Het Nieuwe Werken, een containerbegrip?

Het lijkt erop dat Het Nieuwe Weken is verworden tot een containerbegrip,

een verzamelbegrip zonder scherp geformuleerde betekenis waardoor het voor de geïnteresseerde lastig is om vast te stellen wat er nou exact wordt bedoeld. En of het voor zijn situatie goed past.

Het Nieuwe Werken kan inmiddels zo veel betekenen dat het eigenlijk niets betekent. Het begrip is te algemeen en te abstract, waardoor een vertaling naar de mogelijke betekenis voor het eigen bedrijf of organisatie bijna ondoenlijk is; men weet gewoon niet waar het nu eigenlijk om gaat.

Anders werken

We zien bovendien een ander fenomeen, dat Het Nieuwe Werken wordt aangewend als excuus om op andere argumenten dan de werkelijke, bepaalde veranderingen door te voeren dan wel tegen te houden.

Voor Het Nieuwe Werken opkwam werd het ook wel Anders Werken genoemd, eveneens heel onduidelijk, alsof medewerkers hun werk daarvoor niet goed deden. Wat dat betreft is er wel degelijk een verschil met HNW: flexibel werken gaat er niet om dat het werk concreet verandert, alleen worden de condities anders. Aan de begrippen ‘nieuw’ of ‘anders’ echter kleeft beide een beeld dat werknemers ineens alles anders moeten gaan doen.

Maar er zijn meer misverstanden, zoals:

  • Het is vooral bedoeld om het aantal vierkante meters terug te dringen.
  • Alle medewerkers worden in één grote ruimte gepropt en niemand heeft een eigen werkplek.
  • Techniek maakt het mogelijk om elke baan of functie in te vullen vanaf elke locatie: thuis, kantoor, onderweg, maakt niet uit.
  • HNW neemt veel privétijd in beslag.
  • De controle op wat medewerkers daadwerkelijk uitvoeren is volkomen zoek.

Zo zijn er nog wel een aantal kritische en vaak onterechte argumenten te noemen, maar wat ik hier wil aangeven is dat er niet één HNW bestaat: Het Nieuwe Werken heeft voor elke organisatie een andere betekenis. Het is geen voorschrift voor wat een ideaal Het Nieuwe Werken is, maar een ondersteuning van een manier om de weg naar Het Nieuwe Werken zo optimaal mogelijk af te stemmen op de wens en de intrinsieke mogelijkheden die een bedrijf of organisatie heeft voor de implementatie ervan.

Het Nieuwe Werken omarmen

Er zijn goede resultaten te zien van Het Nieuwe Werken bij ondernemingen die zorgvuldig hun mogelijkheden hebben onderzocht voor wat betreft de ambitie en vermogen om HNW te omarmen. Daaruit volgend hebben zij dan ook de nodige resultaten geboekt. Om er een aantal te noemen:

  • Een verschuiving in werkstructuur van het uitvoeren van een concrete opdracht naar het werken in een sfeer van vertrouwen en verantwoordelijkheid en het nemen van initiatief.
  • Medewerkers met een sterke behoefte aan een eigen werkplek worden niet gedwongen plaats te nemen in een ongeplande en ongedefinieerde ruimte.
  • Medewerkers hebben de mogelijkheid collega’s te ontmoeten en aandacht te krijgen en persoonlijke ideeën uit te wisselen.
  • Een dag thuis werken is prettig onder voorbehoud dat er over een rustige werkkamer kan worden beschikt.
  • Vertrouwen van het management is key. Bij nadrukkelijke controle (aanwezigheid, wel of niet ingelogd, et cetera) kan leiden tot ‘schijnwerken’.

Aansluiting bij huidig tijdsbeeld

Het Nieuwe Werken heeft voornamelijk te maken met de werkprocessen, de cultuur van de organisatie en de gewenste identiteit en uitstraling. Vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn belangrijker dan vierkante meters.

Met Het Nieuwe Werken wordt de bedrijfsvoering afgestemd op ons huidig tijdsbeeld dat aansluit bij de instelling van een nieuwe generatie medewerkers, met een nieuwe generatie klanten in een sterk bewegende markt.

Aad van den Kieboom

Pointer Networks

Boeken over dit onderwerp

Kennismakingsspel

Auteur: Peter Gerrickens
Met behulp van het ‘Kennismakingsspel’ leert u anderen op een verrassende manier (nog beter) kennen. Het spel is niet alleen heel geschikt voor uiteenlopende werksituaties, maar ook voor de familie- of vriendenkring. Wanneer u elkaar al kent, ontdekt u met dit spel nieuwe dingen bij anderen.
Europrijs: 24,95
Bestellen

Geïnspireerd leven en werken

Auteur: Paula van Lammeren
Dit nieuwe boek is een kennismaking met Zijnsoriëntatie, een vernieuwende visie die psychotherapie en spiritualiteit integreert. Brutaal gezegd, gaat het over het vinden van buitengewoon geluk in het leven van alle dag. De aanpak van Zijnsoriëntatie is hierbij nogal tegendraads. Door het sleutelen aan uzelf los te laten, ontdekt u de alledaagse vreugde en vrijheid van zijn, en wordt duidelijk wat u werkelijk wilt. Met dit boek zet u de eerste stap op deze weg.
Europrijs: 14,99
Bestellen

Meer boeken over Het Nieuwe Werken vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Analyse gebruikersorganisatie 21 vragen.
Aansluiting tools op organisatie 21 vragen.
Audit gebruikersorganisatie 81 vragen.
Sidebar