computing en het gebruik van web 2.0-applicaties voor kennismanagementdoeleinden toegevoegd.
Europrijs: 48,75
Bestellen

Auditing Cloud Computing

Auteur: Ben Halpert
Organisaties rapporteren een aanzienlijke kostenbesparing door het gebruik van cloud computing maar tegelijkertijd is er bezorgdheid over de veiligheids- en privacy kwesties.
Europrijs: 52,5
Bestellen

Meer boeken over cloud computing vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Organisatie ontwikkel/productieomgeving 25 vragen.
Bepaling decentralisatie aspecten 15 vragen.
Sidebar