De business bepaalt de ict-strategie

‘Zij die goed zijn in de uitvoering van een strategie’, schreef de Chinese filosoof Sun Tzu, ‘buigen de strategieën van anderen probleemloos om.’ Dit fundamentele principe verklaart mede waarom sommige CIO’s meer succes hebben dan anderen in het uitvoeren van strategie. De tijden dat de ict-afdeling het monopolie had op de ict van de organisatie zijn voorbij. Wat eveneens voor bij is, is de op controle gebaseerde, ict-georiënteerde strategie ontwikkeld voor het mainframe tijdperk. Recente veranderingen in de businessomgeving hebben dergelijke strategieën onuitvoerbaar gemaakt.

 

De schaduw-ict

Met de komst van Web 2.0 en dat wat zo bizar de schaduw-ict wordt genoemd, realiseren CIO’s zich dat hun controle over ict-beslissingen met de dag afneemt. Daarentegen hanteren directieleden, managers, stafleden en klanten binnen hun organisaties hun eigen de facto  strategie voor het gebruik van ict. Gesteld voor deze uitdaging onderzoeken CIO’s hun mogelijkheden, zoals het geheel loslaten van het idee van een ict-strategie en doorgaan op de oude weg (zij het vaak alleen op papier) of juist door het smeden van een nieuwe generatie van strategieën voor het gebruik van ict. Welke richting de CIO ook kiest, het ultieme lot van de CIO-rol zelf hangt daar van af. In sommige bedrijven marginaliseert deze tot quasi-leverancier van technologische services, terwijl de CIO-rol bij andere zelfs volledig verdwijnt.

De strategische uitdaging van de CIO ligt in het vastleggen en stroomlijnen van de energie die uitgaat van de individuele strategieën voor het gebruik van ict. Geruggensteund door het bedrijfsbrede voornemen zoveel mogelijk waarde te genereren, te innoveren en kosten en risico’s te beperken, moeten effectieve CIO’s zich richten op, zoals Sun Tzu het formuleert, het ‘ombuigen’ van enkele van deze persoonlijke strategieën. Het liefst buigt de CIO die om naar een betere conclusie, maar ook kan het – in het geval van die individuen die doelstellingen nastreven die niet overeenkomen met de bedrijfsstrategie – nodig zijn een persoonlijke strategie een zachte dood te laten sterven. Veel individuele strategieën kunnen eenvoudig worden aangemoedigd of strategisch genegeerd.

Het failliet van de ict-strategie

Twee belangrijke ombuigpunten hebben ons gebracht waar we nu staan. De eerste was de overgang van de domme terminal naar client-server computergebruik, dat zo’n twintig jaar geleden begon en inmiddels met de komst van internet wereldwijd is geworden. De tweede was de reactie van bedrijfsdirecties op de millenniumbug en het barsten van de dotcom luchtbel. Mensen uit de business geloofden niet langer in de ict-hype en in technopraat en verdachten hun leveranciers ervan de investeringen meer voor hun eigen strategieën te gebruiken dan voor die van het bedrijf. Ze namen op corporate niveau de controle over van de ict-agenda en richtten zich op de twee dingen waar ze goed in zijn: kosten en bedrijfsinnovatie. 

Deze twee ombuigingen legden de besluitvorming omtrent ict in de handen van niet technische mensen op operationeel en strategisch niveau. Toch zijn de formele ict-strategieën in handen gebleven van ict-afdelingen en leveranciers. Een handjevol niet-ict directieleden of managers formuleerden een strategie voor investeringen in en gebruik van ict; daarom zijn dergelijke strategieën de facto. CIO’s kunnen de tactische keuze maken om deze de facto strategieën enerzijds te laten bestaan, vertrouwend op een orthodoxe ict-strategie, of om het initiatief te nemen voor het ontwikkelen van een bedrijfsgeoriënteerde strategie voor het gebruik van ict.

Tot nog toe reageren CIO’s verschillend op deze veranderende situatie. Sommige zijn doorgegaan met een orthodoxe ict-strategie – hoewel ik heb gemerkt dat velen zich niet houden aan de belofte van die strategie, waarmee ze vervallen tot hun eigen de facto strategie. Anderen hanteren in het geheel geen ict-strategie meer. Een verstandige aanpak wanneer het bedrijf een ervaren gebruiker van ict is en vanuit die ervaring de de facto strategieën die leveranciers en partners aan het bedrijf trachten op te dringen, kan ombuigen naar de eigen wensen.

Dit artikel is afkomstig uit Tiem, tijdschrift voor informatie en management


Boeken over dit onderwerp

Succesvol publiceren met WordPress

Auteur: Rogier Mostert
Dit boek bevat niet alleen uitleg over de installatie, configuratie en alle belangrijke onderdelen van WordPress, maar ook interessante interviews met gebruikers en ontwikkelaars uit de community.
Europrijs: 22,0
Bestellen

Content organizing in de praktijk

Auteur: Atie de Heer
Dit boek biedt de lezer de meest doordachte methodieken, modellen en de laatste ontwikkelingen op het vakgebied van content organizing.
Europrijs: 36,0
Bestellen

Meer boeken over strategie vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Organisatie informatievoorziening 13 vragen.
Risico-analyse gemaakte keuzes Business Analyse 18 vragen.
Validatie gemaakte keuzes Business Analyse 34 vragen.
Sidebar